Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 3.6.2004
Svátek má Tamara
  Výběr z vydání
 >MÉDIA: Socialistický způsob uvažování pracovníků České televize
 >MÉDIA: Zrušit vysílání pořadu v České televizi? V Česku stačí jeden telefonát!
 >TÉMA: Odsun
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Ještě k předvolebnímu sjezdu KSČ(M)
 >PRÁVO: K některým komentářům mého článku o Dr. Výborném
 >PRAHA:Grandiózní skulptury - umění nebo hračky?
 >NÁZOR: Jak funguje dnešní kapitalismus?
 >NÁZOR: Musí být Aneta českou superstar?
 >GLOSA: Za cigaretu flastr?
 >PENÍZE.CZ: Jak pojišťovny (ne)dodržují informační povinnost
 >Špatné řešení metra na Prosek
 >NÁZOR: Silniční leče - horší pytláctví
 >NÁZOR: Jsem proti přímé volbě prezidenta!
 >MROŽOVINY: Vítěz od Cušimy 2
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Kolistický výlet, nepatřičný zvonek

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
3.6. PENÍZE.CZ: Jak pojišťovny (ne)dodržují informační povinnost
Vendula Hilkovičová

Novým zákonem o pojistné smlouvě, konkrétně informační povinností pojišťovacích ústavů, jsme se zabývali ve včerejším článku Neznalost neomlouvá. A už vůbec ne pojišťovny! Podrobně jsme rozebrali, co všechno musejí pojišťovny klientům sdělit a předat jim v písemné formě.

Co na to pojišťovny?

Sedm pojišťoven působících v České republice tedy bylo podrobeno našemu redakčnímu testu. Hned úvodem můžeme říct, že test dopadl mizerně. Ve většině případů to vypadalo, že o novém zákoně nemají zaměstnanci pojišťoven ani tušení. Pokud podali nějaké informace, zpravidla až na základě konkrétně kladených dotazů. V Credit Suisse L&P Pojišťovně a České pojišťovně měli připravený leták s informacemi požadovanými zákonem, ale i tak stále něco chybělo. Jak tedy testování probíhalo?

Víme, znám, prodáme

Jako ryba ve vodě se chovali pracovníci při poskytování základních informací o nabízeném pojištění. Což jistě není příliš překvapivé. První dva požadované body, tedy definice pojištění a doba platnosti, jim nedělaly problémy. Většinou doporučili nějaký typ jejich životního pojištění a k němu se rozpovídali o možných volitelných připojištěních. Stejně tak způsob a doba placení nebo výše pojistného za jednotlivá doplňková pojištění nám byly vysvětleny jasně a zřetelně. Jestliže pro názornost vypracovali modelový příklad, stalo se tak v České pojišťovně, v Allianz a v Pojišťovně České spořitelny, většinou všechny tyto informace obsahoval. V ostatních pojišťovnách byla podmínka písemného podání informací splněna hlavně předáním různých informativních brožurek běžně vystavených u vchodu.

A jde do tuhého!

Co se týče způsobu zániku, v žádné z pojišťoven nikdo neodpověděl vyčerpávajícím způsobem, tedy podle všeobecných podmínek. Bonusy většině dotázaných pracovníků nic neříkaly, čemuž se ale nedá divit, vezmeme-li v potaz vágní formulaci zákona (proto také nejsou zahrnuty v závěrečné tabulce). Ví zákonodárce, co vlastně schválil...?!
Ovšem nejhorší, co si na pojišťovny mohli naši zákonodárci vymyslet, je zřejmě povinnost informovat o způsobu určení odkupného či odbytného. V žádné z pojišťoven jsme se nedozvěděli, jak se odbytné počítá. Buď jsme dostali společně s vypočítaným modelovým příkladem, který obsahoval námi zadanou pojistnou částku, pojistnou dobu, měsíční pojistné a volitelná pojištění, tabulku s výší odbytného v jednotlivých letech. Nebo nám pracovník řekl, že se odbytné vypočítává podle jejich interních vzorců nebo že na výpočet mají software. Ani varianta bez odpovědi nebyla výjimkou. Dost zvláštní odpovědi se nám dostalo v Kooperativě. Zněla: "Copak mám ty grafy v hlavě?" Pokud jde o odbytné, všichni propadli na celé čáře. Nicméně je třeba připomenout, že ani v tomto případě (resp. pasáži zákona) se naši zástupci v parlamentu příliš nevyznamenali...

Fondy, dluhopisy, akcie...

Pokud pojišťovna nabízela investiční pojištění, a my jsme si ho zvolili, dostalo se nám všech potřebných informací. S jednotlivými fondy, do kterých je možné investovat, nás seznámily všechny čtyři pojišťovny, které pojištění nabízejí, tedy Generali, Credit Suisse, Allianz a Aviva. V Generali a Credit Suisse jsme se podrobně dozvěděli i o skladbě jednotlivých fondů, tedy v jakých poměrech jsou jednotlivé tituly ve fondu zastoupeny. Zato v Allianz a pojišťovně Aviva o skladbě portfolia většinou pracovníci mnoho nevěděli, vše řešili pomocí písemných materiálů. Nejlepší písemné zpracování těchto informací měla Credit Suisse, která má ve svém bulletinu nejen popsané jednotlivé fondy, graficky znázorněnou skladbu, ale i podrobné komentáře k fondům a průběh výnosnosti v jednotlivých letech.

Cílová rovinka

S informacemi, které se přímo netýkají samotného pojištění, si pracovníci už moc hlavu nelámali. O možnosti odstoupení se žádný z nich sám nezmínil, ale ani na konkrétní dotaz nikdo nebyl schopen odpovědět. Jediné, co jsme se dozvěděli, byla ona 2 měsíční lhůta určená Občanským zákoníkem. Kolik ze zaplaceného pojistného dostaneme eventuálně nazpět a za jakých podmínek může klient odstoupit, tedy nevíme.
Hodnocení pojišťoven z pohledu posledních dvou požadavků - způsobu vyřizování stížností a obecné informace o daňových právních předpisech - dopadlo rovněž špatně. V Credit Suisse jsme se o zákonu o dani z příjmů dozvěděli spíš omylem, když pracovník po úporném desetiminutovém hledání vylovil jakési materiály a mezi nimi byl i list s některými informacemi požadovanými zákonem. Na tomtéž listě se objevil i způsob vyřizování stížností. Ty v této pojišťovně vyřizuje Specialista vnitřní kontroly Právního úseku pojistitele. Stížnost může být podána písemně nebo ústně, přičemž zápis o ústní stížnosti je povinen sepsat každý pracovník pojistitele nebo klientův zprostředkovatel. Materiál obsahoval i adresu ministerstva financí, na které se klient může se stížností obrátit. Tímto je zřejmě požadavek zákona splněn.
Druhá (a poslední) pojišťovna, která tuto povinnost také splnila, byla Česká pojišťovna. Na svém letáčku zmínila jak zákon o dani z příjmů, tak způsob vyřizování stížností – opět se jimi budou zabývat bez zbytečného odkladu specializovaní zaměstnanci. Zaměstnanci ostatních pojišťoven nejenže o stížnostech či daňové úpravě neinformovali, ale neposkytli tyto informace ani v písemné podobě.

Jak to tedy dopadlo?

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že resumé našeho redakčního testu je vskutku tristní, neboť žádná ze sedmi pojišťoven neposkytla veškeré informace. Navíc ona požadovaná písemná forma často znamenala několik listů všeobecných pojistných podmínek, různých jiných podmínek, letáků a brožur, ve kterých si každý musí dané informace najít a pospojovat. Ale žádné dokumenty nebyly úplné, navíc specifické informace týkající se například stížností nebo daňových předpisů chyběly úplně nebo byly jen na již zmiňovaném letáku České pojišťovny nebo vytištěném listu Credit Suisse.
Credit Suisse a Česká pojišťovna také v celkovém hodnocení zvítězily (pokud budeme brát v úvahu jen poskytnutí potřebných informací v písemné formě). Kromě způsobu určení odkupného poskytly všechny informace. Relativně v těsném závěsu se umístila Allianz, která písemně informovala pomocí 16 stránkových pojistných podmínek a modelového příkladu. Pojišťovna České spořitelny naopak patří spíš k těm horším, protože písemně poskytla jen polovinu požadovaných informací. Předposlední místo patří Generali a Kooperativě. Obě pojišťovny nám sice předaly řadu písemných materiálů, ale ty požadované informace neobsahovaly ani z poloviny.

V následující tabulce si můžete prohlédnou hodnocení jak ústně podávaných informací, které buď "iniciativně" poskytoval sám pracovník, nebo byly zodpovězeny až na dotaz, tak i písemných informací. Hodnocení je jako ve škole. Známka 5 znamená neposkytnutí informací, 1 jsou naopak vyčerpávající informace. Pokud byly informace poskytnuty písemně, je tato skutečnost označena křížkem. Pomlčka u investičního pojištění znamená, že pojištění nebylo nabídnuto, a tak nebyl důvod ani poskytovat informace o fondech a podílech.

Jak pojišťovny poskytují informace požadované zákonem o pojistné smlouvě
Pojišťovna Způs. poskyt. info Def. poj. Doba platn.
sml.
Způs. zániku Způs. a doba plac. Odbyt-né Inv. poj. Odstou-pení Daň.
práv.
předp.
Stíž-nosti

Allianz

sám pracovník 1 1 2 1 2 5 5
na dotaz 5 3
písemně x x x x x x
AVIVA
sám pracovník 1 2 5 5
na dotaz 2 4 2 5 4
písemně x x
Credit Suisse
sám pracovník 1 1 1 1 5
na dotaz 2 3 5 3
písemně x x x x x x x x

Česká pojišťovna

sám pracovník 1 1 1 5 - 5 5
na dotaz 3 - 4
písemně x x x x - x x x

Generali

sám pracovník 1 1 1 5 1 5 5
na dotaz 3 4
písemně x x x
Kooperativa
sám pracovník 3 - 5 5
na dotaz 2 3 1 5 - 4
písemně x x x -
Pojišťovna České spořitelny
sám pracovník 2 - 5 5
na dotaz 2 4 3 5 - 4
písemně x x x x -
Zdroj dat: Penize.CZ

Chcete-li si připomenout, co jednotlivé body přesně znamenají, podívejte se sem.

Myslíte si, že se situace s poskytováním požadovaných informací zlepší nebo budou pojišťovny stále nedodržovat zákon? Jsou pro vás zákonem požadované informace vůbec důležité?
Další články tohoto autora:
Vendula Hilkovičová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku