Architektura  
Zpět  Zpět     Rubriku ARCHITEKTURA vede a příspěvky většinou píše historik architektury Zdeněk Lukeš, jehož články můžete taky najít v Lidových novinách, Revolver revue, Kritické příloze RR nebo Architektu. Na vaše reakce, připomínky a náměty se těší na adrese lukes@gts.cz.      
 
4.10.
Müllerova vila (Podivuhodné stavby VII)
30.9.
Scharoun a Stam ve Fragnerově galerii
Archiv rubriky Architektura

Müllerova vila
(Podivuhodné stavby VII)

Adolf Loos, 1870-1932 (6 kB) je stavbou, která patří mezi povinné cíle všech architektů a teoretiků umění, kteří přijedou do Prahy. Je to nenápadná budova ve Střešovicích, stojící na malém návrší nad Střešovickou ulicí (vstup je z ul. Nad hradním vodojemem). Uvnitř je skyt interiér, který nemá téměř obdoby: každá místnost má jiné proporce a všechny jsou navzájem propojeny schodišti (tzv. Raumplan). Nejsou tu tedy klasická podlaží, ale důmyslný systém prostorů. Na ploché střeše je terasa s krásným výhledem na panoráma Prahy. Tak komplikovanou stavbu si samozřejmě mohl dovolit jen zámožný člověk, navíc stavební podnikatel. František Müller zadal projekt v roce 1929 známému architektu a filosofu Adolfu Loosovi. Ten se narodil v Brně, ale celý život pendloval mezi Vídní, Paříží, New Yorkem a dalšími metropolemi. Vedle exkluzívních staveb (např. tzv. Looshaus ve Vídni naproti Hofburgu nebo dům pro básníka Tristana Tzanu na pařížském Montmartru), projektů (pruhovaná vila pro Josephine Bakerovou) a svérázných teoretických prací, navrhl taky mnoho interiérů pro město Plzeň, známý Americký bar na Kärtner Strasse ve Vídni atd. Jeho vrcholným dílem je ale Müllerova vila. Ta je nyní v náročné rekonstrukci (spíše se dá hovořit o restaurování - autorovi arch. V. Girsovi i památkářům jde o uvedení domu do původního stavu; našla se i většina vnitřního zařízení) a příští rok bude otevřena veřejnosti (to bude velká sláva, neboť bude po desetiletích obnovena doslova kultovní stavba moderní světové architektury).

Za komunistů bylo takřka nemožné se do vily dostat. Sám jsem tam pronikl jen jednou s jakousi zahraniční návštěvou, která získala protekcí povolení k prohlídce. Vila totiž patřila ÚV KSČ, která tu měla údajně nějaký archív, ale jak jsme pak viděli, bydleli tam arabští studenti (nebo to byli teroristé - kdo ví?). Jednou přijel do Prahy proslulý teoretik architektury prof. Julius Posener, tehdy už devadesátiletý pán. Ten pamatoval dobu, kdy se vila stavěla. Znal se s Loosem, o Müllerově domě mnohokrát psal, ale nikdy nebyl uvnitř dokončené stavby. Tehdy - bylo to někdy v polovině 80. let - jsme měli s arch. Šlapetou příslib, že nás do domu pustí, ale nerudný správce ve vytahaných teplákách měl jiný názor a ještě vypustil do zahrady dva vzteklé vlčáky. Pan profesor byl zoufalý a říkal, že jeho sen, aby někdy spatřil tento proslulý Loosův Raumplan, se mu už nesplní. Zanedlouho na to zemřel a tak se nedočká chvíle, kdy bude dům - dnes národní kulturní památka - vzorně opraven a otevřen zájemcům. Už dnes se můžete podívat na expozici o historii a restaurování Müllerovy vily v Muzeu hl. m. Prahy na Těšnově (potrvá až do ledna příštího roku). Kéž by obnovený zájem o Loosovo dílo vedl k rehabilitaci mnoha dalších jeho staveb a interiérů na našem území (druhá vila na Smíchově, interiéry v Plzni, Brummelův dům tamtéž, řadové domky v Babí u Náchoda, vila u cukrovaru v Hrušovanech u Brna). Většina z nich je totiž v dezolátním stavu...

Příště: Karlín East Side
Vila Müller v Praze-Střešovicích, 1929-30 (22 kB) Vila Müller - axonometrický řez (17 kB)

 

 
 
Klikací mapa