Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 17.11.2003
Svátek má Mahulena
  Výběr z vydání
 >HISTORICKÝ DOKUMENT: 17. listopad - Mezinárodní den studentstva - památka Jana Opletala a dalších českých studentů umučených německými fašisty.
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Minicon aneb Končí sci-fi sezóna
 >NÁZOR: Česká ústavní trapnost pokračuje
 >FEJETON: Foto Langhans
 >NÁZOR: Opět cosi z dějin budování socialismu v naší vlasti
 >SVĚT: Hledání správné adresy
 >PRÁVO: Britské (ale i České) ženy by mohly ztratit právo na rovný podíl na majetku manželství
 >ŽIVOT: Co se v mládí naučíš...
 >ŽIVOT: Jak jsem si v ČR pořizoval ADSL
 >ŽIVOT: Jak jsem dělal zkoušku z vyhl.50/1978
 >INFO: Předvánoční pořad ve skanzenu - Radujme se, veselme se…
 >POSTŘEH: O hygieně
 >NÁZOR: Čtrnáct let po ...
 >GLOSA: Symboly Rady
 >CESTOVÁNÍ: Diktátoři na kolejích

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Rodina a přátelé  
 
17.11. RODINA A PŘÁTELÉ: Minicon aneb Končí sci-fi sezóna
Ondřej Neff

Peklo mě v poslední domě zajímá převelmi, snad proto, že tam patřím a už brzy se tam ocitnu. Brzy vyjde moje kniha Pravda o pekle, píšu Past na Satana, a taky přednášku na Miniconu jsem směřoval právě do pekelných hlubin. Zde je úryvek z ní. Zajímá mě prvotní hřích a zmeť můj názor na tuto věc. V přednášce jsem říkal:

Zastavme u aktu stvoření naší pramáti Evy. Starý zákon se o tomto aktu zmiňuje třemi větami: I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka ženu a přivedl ji k němu.
V katedrále v toskánském San Gimignanu je půvabné vyobrazení tohoto činu. Eva je tu vyobrazena ještě napůl v žeberním stavu, zahroužena do Adamova hrudního koše. Adam zůstává v hluboké narkóze. Eva se jeví jako žena krajně nábožná, protože ještě nevznikla ani ta část jejího těla, která ženu tvoří ženou, a ona už vzpíná ruce k bytosti, jež jí vdechla život. Což jí o krátkou dobu později nezabránilo, jak víme, v osudném kontaktu se Satanem, mým oblíbencem.
Zde odbočím. Sama podstata pekla jako místa konečného trestu souvisí s proviněním, tedy se hříchem. A jak známo, prvotní hřích je zase spojen právě s Evou, naší pramátí, vyklonovanou z Adamova žebra. Jistě že jde o první doložený případ klonování - a je kupodivu, že s tímto argumentem ještě nikdo, co je mi známo, nepřišel do polemiky s katolíky. Byť i oni mají argument: klonování ano, ale může ho dělat jenom Hospodin! Nuže, prvotní hřích. Zopakujme, že pokušitel navedl Evu, aby utrhla jablko ze stromu poznání. Dala kousnout Adamovi a oba pak byli vyhnáni archandělem Michaelem z rajské zahrady. Čeho poznání? Co poznali, že byli takto strašně ztrestáni? Poznali jeden druhého, poznali sexualitu?
Jak je to tedy se sexualitou a Adamem a Evou?
V Knize Mojžíšově v kapitole 2. verš 24 se píše - bezprostředně po popisu klonování: Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Co jiného než popis pohlavního aktu je toto přilnutí?
A dále.
Co říká Bůh, když varuje novomanžele: V kapitole třetí verš 3. říká:
Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.
Pokušitel ujišťuje, že nezemřou, ale "budou jako Bůh znát dobré i zlé". Pojedli a poznali, že jsou nazí a opásali se fíkovými listy. Odtud tedy sexuální interpretace. Kde ale zůstalo boží varování před smrtí? Proč je zde verš 24., popisující koitus? A proč tedy Bůh stvořil ženu, tedy proč vytvořil pokušení, proč nevytvořil Adamovi kamaráda, replikanta, klona jemu zcela podobného?
Vysvětlení je nasnadě.
Adam s Evou by museli být slepí anebo zcela slabomyslní, kdyby si nevšimli fyziologických rozdílností mezi nimi, a kdyby se nedívali kolem sebe a nepozorovali zvířata a ptactvo při milostných hrách. Boží varování je jasné a jednoznačné: nejezte, nebo zemřete, a Satan říká: pojezte, nezemřete, poznáte.
Oba, Pán i Zlý, mají pravdu.
Satan v tom, že nezemřeli hned a poznali . Ovšem co poznali? Poznali, že zemřou, poznali smrt, poznali pomíjejícnost života, a v tom okamžiku na ně padla hrůza a neměli v ráji místo, kdežto zvířata jsou nevědomá - nikoli sexuality, té jsou si vědoma až až, ale nejsou si vědoma smrtelné budoucnosti, a proto zůstávají v ráji, ať je ten ráj kde je, a hrůza na ně padá, až když chladné oko vraha zvířat zkalené alkoholem na ně pohlédne skrze zaměřovač značky Meopta a ukazovák z kouskem soplu vydolovaného z nosu vrahova tiskne spoušť.
Proto soudím, že nesmysl s fíkovým listem byl do knihy Genesis vsunut až mnohem později a tím bylo zkresleno zásadní existenciální sdělení - že totiž prokletí člověka spočívá v tom, že jako jediný živočich je vědom své nadcházející smrti a tím je vyčleněn ze společenství jiných živočichů. Cudnost, tento nepřirozený nesmysl, byl nejspíš do Písma později vklíněn, byl účelově implementován do Starého zákona.

Potud citace z mé přednášky na Miniconu. Peklem se budu nadále zabývat.


Další články tohoto autora:
Ondřej Neff

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku