Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 24.3.2003
Svátek má Gabriel
  Výběr z vydání
 >KOMENTÁŘE: O válce a k válce
 >POOHLÉDNUTÍ: Voda jako záruka života a sváru
 >BLUDNÉ BALVANY: Incident při předávání anticeny
 >ČESKÁ POLITICKÁ KOMEDIE: Podporujeme válku?
 >MÉDIA: Podivná fakta poslankyně Marvanové
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Použití digitálního fotoaparátu
 >MROŽOVINY: Námořní jazykový koutek
 >PSÍ PŘÍHODY: Uhlířské psychologizování
 >MÉDIA: O "děravých" zákonech a odpovědnosti vysílací Rady
 >KONFLIKT: Demokratický svět ve slepé uličce
 >CESTOPIS: Ten nejdivočejší západ
 >GLOSA: Nové pojetí vězeňské služby- zloděj bude hlídat zloděje.
 >HISTORIE?:Harmonogram
 >REAKCE: Američané budou krást Iráčanům hodinky.
 >USA: Kovboj Bush

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
24.3. HISTORIE?:Harmonogram
Jan Beneš

Jedno ze slov, jimiž náš jazyk obohatil bolševik. Encyklopedický slovník nakladatelství Academia z roku 1980, nás v této věci poučí takto: (řec.) diagram znázorňující časový sled a dobu trvání jednotlivých složek různých činností.
Slovník Encyklopedického domu Odeon z roku 1993 toto heslo nezná. Harmonium nynčko už následuje Harold II.. Vymizelo však z mentality bolševických blábolů slov zakrývajících myšlenku? Kdysi jsem totiž narazil na problém. Při překladu slova harmonogram do angličtiny.
To jsem byl spolu s chotí přizván k jakési obchodní večeři, bych co "expert" či tedy člověk s jakousi znalostí prostředí posoudil, zda se hodí úvěrovat Československé socialistické republice nákup jakýchsi Bessemerových elektrických pecí. Z čehož vidíte, že to nebylo včera. Náhoda tomu chtěla, že jsem si tenkrát vzal do kapsy Práci (noviny) jejichž četbou jsem si jednak přál ukrátit čas cestou do San Francisca, za druhé jsem měl tuto četbu tak, či onak, v rozpisu svých tehdejších povinností.
Zaujaly mne tam dva články. Jednak soudnička jak si dva zaměstnanci ČSAD zařídili soukromé špeditérství, což na ně prasklo, když si chtěli koupit vlastní méblák. Mébláky tehdy soukromníkům neprodávány. Dostali po šesti létech. Dále tam bylo interview s ředitelem podniku, jež právě tehdy konal výstavbu dálničního okruhu kolem Prahy, jež postupoval rychlostí (tuším, přesné číslo si už nepamatuji) asi 910 metrů za rok. A reportér se šéfa stavby táže:
"Soudruhu řediteli, není to trochu málo?"
Soudruh ředitel odpovídá:
"Postupujeme přesně podle harmonogramu."
Pro J.J.Bella (za svobodna Belohlavek z Nebrasky, ale česky už nehovořil) jež tehdy presidentoval West Coast divisi Bank of America, ovšem stačil ten počet metrů dálnice postavených za rok, aby pochopil, že zemi s touto výkonností se úvěry neposkytují. Podobně jako je neposkytujeme zemi, jež odměňuje naplnění společenské potřeby stěhování šesti léty kriminálu. Československý zástupce na mně i manželku tehdy jen česky zasyčel, že musíme svou zemi nenávidět a bylo mu odpovězeno, že se mýlí, že zemi milujeme, ale nemáme kladný přístup k vládě, jež ho tehdy do Ameriky vyslala.
Nu, což. Čas trhl oponou. Nemáme už socialistickou republiku, tehdejší zástupce Československa se změnil na našeho význačného bankéře a dokonce Senátora, který však byl vždy zrovna na záchodě, když jeho banka poskytovala nic než průser slibující úvěry jakémusi šnorerovi. Dosud se však dává občas vyfotit v golfových kalhotách, jež si tehdy v Americe ve výprodeji opatřil.
Soudci jež tehdy poslali ty dva zaměstnance ČSAD do basy, v rámci kontinuity legality pravděpodobně i nadále soudí. Taktéž vlastnost odpovídat tak, abychom vlastně nic neřekli nám zůstala zachována. Moc? Málo? Co je to za otázky, přece podle harmonogramu.
Uvědomuji si, aniž by mi to činilo radost při observaci všemožné naší věrchušky vyplácávající se, ad vocem Iráku (přesně podle harmonogramu) z obrazovky. Výrok římského císaře Tita, diem perdi (ztratil jsem den, když jsem nevykonal nic užitečného) jest jim zřejmě cizí. Třeba však je den politikův naplněn tím, že byl viděn v TV. Kabinetní ukázkou a zřejmě i vzorem ostatním, řekl bych, je pan premier Špidla, který má k disposici asi tak čtyři věty jež průběžně v různých modifikascích opakuje. Vše v duchu ani moc, ani málo, ale přesně podle harmonogramu.
Nu, pokud jde o jiné naše problémy? Ze slovníků jež zde v úvodu porovnávány zmizelo rovněž heslo chozrasčot. - způsob plánovaného řízení hosp. činnosti social. podniků využívající zbožně peněžní vztahy. Spojuje spol. zájem se zájmem prac. kolektivů a s osobní hmotnou zainteresovaností. Hl. zásady jsou: krytí všech výdajů podniku příjmy z realizované produkce, hosp. operativnost za splnění plánu, za využívání výrobních zdrojů a za fin. výsledky hospodaření, hmotná zainteresovanost podniku a jeho zaměstnanců, kontrola hosp. činnosti ekon. Prostředky (tzv. kontrola korunou). Pojetí ch. rozvinul Lenin ve spisech věnovaných přechodnému období.
Můj dědeček to jinak shrnoval do zásady, že nemůžeme utratit víc než vyděláme. Což určitě i bez četby Lenina věděli oni podnikatelé, kteří své účty svěřili bance Union, ale věrchušce za rozpočet země i za tuto banku odpovědné, to zřejmě zůstalo utajeno. Snad právě proto, podvrhuje se mi, že postupují přesně podle harmonogramu, což je, připomeňme si: diagram znázorňující časový sled a dobu trvání jednotlivých složek různých činností.
Nebo jsou prostě neodpovědní hlupáci, kteří nečetli Lenina, ani neměli vhodného dědečka. Třetí možnost mne nenapadá.


Knihu Jana Beneše Čas voněl snem a páchl mrtvolami, najdete na pokračování ve vědecké sekci NP-Universum


Další články tohoto autora:
Jan Beneš

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku