Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 19.11.2003
Svátek má Alžběta
  Výběr z vydání
 >TÉMA: O zlých, hloupých Češích a hodných a vyspělých Germánech, potažmo Němcích.
 >ENERGIE: Máme v energetice na vybranou?
 >ŠACHY: Kasparov ve 3.partii deklasuje X3D Fritze
 >MROŽOVINY: Viděl jsem ukřižování 2
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zakázaných kalhot, největší... co?
 >PSÍ PŘÍHODY: Bart vyjde zkrátka i zdlouha
 >ZAMYŠLENÍ: Kterak Miloš Zeman zachránil ODS
 >POLITIKA: Špidlovy malé velké uši
 >DOPRAVA: 30CKL a 19 mrtvých
 >NÁZOR: Lesní pych
 >GLOSA: Chodník se v zimě neudržuje
 >PŘÍBĚH: Weekend v Muqdisho
 >FEJETON: Kam s ní anebo s ním
 >PENÍZE: Proč je v českých bankách draho?
 >CHTIP: Bože, ať dostanu přidáno

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
19.11. ŠACHY: Kasparov ve 3.partii deklasuje X3D Fritze
Vojtěch Kment

V nedělní podvečer došlo k restauraci humanity, neboť Kasparov dokonale vymazal Fritze a veřejně demonstroval zvláštní druh jeho naprosté šachové stupidity. Nyní je jasné, že člověk zatím v šachu drží vládu na světě.

Osobně mi je zadostiučiněním, že Kasparov použil "jízdní řád", který jsem nastínil ve svém únorovém článku . To bohužel neznamená, že bych podle svého vlastního návodu byl schopen dosáhnout téhož. Vnutit Fritzovi poziční a zavřenou střední hru znamená být schopen se do ní vůbec dostat průchodem přes rozeklaná pole zahájení a strategii celé hry neustále udržovat i taktickým tlakem a pozorností v kvalitě šachisty s velmistrovským ELO.

Ačkoliv by se laikovi mohla zdát partie, v níž se první figury měnily až ve 42.tahu, fádní, je z hlediska šachu proti počítačům natolik poučná, že jsem se rozhodl ji zde mírně probrat a sdělit i ty dojmy, které člověk získával bezprostředně během hraní a jež v analýzách provedených "po bitvě" již nenaleznete.

Nevím zda se Fritz zalekl královny krásy, jež hru slavnostně zahájila povelem "Knight to f3", čímž se opět začla hrát Kasparovova oblíbená slovanská obrana, stejné zahájení jako v první partii, ale Fritz v 5.tahu (5.a7-a6) uvolnil cestu k výstavbě bílé pěšcové diagonály z f2. Protože priority pro rozehrání zahájení se mohou měnit ode hry ke hře, spekulovalo se, že a6 bylo zahráno jako psychologický trik - upomínka vlastního Kasparovova tahu z nedávné hry s Huzmanem, kterou poté prohrál kvůli přehlédnutí, a jako upomínka katastrofálního přehlédnutí v druhé partii z Fritzem. Takové znejisťování může vést k plýtvání časem lidského hráče na kontroly, který později těžce chybí v taktických zápletkách a může vést ke zkázonosným přehlédnutím.

Obrázek po 5... a7-a6

Následovalo 6. c4-c5 Jb8-d7 7.b2-b4 a6-a5 8.b4-b5 e6-e5

V devátém tahu 9. Dd1-a4 bílý vyšel ze zahajovacích knih Fritze, takže ten se již musel spolehnout jen sám na sebe. Analytici již během těchto tahů zjistili, že ačkoliv Fritz a prý ani Kasparov si toho již nebyli vědomi, až do konce 11.tahu hráli podle partie Reshevský-Keres, z roku 1948, z kandidátského turnaje o vyzyvatele mistra světa. Špatná zpráva byla, že partii vyhrál černý, dobrá, že výstup ze zahájení byl mnohem lepší pro Reshevského. Později se Kasparov odklonil i od této partie (patrně hrál lépe než Reshevský), 12. b5-b6 a diagonální pěšcová hradba je hotová.

Obrázek po 12. b5-b6

Bílý má obsazené dámské křídlo se spoustou prostoru, náskok ve vývoji, protože dáma ustoupí 12..Dc7-d8 a černý pěšec došel na a5 nadvakrát. Nejhorší pro černého vůbec je však to, že je počítačem a dosažené pozici prostě nerozumí. Pěšcovou diagonálu nelze prorazit jinak než zase pěšci. Všichni komentátoři volali po tom, aby do útoku vyrazil černý pěšec z f7. Keres zase kdysi hrál h7-h5. Ne tak Fritz, pěšcový úspěch na konci diagonály na f2 nebo e3 je pro něj v analýze příliš vzdálený a nezdá se přinášet žádné zvláštní zisky.

Ve 13. h2-h3 0-0 Kasparov preventivně redukuje přístup černého jezdce na g4 a zřejmě vyčkává na reakci Fritze, černý si v klidu jen rošuje. Již nyní bylo patrné, že bílý se do rošády nehrne a raději si ponechává strategickou svobodu, zda-li nebude lepší zůstat v centru.

Ve 14. Jd2-b3 již Kasparov tvrdě vyráží po černém pěšci na a5. Černý místo vývoje královského křídla zahraje pěknou, ale nejen na Kasparovova naivní "taktiku" 14... Se7-d6.

Obrázek po 14.... Se7-d6

Kdyby nyní bílý bral nastaveného střelce, černý jezdec by vzal na b6 a chytil bílou královnu. Protože představení střelce je tak očividně podezřelé a následek prostě viditelný, obětovaného střelce by nevzal nikdo asi ani na žákovském přeboru. Tah by tak mohl mít smysl jen jako manévr pro přemístění střelce na h8, jenže po 15. Va1-b1 Sd6-e7 je střelec kde byl a černý ztratil další 2 tahy vývinu. Bílý získává pěšce ve svůj prospěch 16. Jb3xa5, což je první braní vůbec a dlouho bude jediné. Černý se ještě pokouší 16.... Jd7-b8, u čehož se komentátoři obávají (zbytečně) postupu na a6, odkud by jezdec aspoň trochu čelil bílému na dámském křídle.

Strategický plán bílého je nyní jasný - uvolnit svého pěšce z a2 a poslat ho vpřed, čímž se prolomí dámské křídlo a některý z pěšců se dovede do dámy nebo vymůže rozhodující oběť materiálu černého. Na centrum černý bez neadekvátních obětí materiálu také útočit nemůže - zbývá mu jediné, útok po královském křídle.

Bohužel, ale zároveň i naštěstí, výsledek útoku bílého po dámském křídle je sice poměrně jistý, ale velmi pomalý, takže Fritz na svém radaru nevidí jeho fatální výsledek a praktickou nutnost své okamžité a pádné protiakce na královském křídle (pro to jak hrají počítače viz článek Počítače v šachu - Quo Vadis ). Autoři Fritze po hře uvedli, že Fritz má v sobě zabudovanou preferenci toho, aby se s ochrannými pěšci před králem příliš nehýbalo, což je většinou dobrá strategie, kterou ale potvrzuje právě výjimka této partie, kdy to byla jediná cesta ke spáse.

Zatímco bílý uvolňuje cestu pěšci z a2 17. Sa3-b4 Dd8-d7, černý aktivizuje svou královnu a rozhoduje se útočit místo pěšci figurami.

Kasparov nyní zahraje pozoruhodný protipočítačový preventivní tah 18. Vb1-b2 , kterým se kryje pole f2 ještě dříve, než bude prvně napadeno.

Obrázek po 18. Vb1-b2

Tah se zdá zbytečný, ale takové "nadkrytí" vnitřně demotivuje Fritze, aby útok na f2 vůbec zkoušel rozvinout, ačkoliv to bezpochyby strategicky je správný cíl útoku a cokoliv jiného mrhání časem.

Černá dáma jde 18... Dd7-e6 jen na sloupec e, čímž opět ztrácí tempo. Na f5 ovšem jít nemohla kvůli 19. Ja5xc6 které napadá černou věž, která proto vezme bílou dámu na a4, jenže jezdec 20.Jc6xe7+ dá vidličku král-dáma a z celé výměny se bílý vynoří aspoň s figurou navíc.

Na druhé straně je jasné, že věc prostě nebude tak jednoduchá, aby bílý mohl aktivitu černého na královském křídle ignorovat a spoléhat se na včasné proražení dámského křídla. Královna v registrech procesoru je ještě mocnější taktická zbraň než v rukou člověka. Bílý tak stahuje svou královnu na obranu 19.Da4-d1, zároveň se jak uvolňuje cesta pěšci ze sloupce a, tak královna sama uvolňuje z vazby sebe sama a jezdce na a5, 19... Jf6-d7 a černý zase uvolňuje cestu svému tmavému střelci a snad konečně i pěšci ze sloupce f.

Zajímavé je, že v této části hry byl Fritz díky zavřenosti pozice a minimu možných platných tahů schopen hledat až do hloubky 19-20 půltahů (tj. 10 tahů), což je ve střední hře považováno za rekord. Za běžných taktických situací by takovýto náhled do budoucnosti byl jednak pro člověka smrtonosný, jednak ale asi i kapacitně nemožný. Znamená to, že ačkoliv byl tedy Fritz schopen vidět do tahu 29, nenašel tam nic pro sebe pozoruhodného.

Kasparov zatím nepovažuje aktivity černého za hrozbu, konsoliduje krytí na dámském křídle a připravuje ústup jezdce z a5 20. a2-a3 na což černý opět vytváří zajímavou taktickou hrozbu 20... De6-h6 21. Ja5-b3 Se7-h4, jež je ale opět příliš triviální.

Obrázek po 21... Se7-h4

Černý hrozí příštím tahem brát dámou se šachem na e3, přičemž pěšec f2 je ve vazbě střelce. Komentátoři uvažovali o g2-g3 vypuzujícím střelce, jenže zároveň omezujícím formování obrany v případě, že černý přeci jen ještě rozehraje své pěšce. Kasparov hraje 22. Dd1-d2, čímž je e3 dobře pokryto.

Černý nyní zahraje 22... Jd7-f6 čímž sice otevře dráhu svému světlému střelci, zároveň se ale připraví o již asi stejně zpožděnou možnost pohnout pěšcem z f7. Kasparov nyní zahraje 23. Ke1-d1 :

Obrázek po 23. Ke1-d1

a tragédie Fritze se dovršuje. Fritz tuto pozici vyhodnocuje jako mírně lepší pro černého (sic), protože bílý pohybem krále právě přišel o možnost rošády. Zde je pointa slabiny počítačového šachu - není nic platný výhled na 10 tahů dopředu, jsou-li budoucí pozice hodnoceny prostě chybně.

Že by to byla rošáda do jámy lvové, že bílý král má spoustu času utéct po svých a na dámském křídle na něj pak nic černého ani nedohlédné, to je mimo šachové uvažování Fritze. K čemu povede útok po bílém křídle je pak stále spolehlivě mimo jeho materiálně orientovaný radar. V podstatě v tomto okamžiku černý již promeškal možnost včasného protiútoku a partie je de-facto rozhodnuta, pochopitelně za předpokladu, že bílý nespáchá hrubku.

23... Sc8-e6 24. Kd1-c1 Vf8-d8 Zatímco bílý král utíká do bezpečí, černý centralizuje figury, což je zhola k ničemu, za postupujícím pěšcem f by zcela jistě byla 100x užitečnější.

Bílý si postupně stáhne krále a začne prosazovat pěšce na sloupci a, v 29. a5-a6 b7xa6 30. Jb3-a5 dočasně vrátí černému pěšce:

Obrázek po 30. Jb2-a5

pozice je však ryze komediální. Černé figury jsou všechny odlákány na královském křídle k útoku proti ničemu. Bílý má nyní jediný problém, totiž čas na hodinách. Proti jiným partiím ho zde má na přemýšlení relativně dostatek, avšak Kasparovovi se zjevně nechtělo probořit dámské křídlo bez důkladné analýzy a přípravy zázemí. Situace mírně připomíná 4.partii proti Deep Juniorovi, ve které Kasparov za černého nakonec po dlouhé koncovce podobně vysunutého bílého pěšce ustál.

Po 30... Vd8-b8 Shipov soudí, že to signalizuje ochotu černého obětovat za pěšce svého jezdce Je7-c8-b6 (chyba lávky). 31. g2-g3 Sh4-g5 zatlačuje černého střelce. Tah h3-h4 by nyní nebyl ale plně účinný, protože střelce na g5 nelze brát kvůli odkrytí věže na h1. Místo toho bílý hraje 32. Sf1-g2, čímž za prvé kryje věž a plně hrozí h3-h4, takže je stejně vynucen ústup černého jezdce nebo dámy pro místo střelci, ale zároveň se umožňuje věži přechod na dámské křídlo, např. na a1, a postup na h4 se ponechává pro strýčka příhodu. Po ústupu dámy 32... Dh6-f6 bílý hraje jemný poziční tah 33. Kb2-Kg1 Kg8-h8, zatímco černý nedělá vůbec nic a signalizuje tak Kasparovovi, že figury černého jsou tak dobře rozmístěné, že by bylo škoda jimi hýbat. Kasparov si proto již v naprostém klidu dovyvine zázemí útoku. Po 40.tahu přemýšlí tentokrát více skoro Fritz, jenže i když hodnotí situaci stále jen jako asi -1 pěšec, je to již k ničemu. Ve 41.tahu hraje již zoufale 41... Sc8-b7.

Obrázek Po 41... Sc8-b7

Po 41 tazích jsou na šachovnici ještě všechny figury a každé straně chybí jediný pěšec. Následuje nutné 42. Ja5xb7 Vb8xb7 a bílý si dobírá zpět pěšce 43. Jb5xa6. Po 43... De6-d7 44. Da4-c2 dejavu ustoupení dámy z vazby, černý nalézá jen 44... Kg8-h8 a po 45. Vb1-b3 hází autoři Fritze ručník na monitor, aby předešli potupě v přímém přenosu.

Obrázek po 45. Vb1-b3 1-0

Ačkoliv Fritz hodnotí pozici stále jen jako -1,5 pěšce (tj. čistou poziční ztrátu jen jako pouhých -0,5 pěšce) a ještě před pár tahy se dokonce domníval, že je na tom lépe, tlaku zdvojených věží na sloupci a nepůjde odolat, vynutí se výměny figur, a posléze průchod pěšce b do královny, nebo podstatná ztráta materiálu černého. Fritz to neví, ale dokonáno jest.

Analýzy partie den poté uvádí, že Fritz hrál velmi slabě. Je to tak, od 15.tahu nedokázal zahrát v podstatě nic užitečného krom příležitostných taktických hrozeb. Že každý lidský šachista s ELO o 1000 menším než má Kasparov by za černého věděl, že je třeba rozvinout pěšce. Vzhledem k tomu, jak partie dopadla, to nyní víme. Během hry samé si však stejní komentátoři stále kladli otázku, zda-li na hledacím horizontu Fritz přeci jen nenašel nějaký způsob prolomení obrany bílého. Zda nevytvoří nějaký útok vedoucí k otevření hry a taktickému gejzíru, v němž je možnost lidské chyby vyšší, nebo alespoň povede k vyčerpání času a chybě ve stresu. Atmosféra byla povzbudivá, ale opatrná. Nestalo se - Fritz zachází se svým materiálem konzervativně a v pozičním hodnocení má slabinu. Kasparov překvapivě porazil Fritze, aniž by se s ním jakkoliv takticky zapletl.

Partie dokumentuje, že ať již celý zápas dopadne jak chce, lidští šachisté mají (aspoň nad Fritzem) stále navrch. Zatímco Kasparovovo hrubé přehlédnutí ve druhé partii bylo ryze náhodné, poziční neschopnost Fritze je stálá systémová vada.

Tři nejužitečnější odkazy pro fanoušky:

1. X3D - hlavní sponzor, on-line přehrávání a analýzy

2. On-line přehrávání a analýzy

3. Šachový klient pro off-line přehrávání partií v .PGN
Další články tohoto autora:
Vojtěch Kment

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku