Architektura  
Zpět  Zpět     Rubriku ARCHITEKTURA vede a příspěvky většinou píše historik architektury Zdeněk Lukeš, jehož články můžete taky najít v Lidových novinách, Revolver revue, Kritické příloze RR nebo Architektu. Na vaše reakce, připomínky a náměty se těší na adrese lukes@gts.cz.      
 
30.12.
Plečnikova Šiška - podivuhodné stavby XII
23.12.
Vánoce na Pražském hradě
Archiv rubriky Architektura

Plečnikova Šiška
(Podivuhodné stavby XII)

Kostel sv. Františka v Lublani, Slovinsko, 1925-31 (15 kB) Jože Plečnik (1872-1957) (6 kB)
Tak se ještě do třetice vrátím k Plečnikovi (viz též minulý a předminulý díl). Mnoho jeho návrhů by se dalo zařadit do našeho nepravidelného seriálu Podivuhodné stavby. Jsou vánoce a tak vybírám kostel - je to chrám sv. Františka z Assisi v lublaňské čtvrti Šiška. Pro nás je zajímavé, že se stavěl krátce před vinohradským kostelem Nejsvětějšího srdce Páně - tedy ve druhé polovině dvacátých let.

V Lublani si Jože Plečnik (1872-1957, žák Otto Wagnera na vídeňské Akademii, v letech 1911-21 profesor pražské Uměleckoprůmyslové školy a 1920-35 architekt Pražského hradu; od 1921 také profesor a městský architekt v rodné Lublani) mohl dovolit to, co mu pak v Praze neprošlo - chrámová loď má čtvercový půdorys. Věž kostela sv. Františka v Lublani, Slovinsko, 1925-31 (15 kB) Obě stavby si jsou uvnitř dost podobné, ale lublaňský kostel má kolem dokola mohutné sloupy vyzděné z komínových (zaoblených) cihel. Jejich hlavice jsou falešné - jsou to jen prefabrikáty dodatečně "nalepené" kolem dříků sloupů. Krásný je oltář, svatostánek a věčná světla, zavěšená v pravidelných rozestupech nad lavicemi - každé je jiné a Plečnik je označil jmény rodin, které přispěly na stavbu kostela. Každá rodina si pak před mší zapalovala vlastní lampu. To je hezký nápad! Pozdní prací (až z padesátých let) je kaple Matky Boží, kde Plečnik výjimečně používá barokní tvarosloví.
Tabernákl na oltáři (19 kB)
Zajímavá je věž kostela s betonovými sloupy - šalování na nich zanechalo stopu, která z dálky vypadá jako kanelura (svislé žlábkování). Z ochozu věže je hezký výhled na Lublaň.
Mniši bohužel krásné Plečnikově stavbě moc nepomohli: nejprve proti přání architekta vyzdobili stěny ne moc povedenými freskami. Nedávno pak nechali v okolí chrámu udělat rádoby plečnikovské úpravy plné kuželek, lamp a podobně, takže je tu trochu přeplečnikováno. Ale když si to odmyslíme, zůstává krásný moderní chrám, jeden z nejhezčích v Evropě.
Až se půjdete na kostel sv. Františka podívat, všimněte si i nenápadné stavby v sousedství. Je to dům pro staré lidi - jakýsi domov důchodců. Slavný architekt tam udělal řadu pěkných prvků, aby se jim tam dobře bydlelo - terasy, kde si mohly povídat babky, nebo malá otevírací okénka ve velkých oknech - tak, jako to bývá ve starých chalupách. Plečnik si prostě všímal detailů a promýšlel, jak budou stavby užívány. A dbal, aby se v nich lidé cítili dobře.
Hezký nový rok!

Detail sloupů v interiéru (35 kB)

 
 
 
Klikací mapa