Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 9.6.2004
Svátek má Stanislava
  Výběr z vydání
 >ZAMYŠLENÍ: Evropský sen
 >PENÍZE.CZ: Likvidace živnostníků: realita, či bulvární propaganda?
 >MROŽOVINY: Otazníky kolem Dne D
 >VÝSTAVA: Concerto rosso
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Motorka? Ne! Kolo!
 >PSÍ PŘÍHODY: Setkání po dlouhé době
 >POLITIKA: Dvě otázky pro Jakuba Patočku
 >POLITIKA: Ještě jeden tisíc slov o bolševismu
 >FEJETON:Čtení na neděli
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >POLITIKA: Skandální soudní rozsudek
 >POLITIKA: Jana Hybášková žádá hlas
 >ŠKOLSTVÍ: Proč nejsou v Česku reálky?
 >GLOSA: Život na…„KDYBY“
 >PŘÍBĚHY ČESKÉ JUSTICE: Příběh desátý JAK PAN TAUSSIG POTKAL ČESKOU JUSTICI

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
9.6. POLITIKA: Jana Hybášková žádá hlas

Text dopisu, který donedávna velvyslankyně ČR v Kuvajtu Jana Hybášková posílá občanům.

V Praze, dne 8.6.2004

Vážená paní, vážený pane,

Dovolte mi oslovit Vás v závěru mé volební kampaně do Evropského parlamentu s prosbou o Váš hlas. Dnes je již jisté, že hlas, který mi dáte, nepropadne!

Ve funkci české velvyslankyně jsem spolu s mnohými z Vás usilovala nejprve o vnější ukotvení České republiky v transatlantických a evropských bezpečnostních a hospodářských strukturách, o její členství v OBSE, OECD, NATO a EU. Vstup do EU je potvrzením významného geopolitického posunu v našich dějinách. Je fantastickým výsledkem činnosti všech, kteří před listopadem i po listopadu udělali vše pro demokratizaci, liberalizaci, modernizaci života v naší zemi. Je to okamžik oslavy a radosti. Je ale také okamžikem k zamyšlení, ke změně stylu i obsahu fungování naší země.

Frustrace, zklamání a únava mnohých z Vás, nechuť volit a dále se angažovat svědčí ale také o tom, že politický styl 90. let již dál nestačí a nevyhovuje. Poté, co mne odvolala vláda za otevřenou kritiku poměrů v Armádě ČR, jsem také já dospěla k rozhodnutí pokusit se ještě jednou přispět ke změně poměrů.

Cílem této změny je dosáhnout alespoň částečně toho, aby přednost dostala politika jako služba, politika jako otevřená, transparentní správa naší země, politika jako profesionální výkon osobností s mezinárodní zkušeností, politika čestná, nezkorumpovaná a transparentní.

Moje prosba o Váš hlas není jen prosbou o podporu mého zvolení do Evropského parlamentu. Je výzvou k podpoře nové nastupující politické strany Evropských demokratů. Věřím, že přese všechnu Vaši únavu je ještě možné v Čechách a na Moravě postavit stranu slušných a zkušených lidí, kteří celá devadesátá léta věnovali své profesi, vystavěli gymnázia, střední školy, zdravotní střediska, kliniky, živnosti, nebo působili v zastupitelstvech na různých úrovních. Většina členů Evropských demokratů nebyla v minulosti členy žádné jiné strany, nepotřebuje politiku jako výtah k dobrému bydlu, ale naopak pochopila, že bez tlaku na změnu poměrů již dále nemůže úspěšně působit ve své původní činnosti. Právě tito lidé mají svým odhodláním, zkušenostmi, znalostmi ještě jednou šanci pokusit se nastolit politiku jako službu, jako správu a pomoc státu, kterému má smysl platit daně, ve kterém má cenu žít, ve kterém má cenu být v Evropě a užívat konečně toho, co nám po staletí náleží, evropské solidarity, prosperity, bezpečnosti, stability, ale také evropské kultury a vzdělanosti.

V případě zvolení do Evropského parlamentu nabízím letitou profesionální zkušenost českého velvyslance. Evropský parlament je jediný orgán EU ustanovený ke kontrole eurokartů. Protože mám nejen zkušenosti s fungováním evropských institucí, ale především s fungováním evropských úředníků, dovoluji si tvrdit, že Váš mandát k přímé kontrole evropských úředníků dokáži využít lépe, než řada jiných osobností na kandidátních listinách.

Evropský parlament bude v následujícím období zásadně ovlivňovat reformu zemědělské politiky, která jediná může způsobit uvolnění finančních prostředků do vzdělání, vědy, výzkumu, lidských zdrojů. Jsem rozhodnuta tuto změnu razantně podpořit. Stejně tak se EP bude zabývat reformou strukturální politiky. Mým cílem je, aby tato reforma co nejvíce odpovídala potřebám České republiky a jejího trvale udržitelného rozvoje. Nový evropský parlament bude také zásadní měrou dotvářet novou evropskou ústavnost. Ano, jsem pro ústavu, bez níž nemá EU subjektivitu a žádný přímý vztah k občanům Evropy. Bez této změny není možné dokončit proces evropské integrace. Podpořím ji.

Za klíčové ale považuji nezmizet v Bruselu. Mandát europoslance využiji stejnou měrou k působení doma. Jsem rozhodnuta jednat tak, jako jsem to dělala vždy: nemlčet a otevřeně poukazovat na všechny nesmysly spojené se snahou českých politiků vytvořit si monopol na Evropu, uzavřít tento prostor lidem a zbavit se jakékoli kontroly nad nakládáním s evropskými prostředky. Jsem připravena udělat vše pro to, aby evropské peníze nekončily v kapsách stavebních, nebo uhelných lobby, či v náručích některých radnic, ale aby se co nejvíce dostaly tam, kam patří. V domácí politice ale nejde pouze o změnu stylu. Je nutné urychleně ukončit sociální transformaci, zásadně změnit poměry v českém školství, vzdělávání, zdravotnictví, sociální adresnosti a fungování samospráv. Bez velkých změn v těchto oblastech bude naše ekonomika bojovat s marnou zátěží, která povede ke stagnaci a mizení na evropské periferii.

Podpořte mne svým hlasem ve snaze o změnu poměrů k lepšímu, potvrďte mi, že můj dosavadní občanský postoj nebyl nesmyslný, dejte šanci Evropským demokratům postavit v Čechách a na Moravě novou, vskutku evropskou politickou sílu.

Děkuji za Váš hlas.

Jana Hybášková


Další články tohoto autora:

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku