Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 3.4.2003
Svátek má Richard
  Výběr z vydání
 >FEJETON: Rytí záhonu
 >MEDICÍNA: Akutní syndrom dýchacích cest (SARS)
 >NÁZOR: Americké války, americké zájmy, americké pokrytectví
 >NÁZOR: Válka z pohledu iráčanů
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Trapas, co je to?
 >PSÍ PŘÍHODY: Dobrodružství s požárem
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Kdo je kdo v Českých Textárnách
 >DOPRAVA: Dál nic
 >Z NETU: Neuvěřitelnosti
 >POSTŘEH: O kačením žaludku
 >TÉMA: Válka v přímém přenosu?
 >NÁZOR: Starosti arcibiskupovy
 >NÁZOR: Válka proti Saddámovi - válka proti zlu
 >ŽIVOT: Máte platební kartu a používáte jí při placení na čerpací stanici?
 >NÁZOR: Po padesáti letech se kruh uzavírá

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  
 
3.4. ŠAMANOVO DOUPĚ: Kdo je kdo v Českých Textárnách
Jan Kovanic

Protože od uveřejnění minulého přehledu Who Is Who v Českých Textárnách uplynula už delší doba plná progresivních změn, upgradoval jsem pro čtenáře deníčku Moby Dicka stručný přehled účinkujících osob i jejich vztahů. Před tím ještě musím zmínit jedno

UPOZORĚNÍ:

Jména osob, jakož i názvy podniků a institucí v následujícím textu, jsou pouhou literární fikcí. Jakákoli podobnost je čistě náhodná. Naopak situace, ve kterých se ocitají malí hrdinové tohoto deníčku, jsou vesměs reálné.

......................................

KDO JE KDO
(Osoby a obsazení)

Dick, Moby
nikoli velryba z Melvillova románu, pouze zaměstnanec v textárně, který si vede zápisky

Ambrož
textárenský kolega, poněkud vzpurný

Badavá, Irma
sekretářka náměstků v pořadí:
Duraka, Cymbucha, Kvakoše
od října 2002 sekretářka vedoucího textárny Duto Hlava

Bambas, Fotr
textárenský kolega, poněkud podlézavý
od 1.7.2000 vedoucí (Hlavní Managor) Správy Problémů na Severním Městě

Bambas, Junior
jeho syn z 1. manželství
od 1.7.2000 textárenský kolega
v říjnu 2002 odešel od Č. Textáren a založil si firmu Junior´s

Bystrá, Koza
Kokotova asistentka

Cymbuch, Mrva, G.S.St. (ukončené studium golfových věd)
textárenský kolega, poněkud lstivý
od 15.5.2000 do 20.6.2000 vedoucí (Hlavní Managor pro Řízení) Správy Problémů na Severním Městě
od 21.6.2000 do 27.12.2000 náměstek
od 29.12.2000 náměstek u konkurenčních Č. Mektáren

Drn
textárenský mektárník
od 25. června 2001 textárenský kolega
nesportovní rybář

Durak, Dur
od 4.4.2000 náměstek pro reorganizaci
od 19.6.2000 vedoucí Areálu Rekondice a Zdraví na Jižním Městě
od 31.1.2001 též Náměstek pro odměňování, vede Divizi pro odměňování
od srpna 2002 Viceprezident pro rozvoj

Hlav, Duto, ing.
od 11.4.2000 vedoucí textárny
řve na své podřízené, skáče do stropu, nadřízenými jebán a prcán za chyby podřízených

Huba, Tluč, mgr.
šéf klimatizáků
od 9.5.2000 Koordinátor koordinátorů (koo-koo, Coo-coo, kú-kú)
od 1.8.2000 navíc Managor pro retenci v Retenční Komisi
v soukromí vášnivý mykolog-experimentátor
externě přednáší na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky

Hubová
jeho upovídaná žena

Jambor
managor firmy Morgue, pověřené projektem liberalizace Č. Textáren
od 5.4. 2001 vedoucí útvaru Vedoucího Kanceláře Tiskového Mluvčího Tiskového Odboru

Jobová
dlouhodobě nemocná zaměstnankyně
liberalizována v květnu 2002
poté zaměstnána v Čistírnách Odpadních Vod (kde si chválí hlavně tu atmosféru)

Kokot, Běsný
od 1.4.2000 ředitel Č. Textáren

Kořenitá
do 30.4. 2001 Mazancova sekretářka, poté liberalizována
od 1.5. 2001 totéž, avšak najmutá na smlouvu

Krakoš, Antoš
vedoucí textárny do 10.4.2000, kdy byl na hodinu vyhozen
později zmizel někde na MIZu
od srpna 2002 ředitel dceřinky MeTla (později přejmenované na METLA, ještě později změnila název na TLAMY)

Kvakoš, Ivoš
dříve náměstek v Č. Mektárnách
od 15.1.2001 náměstek v Č. Textárnách
od 31.1.2001 též Managor hodnocení, vede Skupinu hodnotitelů

Makoš
do 31.3.2000 ředitel Č. Textáren
poté ředitel Č. Mektáren

marabu, čáp, africký mrchožravý
od 6.9.2000 maskot a logo firmy
od 15.9.2001 Managor stížností

Mátoha, Hola
po roce 1989 neschopný údržbář z CÚ Východní Město, před tím měl něco lepšího
v únoru 2003 po dvoudením školení na VUMLu se stal specialistou bez specializace, obdržel pevné kožené vodítko po Doze Mladé a nastoupil jako nový kádr textárny
předpokládaná další funkce: mistr - superexpert

Mazanec
vrchní vrátný, později bezpečnostní koordinátor, později bezpečnostní poradce a později i Hlavní managor kontrolního oddělení. V roce 2001 dosáhl dvou životních výročí - 80 let, z toho 60 let nepřetržité služby u Českých Textáren (a jejich právních předchůdců)

Mazanec, ing., jeho mladší bratr
firma na nahazování vypadlých jističů z Bludné Nory

Mlha, Josef
majitel SO-HO, firmy, jež provozuje podnikovou restauraci (od 1.12.2000)

Mladá, Doga
Mazancův objev
pracovnice oddělení Zúčtování se zaměstnanci

Mrtvá, Kočka
Ambrožova přítelkyně

Nunvář
od ledna 2001 textárenský tlachárník, krade vodu ze sodobaru
od 25.6.2001 kolega v textárně
od začátku července 2001 externí spolupracovník Č. Tlacháren
k 1.9.2001 liberalizován

Pilná, Lenka
paní z ARZu, činná též v odborech
od 7.2.2001 Hlavní managor Kompetenčního centra pro procesy zřizování a zajišťování čisticích služeb

Plachý, Milivoj
šéf odborů

Trn
od 1.8.2001 textárenský tlachárník, přelanařen od Č. Tlacháren
od 3.9.2001 textárenský kolega
od 1.3.2002 vedoucí textárenského oddělení "Tlachy a Mekty", podvedoucí textárny
12.12.2002 odhalen jako viník neúspěšné doprivatizace Č. Textáren
13.12. 2002 (pátek) vyhozen od firmy s osobním Kokotovým poděkováním

Vrh, Zlato
od 8.11.2000 tiskový mluvčí

Vykulená, Viki
sekretářka vedoucího textárny Krakoše
od 11. 4. 2000 sekretářka vedoucího textárny Hlava
od října 2002 sekretářka šéfa TLAMY Krakoše

Živá, Linda
od 27.10.2000 tisková mluvčí
od 8.11.2000 ředitelka Tiskového Odboru (TO)
od 1.6. 2001 vedoucí managor Divize komunikace společnosti

............................................

CO JE CO

ČESKÉ TEXTÁRNY,a.s., - velká zavedená česká firma, těžící z dřívějšího postavení na trhu, kde měla prakticky monopol na produkci různých užitečných textů. Současně v ní probíhá přestavba, zeštíhlování, hledání nové filozofie, liberalizace a doprivatizace.

Její objekty a teritoria:

Centrum, kde se nachází (mj.)

textárna - kancelář, ve které se produkují texty

Multifunkční transferové body (MTB) - dříve sklady materiálu

kantýna, kterou vede Hlavní Managor Kantýny - později podniková restaurace v péči firmy SO-HO

Centrální Dohledové Centrum spínáčků a připínáčků (CDC SP), přejmenováno na
Kompetenční centrum nákupu a logistiky (KCNL)

útvar Zúčtování se zaměstnanci - přísně tajný útvar. Neví se, kdo všechno v něm pracuje, kde sídlí, ani co přesně má na starosti

Nalézací komise - komise pro nalezení viny neproběhlé doprivatizace Č. Textáren

Prozatímní výbor - výbor stálých členů, který má dohlížet na chod Č. Textáren před konečnou doprivatizací

Další objekty Č. Textáren:

Centrální sklad (CS) v Západním Městě

Centrum údržby (CÚ) ve Východním Městě

Areál Rekondice a Zdraví (ARZ) na Jižním Městě
zde se konají pravidelné pondělní pracovní obědy vedoucích pracovníků

Rekreační zařízení (RZ) Ouhor na Vrabčí vrchovině

Správa Problémů (SP) na Severním Městě
zde se konají pravidelné pondělní porady vedoucích pracovníků

Školicí a rekreační středisko Bludná Nora

Mobilní podavač sponek (Spoon) "SDI" - tahač raket a továrních komínů

..........................................

JINÉ PRÁVNÍ SUBJEKTY:

Morgue - firma, pověřená začátkem roku 2001 projektem liberalizace Č. Textáren. Začátkem roku 2003 projevila sama zájem o nákup jejich akcií

MeTla, METLA (Mekty&Tlachy)
od 1.5. 2001 dceřinka Č. Textáren
po srpnových povodních 2002 přejmenována na Tlachy&Mekty (TLAMY)

ČESKÉ MEKTÁRNY - konkurenční podnik. Produkuje užitečné mekty

ČESKÉ TLACHÁRNY - konkurenční podnik. Produkuje užitečné tlachy

ČESKÉ TEMPLÁRNY - společnost s duchovním rozměrem, založená Kokotem k budoucímu zásobování Č. Textáren texty (též přezdívaná "Č. Lemplárny")

Kameratte - firma, jež v ARZu postavila závodní jídelnu pro managory

DAMN - hannoverská firma, která pro Č. Textárny od 1.6. 2001 autsoursuje činnost dřívějšího útvaru pro managorská vozidla

Deutsche Texts - jeden ze zájemců o koupi Č. Textáren

MIZ - Ministerstvo informačních zdrojů, zakladatel a spolumajitel Č. Textáren, Tlacháren a Mektáren

Junior´s - konkurenční firma bývalého prac. Č. Textáren Juniora Bambase

Star Text - konkurenční firma Mrtvé Kočky

C-Tex - neznámé s.r.o. Založeno Jůrobankou. Na podzim 2002 neúspěšný privatizátor Č. Textáren

Plky a Šplechty (PaŠ)- zákazník Č. Textáren

............................................

ZMIŇOVANÁ MÉDIA:

Hospodské noviny - důležitý zdroj ekonomických informací

Internet

intranet

Libové noviny - nezávislý deník elitních čtenářů

Manadement Observer - managorský bulletin Č. Textáren

Zprávy - časopis pro zaměstnance Č. Textáren

...............................................

DALŠÍ POUŽITÉ ZKRATKY:

BSP - do listopadu 1989 Brigáda socialistické práce, od června 2001 Best Studio Program - platforma nejlepších myšlenek ve prospěch Č. Textáren
CoC SF&CS (síousí esefendsíes) - Kompetenční centrum pro procesy zřizování a zajišťování čisticích služeb
DEBIL - deník bilancí
JPO - Jednotný pracovní oděv
KAP - Kniha aktivit pracovníka
KAPŘÍ - Kniha příchodů
KČPO - Kniha čištění pracovního oděvu
KDO - Kniha dovolenek
KETSI (KECY) - Komplexní Elektronický Top Systém Intranetu
KHAI - Kniha přístupů na sociální zařízení v ředitelském patře
KLVAK/KCHVAK- Kniha ledniček/chladniček a varných konvic
KPO - Kniha předběžných objednávek
KPP - Kniha pracovních přestávek
KSEPO - Kniha servisních požadavků
MHD - Městská hromadná doprava
PAS3 - Počítačově Automatizovaný Systém varianta 3
POS - Přehled objednávek stravenek
POS - Postup
PŘEČIN - Přehled činností
ROZŘEĎ - Rozhodnutí Ředitele
SAP - Seznam aktivit pracovníka
SOP - Standardní Operační Postup
TPO - Tým Podpůrných Procesů
VUML - Virtuální Univerzita Morálky a Lidství

......................................

CO JE TO:

Autsoursování - někdo jiný za vás dělá věci, které jste si dříve zařizovali sami. Sice je to poněkud dražší a trvá to déle, ale zato k tomu nepotřebujete vlastní zaměstnance. Zvýšené náklady platí jenom váš zákazník

frikulína - dívka, jež je free, cool & in

mlamoj - mladý moderní jinoch

managor - magor který se stal manažerem

manadement - management proškolený do nejvyšší intelektuální úrovně

parazitní počítače - trvale zapnuté provozní počítače, na kterých běží servisní programy, kterým managoři nerozumějí a proto je považují za nadbytečné

retence - zadržování zaměstnanců, aby neopouštěli Č. Textárny - tedy zadržování některých vysoce postavených zaměstnaců. Děje se zvláštními příplatky, poplatky a záplatky. Retenční výhody si navzájem poskytují členové Retenční komise. Pro většinu nahraditelných zaměstnanců platí

zeštíhlování, liberalizace, identifikování úspor, vymísťování, transfer; též "proces výrazných restrukturalizačních a racionalizačních změn, v jejichž výsledku dochází i k organizačním změnám, které mají dopad do oblasti zaměstnanosti, kde jedním z důsledků je i rušení některých činností, pracovních pozic a následný odchod zaměstnanců z důvodu nadbytečnosti" - propouštění

Nepoužitý výraz:

mobbing (nověji spíše bossing) - zadávání nesmyslných příkazů a nesplnitelných úkolů, neustálé výtky, trvalé ničení sebeúcty, stálé a dlouhodobé šikanování zaměstnance. Tato činnost má donutit z., aby sám podal výpověď a odešel od firmy bez odstupného. Někdy z., podá výpověď, někdy slovně nebo fyzicky napadne svého nadřízeného. Jindy si začne psát deníček.

..................................

Archiv deníčku od dubna 2000 do konce roku 2002
Leden 2003
Únor 2003

V březnu se deníček změnil na týdeníček a přesunul do Šamanova doupěte. Takže od té doby jsou Mobyho zápisky uchovány po týdnech v archivu Šamanova doupěte.

Podněty, připomínky a výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka můžete posílat na schránku moby.dick@seznam.cz.


Další články tohoto autora:
Jan Kovanic

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku