Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 14.6.2004
Svátek má Roland
  Výběr z vydání
 >GLOSA: Vzpoura strojů na obzoru
 >SPOLEČNOST: Ňákej blbej!
 >PENÍZE.CZ: Proč říct ano rovné dani
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak jsme to dělali, když mobily nebyly
 >PSÍ PŘÍHODY: Útok ve dvojici, pokousaná Iris
 >SPOLEČNOST: Trochu opomíjená fronta
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >…abychom se v té Evropě neztratili…
 >ZAMYŠLENÍ: Kde jsou kořeny Abú Ghraíb?
 >GLOSIČKA: O slušnosti
 >MOBY DICK: Před volbami do Evropského parlamentu
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >POSTŘEH: O dešti
 >INFO: Nadaní

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Mejlem  
 
14.6. MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
mejlem

Žaloba na soud.
Soudcům nebudou vyplacené třinácté a čtrnácté platy. Je to důvod odstoupení ministra spravedlnosti? Soudci budou žalovat stát o své třinácté a čtrnácté platy.

To jsou informace které přinášejí sdělovací prostředky posledních dní. Ví někdo jaký je průměrný plat soudce? Já to nevím, ale mohu se podívat do statistiky a vidím, že průměrný plat v minulém roce byl 69.000,- Kč. Ne, nezávidím jim a nechci ani vyvolat závist ostatních. Každý kdo dělá svou práci dobře by měl být za ní dobře odměněn. Ale dělají soudci svou práci dobře?
A jaký byl třeba plat administrativních pracovníků soudů? Tady čtu, že se pohyboval mezi 7.000,- Kč až 8.000,- Kč. No hold vidím, že soudní úředníci jsou v balíku. A napadá mě, jestli by neměli být solidární se soudci a přispět jim ze svého na jejích mizerné platy. Možná jste nepochopili, proto zopakuji, ne soudci úředníkům, ale úředníci soudcům, úředníci se nechtějí soudit, soudit se státem se chtějí soudci a abychom se vyhnuli soudům, však víte jak takové spory státu končí …....................

I já se chci soudit a to s Vámi páni soudci a to na základě Vámi vyneseného naprosto skandálního rozsudku. Vy žalujete stát já žalují Vás, ale v podstatě musím žalovat také stát a to za Vaší špatnou práci, jak geniálně vymyšleno. A tyto, řekněme utkání se budou hrát na Vašem hřišti za rozhodování Vašich rozhodčích i na pomezí použiji-li fotbalové terminologie budou opět Vaší lidé. No a výsledek bude asi tomu také odpovídat.

Uvedl jsem zde na NP spor, který snad dost průkazně ukázal pochybení v rozsudku. Advokát podal odvolání v procesním řízení, ale mi se to zdálo málo, protože se nejedná o ojedinělý případ proto jsem podal žalobu na příslušný okresní soud a s jakým výsledkem?

Jediným úspěchem bylo vůbec přijetí této žaloby. Jednou nebyl označen řádně žalovaný, nestačilo pouze okresní soud, ale muselo být okresní soud ČR, podruhé bylo zpochybněno kdo podává žalobu, jestli právnická osoba, nebo fyzická osoba atd.
Překvapuje mě jaká dojemná péče je věnována žalobě na její přesnost, když si soud ve svém rozsudku plete žalovaného s žalovaným tak to viditelně nikomu nevadí. Dokonce v rozsudku jsou uvedené prokazatelné lži třeba, že byla uzavřená jistá smlouva a taková neexistuje. Soudce evidentně nezná výklad zákona a pod.

Nakonec bylo krajským soudem jednáno, omyl nebylo jednáno. Byl jsem před začátkem jednání vyzván ať stáhnu žalobu pouze přijdu o peníze, protože spor prohraji. A opravdu pan soudce měl pravdu. Zmohl jsem se pouze na konstatování, že v rozsudku okresního soudu jsou takové nesmysly, které jsem schopen prokázat a proto trvám na projednání žaloby.
Na tohle reagovala advokátka žalované strany, že rozsudek je nepravomocný a v podstatě o nic nejde a navrhuje, aby proto soud nejednal.
Odpověděl jsem, že když já udělám jakýkoliv přestupek nesetkal jsem se ještě s tím, aby se mě třeba policista zeptal: A na červenou jste jel pane řidiči pravomocně, nebo................................. A tak jsme si chvíli povídali a pak jsme povstali a pan soudce jak řekl, tak udělal, respektive vynesl rozsudek a ten zněl v můj neprospěch.

A protože se mi důvody nejednání vůbec nelíbily, podal jsem odvolání k vrchnímu soudu s tím, aby byl spor předán ESD (evropskému soudnímu dvoru) který posoudí věc dle ES a národní soud by pak vynesl rozsudek.
Ještě jsem v odvolání uvedl, aby než tak vrchní soud učiní počkal na rozsudek krajského soudu v procesním řízení. Domnívám se, že v procesním řízení by měl tentýž krajský soud vynést naprosto opačné rozhodnutí, aspoň můj advokát je o tom pevně přesvědčen. Vznikla by zajímavá situace kdy jeden a druhý soudce toho samého soudu tvrdí naprosto něco jiného. A potvrzovalo by to moji teorií, že v tomto státě se neřídí právo zákonem a předloženými důkazy, ale osobou soudce!

Zde stručně uvedu jak zamítnutí žaloby zdůvodnil krajský soud a omezím se pouze na dva body ve skutečnosti je jich podstatně více.
Dominantní důvod zamítnutí si dovolím zacitovat nejdříve:.........................Objektivní kritérium vylučuje, aby se pro hodnocení staly rozhodující pouze subjektivní pocity dotčené fyzické osoby, takže v daném případě, posuzováno objektivně, jednání před soudem v předmětné věci i rozhodnutí soudu ve věci samé není objektivně způsobilé porušit osobní práva žalobce...............................

Ve svém odvolání k vrchnímu soudu na toto uvádím, že každá žaloba je subjektivním pohledem a právě soud je tady od toho, aby nabyla objektivní podoby.
Na příklad v rozsudku je uvedeno: …........... byla uzavřena smlouva, kde se obě strany dohodly na tom a onom.................. Já tvrdím, že taková smlouva neexistuje! Jak snadné pro soud je tuto smlouvu mi ukázat a prohlásit: Pane žalobce, Vaše tvrzení není pravdivé zde máte smlouvu jejíž existenci popíráte. Nebo konstatovat, taková smlouva opravdu neexistuje a pak dodat, že jde o lživý údaj pana soudce v rozsudku.
Rovněž nesouhlasím s tvrzením, že nejdou práva občana před soudem porušit. Nešly by porušit pouze v jediném případě a to tehdy, kdyby občan žádná práva před soudem neměl.

Uvedu ještě jeden důvod proč nebylo o moji žalobě jednáno a opět budu citovat z rozsudku krajského soudu: ….............. podle názoru soudu není možné připustit žalobu na ochranu osobnosti pro způsob jakým k rozhodnutí v předmětné věci soud došel, případně pro obsah vydaného rozhodnutí proti orgánu, který je povolaný takové rozhodnutí na základě zákona vydat .....................

Povšimněte si citátu " pro způsob jakým k rozhodnutí soud došel" asi jsem se mylně domníval, že zákon platí pro všechny stále ve stejné podobě. Není tomu tak! Soudce nemusí zákon respektovat, ani předložené důkazy, jako třeba znalecký posudek, omyl muže dojít k rozhodnutí jakkoliv. Znamená to, že po dobu projednávání kauzy před soudem zákony ztrácejí svoji platnost a je zde jenom osoba soudce? Tak to je v postavení více jak středověkého vládce.

Ve svém odvolání k vrchnímu soudu uvádím, že občanům je upíráno právo na žalobu a vycházím z druhé části citátu: ….........není možné podat žalobu pro "obsah" což je rozsudek …..... …......... A proč nelze podat žalobu na rozsudek? Odpověď najdete v pokračování citátu: …..........vydaného rozhodnutí proti orgánu, který je povolaný takové rozhodnutí vydat...............

Analogie by byla třeba, že policista Vás nemůže pokutovat za nesprávnou jízdu na základě toho, že máte oprávnění k řízení vozidla.

Tak bych mohl ještě dlouho uvádět důvody soudu a moje protiargumenty je to šest stran. Ale proč jsem nepodal pouze stížnost? Já ji podal, v jiném případě, před asi pěti lety na soudní průtahy. Občané mají právo podat stížnost k okresnímu soudu, pak ke krajskému a až k ministerstvu. Jaký byl tenkrát výsledek? Všichni bez výjimky mi sdělili, že se spisy se pracuje v termínech. Pouze krajský soud mě navíc obvinil, že za průtahy mohu částečně já, nebudu to zde uvádět jaký to byl nesmysl.
Proto jsem podal stížnost na ČR do Štrasburku. Spor po jedenáctí letech u naších soudů skončil. Poslal jsem o tom zprávu a jaký bude výsledek ze Štrasburku nevím, ale pokusím se ho zveřejnit i v případě, že bude pro mě nepříznivý.

Proč vše tohle dělám? Pro peníze? Žalují soud totiž o odškodnění ve výši 500.000,- Kč. Ne, to není ten pravý důvod. Teď bych mohl uvést, že peníze, které vyhrají věnuji na charitu. Nevěnuji. Vůbec nepředpokládám, že bych něco dostal pouze hledám způsob jak na to, aby občan nebyl prosebníčkem pokorně žádajícím o almužnu a rozpačitě žmolíc čepici v ruce. Pan Rychetský prohlásil, že soudce je úředník jako každý jiný, tak ať jim je!

Můj spor na který jsem podal stížnost do Štrasburku byl zveřejněn v MF Dnes a já dostal spoustu dopisů s žádostí o pomoc, měli mě za úspěšného a znalého věci, ale tomu tak nebylo a není tomu tak dosud. Šlo většinou o starší lidí uváděli, že jim nepomohl ani ombusman a celkem líčené příběhy byly velmi ponuré. To Vám byla taková bezmocnost, jak Vám třeba psal, matka která přišla o jedinou dceru a jak s ní soudy jednaly. A ona se mě ptala co má dělat a já nevěděl. Nebo člověk který měl 74 let a byl zbytečně vláčen po soudech již 14 let.

No a když jsme vstoupili do EU, dokonce proběhly první volby, tak chci otestovat má-li třeba tento krok pro lidí deptané neschopností pracovníků naší justice nějaký příznivý dopad. Dle statistiky je u nás 25 % sporů řešeno v odvoláních u soudů vyšších instancí v zemích EU údajně pouze 5%. Ano, možná bude nějaká reforma justice, ale kdy? Schválí ji poslanci, senát, podepíše ji president? Představuje to roky a roky. A na to má čekat, třeba ten člověk co má 74 let?

Můj pokus je dosáhnout nápravy ihned. Aby člověk měl obranu proti arogantnímu jednání soudců a docílit toho, aby soudce byl za svoje rozhodnutí odpovědný. Bude-li odpovědný musí mu aspoň částečné jít o spravedlivý a bezchybný rozsudek. Nebude-li tomu tak a bude-li tak zvaně "nezávislý", máme my občane smůlu! Soudce musí být nezávislý, třeba na politických stranách a podobně, ale aby nebyl závislý na předložených důkazech, na znění zákona a nezodpovídal ani za to co sám vytvořil, tak to je komunismus s tváři netvora!

Je pravdou, že můj pokus mi připomíná rčení mého přítele: "Já vím, že nejde mít všechny ženské na světě, ale proč se o to aspoň nepokusit?"
Že bych i já se svým pokusem dopadl stejně jako on? Pravděpodobné to je, ale fakt proč se o to aspoň nepokusit?

Edmont Dante
Další články tohoto autora:

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku