Architektura  
Zpět  Zpět     Rubriku ARCHITEKTURA vede a příspěvky většinou píše Zdeněk Lukeš - pokud není uvedeno jinak, autorem příspěvků je právě Zdeněk Lukeš, historik architektury, jehož články můžete najít taky v Lidových novinách nebo časopisech Architekt, Revolver Revue a Umění a řemesla. Na vaše náměty, reakce a polemiky se těší na adrese lukes@gts.cz.      
 
9.8.
Nová knihovna v Liberci
5.8.
Nebeská jehla v Chicagu (O nejvyšší mrakodrap XV)
Archiv rubriky Architektura

Nová knihovna v Liberci

R. Kousal a kol.: Státní knihovna se synagogou, Liberec, 1997 (19 kB) Stavbou smíření byla pojmenována budova Státní vědecké knihovny, která postupně roste v centru Liberce, nedaleko Městského divadla. Kdysi tu stála synagoga, vypálená za války nacisty. Nový objekt tvoří prostorný sál knihovny se zázemím a menší synagoga - hranol na trojúhelníkovém půdorysu, prostupující boční stěnou do tělesa hlavní budovy. Ta je v maximální možné míře transparentní a svým pojetím poněkud připomíná kreace slavného francouzského architekta Jeana Nouvela (o jehož pražské přednášce už jsem kdysi psal). Tvůrcem libereckého domu je arch. Radim Kousal z libereckého sdružení SIAL.
model (13 kB)

Dům stojí na svažitém pozemku a to komplikuje stavební práce. Ty začaly v roce 1997, kdy byl slavnostně položen základní kámen. Celou akci zaštítili německý prezident Roman Herzog a Václav Havel. Stavbu financuje český stát, z části také Německo (poskytlo zatím půl milionu DM) a je tu příslib podpory z fondu PHARE. Knihovna by tak mohla být dobrým příkladem spolupráce právě v místech poznamenaných temnou minulostí. Ale také na místě, kde kdysi žili Češi, Němci, Židé dlouhá léta spolu bez větších problémů. Nedávno jsem připomněl dílo pozapomenutého jabloneckého rodáka Josefa Zascheho, o které se region začal opět zajímat. půdorys (žlutě vyznačen půdorys bývalé synagogy) (8 kB) Je dobře, když jsou špičkové příklady sudetské architektury opravovány a nikoli soustavně ničeny (jako tomu bylo donedávna) a je dobře, když se společnými silami staví nové kvalitní objekty, jako je liberecká knihovna se synagogou.

Příště: Díváme se, jak nám Bruselská restaurace mizí před očima...
 

 
 
Klikací mapa