Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 9.9.2003
Svátek má Daniela
  Výběr z vydání
 >VZPOMÍNKA: Rozloučení s přítelem
 >ARCHITEKTURA: Psí vycházka po Letné
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Výlet tunelem
 >LIDŠTINY: Hledají muži na inzerát jen vnadné ženy, či hospodyně?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Skandál v Carrefouru
 >PSÍ PŘÍHODY: Jak to dopadlo se židlí
 >EKONOMIKA: Investoři se vracejí z prázdnin
 >GLOSA: Když dva dělají totéž, není to totéž<
 >SPORT: Míra Bosák, komentátor nebo bavič?
 >NÁZOR: ČSSD nás opět podvedla
 >POSTŘEH: O kostrách
 >GLOSA: Novu? Tu už raději nevolejte!
 >PENÍZE: I proti neschopnosti splácet se lze pojistit
 >FEJETON: Má katastrofická dovolená
 >TÉMA: Střední školy a gymnázia zvlášť, probuďte se !!!

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Kultura  >>  Malířství  
 
9.9. VZPOMÍNKA: Rozloučení s přítelem
Miroslav Procházka

Ten, kdo denně cestuje pražským metrem, ani nevnímá piktogramy a písmo, které jej vedou po jednotlivých stanicích a trasách. Teprve při cestě do neznámého velkoměsta si často uvědomíme, jak je vlastně pražský systém přehledný a srozumitelný, a to dokonce i pro člověka neznalého češtiny. Tyto piktogramy, a vlastně celý komunikační systém orientačních tabulí a směrovek, jsou dílem jediného člověka, Mgr. Jiřího Rathouského. Stejně tak vytvořil i piktogramy a komunikační systém pro Novou scénu Národního divadla, řadu hotelů (Intercontinental, Thermal…). Některá jeho loga se stala značkou, se kterou si zcela automaticky spojujeme příslušnou firmu, aniž bychom znali jejích tvůrce (nakladatelství Artie, Orbis, Olympia…).

Jiří Rathouský se narodil v roce 1924, v rodině kovodělníka ČKD. Rád a často vzpomínal na své návštěvy na jeho pracovišti. Úcta k řemeslu a k těm, kdo se poctivou řemeslnou prací zabývají, pak Jiřímu zůstala po celý život. Sám manuálně velice zručný si cenil dovednosti druhých a dovedl ji pochválit, bytostně pak nesnášel práci odbytou a provedenou lajdácky.
Maturoval na karlínské reálce v roce 1942, a již od roku 1943 se cele věnoval grafice. Po válce zahájil studia na pražské technice, odkud posléze přestoupil na pedagogickou fakultu. Zde však na závěr studia nebyl z politických důvodů v roce 1949 připuštěn k závěrečným zkouškám. Promoval tedy až v roce 1991.
Vojenskou službu absolvoval u jednotek PTP, bohužel, nikoliv jako vojnu veselých "černých baronů", nýbrž na hlubinném dole, kde utrpěl těžký úraz. O tomto období života Jiří nerad hovořil, přesto můžeme jeho vliv nalézat v některých pracech a především pak v jeho velmi vstřícném a optimistickém postoji k životu.
Od roku 1951 již Jiří pracoval pro různé subjekty, s jasně vyhraněným zájmem o krásné písmo a krásnou knihu. Jeho rukopis je patrný na celé řadě titulů knih pro děti i dospělé a lze říci, že ovlivnil celé generace. Jmenujme alespoň encyklopedii Vesmír, Země, lidé a my děti… Málokdo ví, že se věnoval i vazbě bibliofilie. Jím nastavená laťka je zatím v oboru krásné knihy nepřekročitelná. Některé nové typy písma Jiří dokonce i sám vytvořil.
Jiří Rathouský se dále významně podílel na výtvarném řešení celé řady různých výstav. Především jde o přípravu našich pavilonů na světových výstavách - jeho rukopis nesly pavilony naší republiky na EXPO v Bruselu, Montrealu a Ósace.
Za svou práci se mu dostalo řady ocenění zejména v soutěžích krásných knih.
Jiří Rathouský se však věnoval i volné grafice, byl členem SČUG Hollar, jeho citlivé jemné grafiky, nejčastěji s přírodními motivy, si získaly celou řadu příznivců na společných i samostatných výstavách. Obrovsky široký záběr a vzdělání jej opakovaně zavedly i na pole heraldiky, tvořil zajímavé moderní erby a vlajky.

Jiří Rathouský, člověk dobrý, milující přírodu, zvířata, dobré jídlo a pití, autor mnoha krásných věcí, z nichž některé nás budou těšit, některé nás i nadále povedou prostory, které by bez nich byly cizí a nepřehledné, zemřel 5. září ve 14,00 hodin.
Další články tohoto autora:
Miroslav Procházka

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku