Architektura  
Zpět  Zpět     Rubriku ARCHITEKTURA vede a příspěvky většinou píše historik architektury Zdeněk Lukeš, jehož články můžete taky najít v Lidových novinách, Revolver revue, Kritické příloze RR nebo Architektu. Na vaše reakce, připomínky a náměty se těší na adrese lukes@gts.cz.      
 
24.2.
Atelier Romana Kouckého vystavuje
21.2.
Bílé plachty nad Sydney - podivuhodné stavby XV
Archiv rubriky Architektura

Atelier Romana Kouckého vystavuje

Roman Koucký (4 kB) Architekta Romana Kouckého (*1959) znám dlouhá léta, přesto pro mne byla výstava prací jeho ateliéru - a zejména při této příležitosti vydaná kniha - milým překvapením. Výstava je nainstalována ve Fragnerově galerii na Betlémském náměstí v Praze až do 18. března. Uvidíte tady především několik modelů staveb, především známých mostů, z nichž vedle ústeckého a budějovického upozorňuji na velmi působivý (leč bohužel nerealizovaný) soutěžní návrh mostu pro Drážďany (viz obrázek).
Koucký-Rotter-Kábrt-Portyková-Korbelář: Dlouhý most v Českých Budějovicích, 1996-8 (19 kB)

Jak už jsem se zmínil, vznikla také knížka, představující studie, projekty a realizace Kouckého atelieru. Má vynikající grafickou úpravu Jiřího Příhody (absolvent ateliéru Aleše Veselého na AVU), nezvyklý formát a tloušťku (je to taková malá černá cihla). V knize je zajímavý rozhovor, který s Romanem vede Irena Fialová. Mluví se tam jednak o práci jeho ateliéru, jeho uměleckém krédu, ale také o architektonickém školství a jeho současných problémech - a tady zjišťuji, že máme velmi podobné názory: i já si myslím, že škola by měla být otevřená, ale náročná, že studenti by měli úzce spolupracovat se svými profesory v tzv. mistrovských ateliérech, ale nejdřív by měli projít zhruba tříletým všeobecným studiem. Trochu se snad rozcházíme v názorech na architektonické soutěže - já jsem přece jen nepropadl takové skepsi a stále věřím, že mají smysl (i když jsem zažil taky nejedno zklamání - naposledy s rekonstrukcí olomouckého náměstí, kde do velmi kvalitního vítězného návrhu nekompetentně zasahují olomoučtí radní).
Koucký-Malá-Šašek-Kábrt-Mach: Waldschlöschen Brücke, Dresden, 1996-7 (6 kB)
Největším překvapením však pro mne byly nové projekty Kouckého & spol. - zejména působivá adaptace domu paní Anny Fárové v městečku Slavonicích (spoluautoři Šárka Malá a Iveta Chitovová; tady jsem už dříve obdivoval i velmi citlivý Kouckého projekt úpravy náměstí, včetně dlažby, což je věc stará asi čtyři roky). Dům paní Fárové má minimalisticky pojaté interiéry i malou zahradu v japonském stylu. Fotografie ukazují, že spolupráce zadavatelky a architekta přinesla vynikající výsledky a přitom je tu i něco ze světa výtvarníka Lubora Fáry, jehož díla tu také zahlédneme.
Koucký-Malá-Chitovová: Dům A. Fárové ve Slavonicích,
1996-9 (13 kB)
Za velmi přínosné považuju i Romanovy urbanistické studie (České Budějovice, Šternberk, Ústí nad Labem, Liberec), které svědčí o tom, že se snaží co nejlépe porozumět géniu loci prostředí, které doplňuje o nové prvky. Ty jsou pak vždy - i v historickém prostředí - především zcela soudobou architekturou, byť citlivě vkomponovanou do daného místa. Podaří-li se u nás prosadit tak kvalitní tvorbu, jako předvádí ateliér Romana Kouckého, nemám o budoucnost naší architektury obavy.
Koucký-Malá-Chitovová: Dům A. Fárové ve Slavonicích,
1996-9 (15 kB)

Příště: F. Hundertwasser zemřel

 

 
 
Klikací mapa