Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 22.12.2003
Svátek má Šimon
  Výběr z vydání
 >FEJETON: Sýkorky jako model pro studium lidského chování
 >FEJETON: Potřeba vyrovnávání
 >FEJETON: Je to velká sranda - aneb ubohý Vašíku
 >FEJETON: Vzpoura proti dudlaj dudlaj
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Dostal jsem dárek - vyšla Tma 2.0
 >PSÍ PŘÍHODY: Jak si Bart myslel, že jsem definitivně zešílel
 >REAKCE: Na článek -Otřesná Součková-
 >SVĚT: Demografický problém a jeho řešení.
 >ZDRAVOTNICTVÍ: Fenomén Rath, povinné členství v komorách a chvála středověku.
 >NÁZOR: Řidiči a řidiči a ještě dlouho řidiči.
 >NÁZOR: Předvánoční úvaha o institutu milosti
 >PENÍZE: Reforma versus naše peněženky
 >POSTŘEH: O sladkostech
 >CHTIP?: Předvánoční mišmaš, občas snad k zamyšlení
 >BAJKA: Balvan

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  
 
22.12. SVĚT: Demografický problém a jeho řešení.
Jaroslav Teplý

Třetího července t.r. uveřejnil zde Marek Beneš naprosto realistický článek. "Největší krize českého národa od obrození", který názorně ukazuje, jak vážně ohrožuje velmi nepříznivý demografický vývoj Českou republiku. Vybral jsem z něho jeden odstavec.

Jsme nyní svědky rostoucí nespokojenosti české veřejnosti s navrhovanými změnami reformy veřejných financí, s redukcí penzijního systému a jeho přeměnou. Tyto protesty budou postupem času sílit. Je proto nutné říci nyní českým lidem pravdu jasně a natvrdo.
Opouštíme průběžný penzijní systém, tento geniální vynález Bismarka, proto, že snížení porodnosti a stárnutí populace nám již neumožní takto důchody financovat! S rostoucím počtem starých lidí a ubýváním mladých očekávejme další a další posuny důchodové hranice a nebo snižování důchodového základu. Realita je neúprosná a neudělají s tím nic sebevětší protesty. I logické řešení tohoto problému, totiž systém penzijního připojištění a penzijních účtů skrývá v sobě jednu hrozbu , kterou její propagátoři taktně zamlčují. Abychom mohli za 20 - 30 let si zaslouženě vybírat našetřené peníze ze svých účtů, musí být v té době penzijní fondy likvidní, musí mít schopnost vyplácet peníze. Ta se bude záviset především na hodnotě dluhopisů a cenných papírů a na celkové výkonnosti ekonomiky. Pokud ekonomika nebude zdravá , nebudou tyto výplaty penzí .Výkonnost ekonomiky bude záviset významně i na vývoji porodnosti. Zhroucení penzijních systémů by vedlo k návratu nejstaršího systému zabezpečení starých lidí, jež zde fungoval stovky let a jež dodnes funguje např. v Číně a v Japonsku, totiž že se děti budou opět muset plně starat o své staré rodiče.

Zlatá to slova. V sobotu 19. prosince se totiž objevila v holandském teletextu krátká zpráva na toto téma, kterou čtenářům předkládám.

Lidé musí mít v budoucnosti sice velkou, ale ne naprostou jistotu, že jim bude vyplácena jejich penze, píše státní tajemník v Ministerstvu sociálních záležitostí Rutte ve svém krátkém stanovisku, s kterým vláda dnes projevila souhlas. Bude ještě následovat porada se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.. Úplná jistota je možná jen za předpokladu, že si penzijní fondy budou udržovat značně veliký majetek. To je zase možné jen pokud budou tomu úměrně vysoké příspěvky pojištěnců. Rutte připouští, že jednou za asi 40 let může dojít k tomu, že se majetky (penzijních- J.T.) fondů úplně vypaří (toto slovo doslova přeloženo - J.T.).

Takže je po ilusi, že si někdo může pojistit spolehlivě penzi na kapitálovém trhu. Tato iluse vznikla jako bublina doprovázející poměrně dlouhé euforické období stoupání kursů akcií na světových bursách. Historici nám mohou k tomu napsat, jak to bylo se státními bankroty a znehodnocováním měny už ve starém Rakousku-Uhersku.

Po listopadu 89 se tvářili vedoucí a odpovědní političtí představitelé, jako by se jich demografie netýkala, to bylo prostě pod jejich úroveň. Ostatně porodnost podle nich se nedala ovlivnit, ačkoliv se za komunistického režimu ukázalo, že se ovlivnit dá. A pak to bylo v době, kdy pan Nepil, finanční poradce v Londýně, navrhoval, aby znárodněné továrny a podniky se staly majetkem penzijních fondů.

Musíme se tedy teď dostat nějakým způsobem zpátky k panu Bismarckovi, a honem. V současné době už vláda o tom začíná jednat, ale nemá zatím naspěch a některá pro nejbližší období plánovaná opatření jsou problematická, což v tomto textu nebudu rozebírat.

Celé generace totiž vyrostly za socialismu na systému jeslí a školek velmi různé úrovně a jejich často mizerné dosažitelnosti. Ten je třeba co nejrychleji obnovit v mnohem kvalitnějším provedení a s finanční účastí státu na provozu. Podle průzkumů chtějí mladí lidé zakládat rodiny, ale nemají na to dost peněz a chybí jim zmíněný servis. Tady se nesmí šetřit, zvláště uvážíme-li, že od listopadu 89 už vyletěla komínem částka blížící se bilionku korun. Čtenáře ostře odmítající takovéto subvence bych obvinil z falešného trhovectví. Jde totiž o způsob přísně tržní. Budu potřebovat v budoucnu dost peněz, investuji tedy do nejvhodnějšího a spolehlivého způsobu, jak se k nim dostat.

Lidem, kteří programově nechtějí mít děti, bych nenadával, ale jen bych je upozornil na to, že se pokoušejí obejít základní biologický princip života a to není tak jednoduché, jak možná později ve svém životě poznají. Je to hezky vidět na některých ženských hvězdách světového show businessu. V době svých vrcholných úspěchů nemají čas ani chuť a později se leknou a snaží se to dohnat všemi možnými způsoby. Geena Davis, známá americká herečka, prý čeká dvojčata ve svých osmačtyřiceti letech. Caterina Valente, miláček těch dříve narozených, si na stará kolena pořídila dvě děti. Na otázku (ex post), čemu by dala přednost, kdyby musela volit mezi kariérou a dětmi, jednoznačně odpověděla, že dětem. Ale ať už je to jakkoliv, je nutné vytvořit potřebné podmínky a klima a dát ženám možnost pracovat na obojím.

21.12.2003
Další články tohoto autora:
Jaroslav Teplý

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku