Architektura  
Zpět  Zpět     Rubriku ARCHITEKTURA vede a příspěvky většinou píše Zdeněk Lukeš - pokud není uvedeno jinak, autorem příspěvků je právě Zdeněk Lukeš, historik architektury, jehož články můžete najít taky v Lidových novinách nebo časopisech Architekt, Revolver Revue a Umění a řemesla. Na vaše náměty, reakce a polemiky se těší na adrese lukes@gts.cz.      
 
15.7.
7 staveb: Kolektivní dům v Moskvě
12.7.
Nezabíjejte staré stromy (K obnově parku na Karlově náměstí)
Archiv rubriky Architektura

7 staveb: Kolektivní dům v Moskvě

Prosklené průčelí jídelny (14 kB) Ještě jednou se vracím ke svému článku v Revolver Revui č. 40 (vyšla v červnu), kde představuji sedm příkladů architektury XX. století mého srdce. Dnes to bude stavba, která znamenala mezník v evropské architektuře a současně byla i velkou utopií - moskevský kolektivní dům. I u nás se podle tohoto vzoru postavily (ale až po válce) dva objekty - v Litvínově a ve Zlíně. Nedopadly sice tak, jako jejich vzor, ale i tak nesplnily očekávání, které do nich avantgarda vkládala.

Moskva předperestrojková nebyla vlídným městem. Se členy zájezdu po ruské avantgardní architektuře jsme bloumali metropolí, jejíž urbanismus se vymykal našemu chápání: v Moskvě se nic nebourá, místa je všude dost. A tak postupně míjíte polorozpadlý pravoslavný kostelík, socialistickorealistické domy s honosnou kamennou monumentální fasádou (zatímco z dvorní strany se dům postupně rozpadá), vedle stojí opuštěná továrna, pak panelák a mezi tím všudypřítomné březové hájky… Základní věc, která člověka napadne, je kontrast. Během jídla v tom nejzaplivanějším bufetu, jaký si jen lze představit, jsem vyhlédl snad nikdy neumytým oknem na zablácenou ulici. Na chodníku před oprýskanou fasádou protějšího domu stála nejpůvabnější dívka, jakou jsem kdy viděl. Bylo to jako přelud…

Místní průvodci - ač architekti - o slavné ruské konstruktivistické architektuře nic nevědí nebo nechtějí vědět. Hledáme tedy v tom obrovském prostoru sami, v rukou svíráme starou mapu z anglického časopisu. M.J.Ginsburg - I.F.Milinis: Kolektivní dům v Moskvě, 1928-30 (21 kB) Kolektivní dům Mojseje Jakovleviče Ginsburga a Ignatije Franceviče Milinise známe jenom z fotek: bílá omítka, pásová okna, štíhlé betonové sloupy, zeleň na ploché střešní zahradě. Nyní jsme konečně zde - je brzo ráno, podzimní slunko je nízko nad obzorem a zápasí s těžkými šedivými mraky. Rozmlácený dům, který tvarem připomíná starý opuštěný parník, stojí před námi.
Je to přízračné - čím výš stoupáme po schodech, tím je někdejší vzorová stavba funkcionalismu rozpadlejší. V dolních patrech s miniaturními mezonetovými byty se ještě bydlí, nahoře jsou místnosti prázdné, plné harampádí, odpadků a hnijících zbytků jídla. Na ploché střeše je aerodynamicky tvarovaná nástavba. Detail fasády (22 kB) Z rozdrceného betonu trčí zkroucené pruty ocelové výztuže... Bývala to školka, obklopená střešní zahradou. I dnes tu rostou z hromad odpadků břízky, ale jsou to jen nálety.
Šedá mlha se rozestupuje. Přímo před námi se objevuje temná silueta obrovské věže, kolem níž krouží krákorající havrani. Je to jeden ze sedmi moskevských stupňovitých mrakodrapů ze šedé žuly - symbolů stalinské éry. Ta kdysi ruskou avantgardu udusila. Zbyly jen nečetné pozůstatky křehkých staveb, jako byla ta Ginsburgova a Milinisova. Kdoví, zda dnes ještě stojí…

Dalších šest staveb podle mého výběru najdete v posledním čísle Revolverky s krásnou růžovou obálkou.
 

 
 
Klikací mapa