Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 26.2.2003
Svátek má Dorota
  Výběr z vydání
 >ZAMYŠLENÍ: Gen?
 >POLITIKA: Prezident Klaus
 >GLOSA: Stabilita a státotvornost při volbě prezidenta budou oceněny.
 >MROŽOVINY: Spáry amerického orla IV
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Dobrý den, pane slečno!
 >PSÍ PŘÍHODY: Trestuhodná, ba skandální zmlsanost
 >ŽERTY S MÝTY: O bájných robotech (1).
 >ÚVAHA: Jó, za komunistů bylo líp
 >REAKCE: Dopis pro Posselta
 >EKONOMIKA: České podniky se s posílením koruny vypořádaly
 >NÁZOR: Není pancíř jako Pancíř
 >EVROPSKÁ UNIE: Poznámka ze staré Evropy
 >REALITA: Údajná oběť šikany poškodila celé město
 >MEJLEM: Velké listopadové spiknutí a pan Hofhanzl
 >POSTŘEH: O fénu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
26.2. EKONOMIKA: České podniky se s posílením koruny vypořádaly
Martin Pátek

B.I.G. EXPERT - MĚNY, ÚROKOVÉ MÍRY: názory expertů na budoucí vývoj úrokových sazeb a kurzu dolaru a eura v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 24. 2. 2003.

Týden: 24. 2. 2003

Odhad expertů pro období 1 měsíc
Ukazatel
Akt.
hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
2,39
2,36
2,37
2,34 - 2,38
0
4
PRIBOR 1 rok
2,36
2,34
2,35
2,29 - 2,35
0
4
SD 6,30/07 - výnos
2,71
2,68
2,69
2,64 - 2,70
0
4
Kč/USD
29,548
29,34
29,25
29,15 - 29,70
3
1
Kč/EUR
31,680
31,48
31,50
31,40 - 31,50
4
0

Odhad expertů pro období 6 měsíců
Ukazatel
Akt.
hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
2,39
2,30
2,30
2,30 - 2,30
0
4
PRIBOR 1 rok
2,36
2,34
2,33
2,30 - 2,40
1
3
SD 6,30/07 - výnos
2,71
2,70
2,69
2,65 - 2,75
2
2
Kč/USD
29,548
29,48
29,50
28,90 - 30,00
3
1
Kč/EUR
31,680
31,28
31,25
31,10 - 31,50
4
0


NÁZORY EXPERTA: Martin Pecka, Martin Pátek, eBanka
Pondělní zveřejnění výsledku zahraničního obchodu prodlužuje sérii příznivých zpráv týkajících se výkonnosti české ekonomiky, a to i přestože globální ekonomický vývoj stagnuje, resp. zprávy přicházející z ekonomik na západ od nás nejsou příliš příznivé. Nejen z lednového výsledku zahraničního obchodu, ale i z výsledků vývoje bilance se zahraničním za rok 2003 je patrné, že se česká ekonomika dokázala vypořádat s posílením české měny. Dlouho očekávaný efekt obrácené j-křivky se zatím nedostavil, protože příliv zahraničního kapitálu směřuje do odvětví, ve kterých dokáže Česká republika na světových trzích konkurovat i v obdobích nepříznivého globálního ekonomického vývoje. České podniky se s posílením koruny vypořádaly prostřednictvím snižování nákladů, probíhající privatizace a jejich následná restrukturalizace se však nepříznivě projevuje v nárůstu nezaměstnanosti. Skryté intervence ČNB dokázaly koncem minulého roku posunout českou měnu nad hranici 31 CZK/EUR a česká koruna i přes příznivé zprávy nemá tendenci pokračovat v její apreciaci. Důvodem je dle mého názoru nedůvěra zahraničí související s chybami statistického úřadu, nejednotností názorů vládnoucí koalice (což se ukázalo v průběhu voleb prezidenta České republiky) a též problémy týkající se bankovního sektoru, především situace okolo Union Banky. Česká koruna nyní čeká právě na výraznější impuls ze zahraničí. Příznivý vývoj inflace, (resp. v současné době už deflace) tlačí na další pokles úrokových sazeb, peněžní křivka má již v sobě zabudované očekávání dalšího snížení klíčových úrokových sazeb ČNB. Naopak dlouhý konec výnosové křivky je poměrně strmý, domnívám se, že pokud budou přicházet další nepříznivé zprávy ze zahraničí měl by dlouhý konec výnosové křivky začít pomalu snižovat svůj sklon (fletovat). Naopak krátký konec výnosové křivky bude pod vlivem inflačního vývoje v České republice v následujícím období. V současné době dochází k růstu cen surovin na světových trzích, očekává se administrativní zvyšování cen v ekonomice, taktéž se předpokládá mírný nárůst inflace v důsledku zrušení desetníků a dvacetníků. I přes tyto skutečnosti předpokládám stabilní až mírně pozitivní vývoj klíčových úrokových sazeb.

HODNOCENÍ V TOMTO TÝDNU PROVEDLI:
Michal Mišun - A&CE Global Finance
Jiří Jaroš - BH Securities
Martin Pecka, Daniel Kukačka - ČP INVEST investiční společnost
Martin Pavlík - PPF burzovní společnost

Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datumu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani B.I.G. Prague nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.


Další články tohoto autora:
Martin Pátek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku