Architektura  
Zpět  Zpět     Rubriku ARCHITEKTURA vede a příspěvky většinou píše historik architektury Zdeněk Lukeš, jehož články můžete taky najít v Lidových novinách, Revolver revue, Kritické příloze RR nebo Architektu. Na vaše reakce, připomínky a náměty se těší na adrese lukes@gts.cz.      
 
14.10.
O památkách moderní architektury v Ostravě
7.10.
Karlín East Side
Archiv rubriky Architektura

O památkách moderní architektury v Ostravě

V. Fischer: Ostravská radnice, 1924-30 (12 kB) Minulý týden jsem byl v Ostravě, kde se konal seminář Péče o památky moderní architektury pod patronací ostravského Památkového ústavu. Experti z různých měst přinesli řadu příkladů, jak se moderní architektuře (tj. zhruba od druhé poloviny minulého století) věnuje stále malá pozornost. Některé devastace památek, jak je např. v Brně zachytil Petr Pelčák, jsou alarmující. Známý slovinský badatel (a dnes velvyslanec v Praze) Damjan Prelovšek nás sice ujistil, že ani v jeho zemi není vše v pořádku, ale upřímně řečeno, sám vím, že třeba pozornost věnovaná obnově Plečnikových kreací je nesrovnatelná se stavem u nás. A to ještě Rostislav Švácha správně poukázal na trpký osud staveb z posledních dekád, které nikdo jako památky nevnímá, a likvidace Bruselské restaurace v Praze (o které jsem taky nedávno na Psu psal) je pak důsledkem takové lhostejnosti.
F. Fiala ml. a V. Wallenfels: Dům umění v Ostravě, 1926 (16 kB)

Jako zjevení z jiného světa pak na přítomné zapůsobila zpráva Karla Ksandra o způsobu restaurování Müllerovy vily v Praze-Střešovicích, což je první příklad vzorového přístupu k významné památce. Mne osobně moc potěšilo, že také v dalších regionech jsou dnes nadšení badatelé, kteří sledují osudy dávno zapomenutých architektů a snaží se o rehabilitaci jejich práce (bratři Domaničtí z Plzně, M. Skoumalová z Litoměřic, blok ostravsko-opavských badatelů aj.).
Příjemným zpestřením byla prohlídka opravené ostravské radnice, nádherné organické vily bratří Šlapetů ve Slezské Ostravě, exkurse ostravským centrem s Martinem Strakošem a výstava Moderní architektura Ostravy v Domě umění, kterou připravili Jindřich Vybíral a Naďa Goryczková. Tu doprovází výborná Vybíralova knížka Zrození velkoměsta.
E. Mendelsohn: Skica obchodního domu Bachner v Ostravě, 1933 (12 kB)
Jsem rád, že se sympózium konalo v Ostravě - je to zvláštní místo: ve druhé polovině minulého století tu ve Vítkovicích z iniciativy rodiny Rothschildů vzniklo tehdy supermoderní průmyslové město, na přelomu století se o Ostravách (byly až do čtyřicátých let vlastně dvě - Moravská a Slezská) mluvilo jako o největším secesním městě Evropy. L. Šlapeta: Lískova vila v Ostravě, 1934 (29 kB) Také meziválečná éra byla velkorysá, jak o tom svědčí řada obchodních a bankovních paláců, ale i rodinných domů od renomovaných architektů. Problém nastal až od 40. let - nejdřív přišlo bombardování, po válce se pak na jedné straně budovalo poněkud extravagantní "socialistické město" na zelené louce Poruba, na straně druhé byl střed metropole devastován nevhodnými zásahy - centrum Slezské Ostravy tak například zaniklo prakticky celé. Dalším problémem města je péče o nádherné památky industriální architektury, z nichž některé byly zbytečně zničeny, ač by se pro ně našlo jistě rozumné využití. Ani dnes možná nečeká Ostravu nic dobrého - některé chystané urbanistické zásahy nepůsobí moc promyšleně. A pak je tu skutečně ostudný stav mnoha cenných budov - je sice hezké, že si Ostravští opravili nákladně radnici, ale bídně vypadá bezesporu nejvýznamnější budova - bývalý Bachnerův obchodní dům od světově proslulého německého architekta Mendelsohna ze 30. let i další stavby. Objevuje se tu i další známá bolest našich měst - necitlivé přestavby paláců bankami a zánik legendárních kaváren.
Moc bych se však přimlouval za to, aby semináře o problémech moderní architektury v Ostravě pokračovaly i v příštích letech. Bylo by asi dobré zúžit témata a pokusit se získat experty z dalších středoevropských zemí.
A ještě poznámka: Semináři v Ostravě má být věnován Salon moravskoslezský, který bude vysílat Česká televize na druhém programu v neděli 24. října od 22:15 hodin.

 
 
 
Klikací mapa