Architektura  
Zpět  Zpět     Rubriku ARCHITEKTURA vede a příspěvky většinou píše historik architektury Zdeněk Lukeš, jehož články můžete taky najít v Lidových novinách, Revolver revue, Kritické příloze RR nebo Architektu. Na vaše reakce, připomínky a náměty se těší na adrese lukes@gts.cz.      
 
15.11.
Josef Mocker - stavitel katedrály
11.11.
Neoklasicismus ve Veletržním paláci
Archiv rubriky Architektura

Josef Mocker - stavitel katedrály

Katedrála sv. Víta před dostavbou (14 kB) Josef Mocker v roce 1865 (5 kB) je název výstavy, která probíhá v Tereziánském křídle Starého královského paláce Pražského hradu (vstup na ni je Býčím schodištěm z III. nádvoří přes plateau zahrady Na Valech). Akce je součástí projektu, který představuje dva stavitele dómu sv. Víta: Petra Parléře (expozice v gotickém patře Starého paláce) a právě Mockera, který se o několik století později podílel na dostavbě katedrály.

Mocker převzal řízení stavebních prací po arch. J. O. Krannerovi definitivně v roce 1873. Prosadil změnu projektu (Kranner nepočítal se dvěma západními věžemi) a stavbu pak řídil až do své smrti v roce 1899. Mockerův projekt dostavby - verze z roku 1877 (13 kB) K tomu měl samozřejmě nejlepší předpoklady - po studiích pražské Techniky pokračoval na AVU ve Vídni, kde byl žákem neorenesancistů van der Nülla a Siccarda von Siccardsburg a především velkého znalce gotiky Friedricha Schmidta (autor vídeňské radnice). Pak krátce pracoval na obnově věže svatoštěpánského dómu.
Obnova památek - zejména gotických - se pak stala Mockerovým osudem - opravoval jich velké množství, včetně Mosteckých věží Karlova mostu, Jindřišské věže, Prašné brány aj., dále několika hradů, z nichž nejznámější je Karlštejn. V neogotickém stylu pak projektoval např. kostel sv. Prokopa na pražském Žižkově nebo kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a také Nové proboštství na Jiřském náměstí Pražského hradu.
J. Mocker: monstrance, 1878 (25 kB)
Mocker byl reprezentantem tzv. památkářského purismu - v duchu tehdejších zvyklostí se tak snažil uvést památku do původní podoby, přičemž někdy dost bezohledně odstraňoval pozdější - často také velmi cenné - stylové vrstvy (především barokní). Za to byl později mladšími badateli a architekty jistě právem plísněn, ale na druhé straně díky svému úsilí zachránil i stavby, které tehdy byly, jak se říká, na odstřel.
Sporná je i celá dostavba chrámu sv. Víta. Domnívám se, že kdyby byl zůstal torzem, jeho monumentalita by se ještě zvýraznila. Navíc tu byly cenné stavby na západní straně, které musely být odstraněny (renesanční Aostalisova kaple). A konečně je jasné, že přes všechnu snahu je gotika druhé poloviny XIX. století jen nepříliš šťastnou napodobeninou. Ale stalo se a nutno přiznat, že i Mockerova architektura má své kvality. I výzdoba je zajímavá - povšimněte si například kuriózní sochařské dekorace Vojty Suchardy. Naštěstí po Mockerově smrti převzal post "dómského architekta" o generaci mladší Kamil Hilbert, který se - jistě správně - rozhodl respektovat renesanční zakončení hlavní chrámové věže (Mocker chtěl v duchu výše zmíněných puristických snah věž regotizovat).
Západní průčelí katedrály (21 kB)
Josef Mocker (1835-1899) je každopádně zajímavou postavou české architektury. Dr. Taťána Petrasová připravila velmi pečlivě výstavu, kde najdete jeho plány, studie, návrhy monstrancí atd. Můžete si taky koupit publikaci, kde se dozvíte o tématu mnohem více. Já z ní převzal ilustrační obrázky. Výstavu pořádá Správa Pražského hradu až do 27. února.

A ještě jedna zajímavost: na západním průčelí katedrály můžete nad hlavním portálem a pod obří rosetou najít sochařské portréty mužů, kteří se zasloužili o dostavbu. Jsou tu - svorně vedle sebe - i architekti Mocker a Hilbert (viz červený bod na fotce vpravo).


 

 
 
Klikací mapa