Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 25.6.2004
Svátek má Ivan
  Výběr z vydání
 >VÍKENDOVINY: Tam kde je Balaton, má hudba správný tón - část B
 >TÉMA: Na dolním Labi nejde jen o přírodu
 >REAKCE: Labské jezy
 >POLITIKA: Klaus nechápe Evropu
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Vesnické funusy
 >PSÍ PŘÍHODY: Ještě k úkazu na obloze
 >MÉDIA: Kouzlo nechtěného
 >NÁZOR: Poněkud šílený komentář, aneb Pan premiér to má spočítané...
 >FEJETON: Ministr kouření varuje - zdravotnictví škodí zdraví
 >MÉDIA: Reakce ČT na nezvýšení televizních poplatků
 >NÁZOR: Nulová tolerance
 >O KNIZE: Volné navázání na čekání "Až to rupne"
 >POSTŘEH: O instantnosti
 >NÁZOR: Poslední svobodné volby
 >PENÍZE.CZ: S kartičkou zdravotní pojišťovny na cesty po Evropě?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
25.6. PENÍZE.CZ: S kartičkou zdravotní pojišťovny na cesty po Evropě?
Simona Plischkeová

Přednost před českým zákonem k 1. 5. dostala Nařízení Rady EHS číslo 1408/71 a 574/72, která upravují oblast poskytování zdravotní péče a platí nejen ve všech státech EU, ale i ve Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. V souvislosti s touto úpravou jsou české zdravotní pojišťovny povinny zpětně hradit péči poskytnutou svému pojištěnci ve všech těchto státech. "Čeští občané tak mají nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a předpokládané délce pobytu, za stejných podmínek jako místní občané a to na účet své české zdravotní pojišťovny," říká Monika Brandštetrová, produktová managerka ČSOB Pojišťovny.

Evropský zdravotní průkaz

Od prvního června je vydáván Evropský průkaz zdravotního pojištění. České zdravotní pojišťovny tak přestaly vydávat formuláře E111, E110, E119, E128, které byly pro pojištěnce administrativně náročnější, neboť bylo nutné se tímto formulářem prokázat v zahraničí v určené instituci (podle našich zkušeností přitom většina komerčních pojišťoven tuto změnu ještě nezaregistrovala). Zdravotní pojišťovny, které Evropské průkazy ještě z technických důvodů nevydávají, vystavují tzv. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz. S Evropským průkazem či dočasným potvrzením by měl být pojištěncům ve všech členských zemích zajištěn přímý přístup k lékaři. V případě Německa a Rakouska bude tento přímý přístup zajištěn až k 1. 7. Do té doby se musí pojištěnci registrovat v určené instituci tak, jak tomu bylo v případě E – formulářů.

Zdroj: Centrum mezistátních úhrad.

Mnoho lidí proto nyní považuje komerční cestovní pojištění za zbytečné, tak docela pravda to ale není. "Zdravotní pojištění totiž plně nepokryje veškerá rizika a výdaje, resp. zdravotní péče nebude poskytnuta automaticky a zcela bezplatně," upozorňuje Václav Bálek, tiskový mluvčí České pojišťovny. Pokud by se někdo spoléhal pouze na zdravotní pojištění, pak by si musel z vlastních úspor zaplatit vše, co toto pojištění neobsahuje. A není toho rozhodně málo.

Téměř ve všech státech EU se pacienti podílejí formou spoluúčasti na úhradě poskytnuté zdravotní péče, výše této spoluúčasti dosahuje řádově i několika desítek procent. "Značná spoluúčast pacienta je často vyžadována zejména u ambulantní péče a zubního ošetření," upozorňuje Jitka Peslová z úseku pojištění osob Kooperativy. V některých zemích, například v Belgii či ve Francii, se navíc hradí nejprve v hotovosti celá ambulantní péče a teprve následně nárokuje pacient úhradu u své zdravotní pojišťovny. "Výlohy na takové ošetření proplatí cestovní pojišťovna klientovi vždy nejpozději do 14 dní po řádném předložení nutných dokumentů, na úhradu nákladů od své zdravotní pojišťovny bude ale muset čekat šest a více měsíců," říká Marie Nezvalová z Evropské cestovní pojišťovny.

Spoluúčast ve veřejných zdravotních zařízeních
Nerefundované poplatky bez komerčního cestovního pojištění
Země Hospitalizace Ošetření Léky
Rakousko 7,7 - 9 EUR/den pro pojištěnce
10 - 15 EUR/den rodinní příslušníci
3,63 EUR - nemocenský lístek (kromě dětí a důchodců) 4,25 EUR za položku na receptu
Řecko 0 0 25 %
Slovensko 50 Sk/den až po 21 dní 20 Sk 20 Sk za recept + spoluúčast podle zařazení léku
Francie 20 % nákladů nebo 10,67 EUR/den 30 % ošetření, 40 % laboratorní testy 35 - 65 %
Itálie 0 Až 36,15 EUR 100 % (při ošetření)
Španělsko 0 0 40 % (kromě důchodců)
Zdroj dat: Centrum mezistátních dohod

Spoléhání se pouze na zdravotní pojištění přináší další omezení: zdravotní péče musí být v takovém případě čerpána jen ve veřejných zdravotnických zařízeních. Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa upozorňuje, že zejména v turisticky atraktivních destinacích je většina zdravotnických zařízení soukromých. Dodejme, že úhrada léčebných výloh z cestovní pojistky se vždy vztahuje na veřejnou i soukromou zdravotní péči.
"Zdravotní pojištění oproti cestovnímu navíc nezahrnuje žádnou asistenční službu a náklady na repatriaci, tedy převoz zraněného sanitou či letadlem do ČR, nebo také převoz tělesných ostatků v případě úmrtí," říká Radim Hamáček z marketing servisu Generali. Milan Káňa, mluvčí Allianz, vypočítává, že náklady dosahují mnohdy řádu mnoha desítek či několika set tisíc korun.

Proč nezlevní komerční cestovní pojistky?

V případě, kdy si pojištěnec vyzvedne svůj Evropský zdravotní průkaz a k tomu ještě pořídí komerční cestovní pojistku, nárok na úhradu zdravotní péče se překrývá. Jde vlastně o dvojí pojištění. Pojišťovny ale ve své nabídce cestovního pojištění, konkrétně pojištění léčebných výloh, na tento fakt cenově nijak nereagovaly. Proč?

"Snížení sazeb pojistného by bylo zcela legitimní, kdyby platilo, že úhrada celkových nákladů spojených s poskytnutím zdravotní péče českému občanu v zahraničí by se dala rozdělit na část, která se uhradí z prostředků všeobecného zdravotního pojištění a část, kterou uhradí komerční pojišťovny jako pojistné plnění z titulu cestovního pojištění," říká Rudolf Voborský, tajemník sekce pojištění osob České pojišťovny. V takovém případě by komerční pojišťovna hradila to, co veřejné zdravotní pojištění nehradí. "Takto pojatou dělbu pojištění vnímá i Česká asociace pojišťoven, ale ani přes její úsilí není tak chápána zdravotními pojišťovnami," vysvětluje současnou situaci Voborský.

Praxe je totiž taková, že pokud je ošetření českého občana v zahraničí hrazeno v rámci likvidace pojistné události z komerčního cestovního pojištění, je hrazen celý závazek. Pojišťovna nemá možnost vymáhat na příslušné zdravotní pojišťovně tzv. regres, tj. úhradu té části vyplacené částky, která by odpovídala nároku pojištěnce zdravotní pojišťovny na úhradu poskytnuté péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění (jde o částku, kterou by vyplatila zdravotní pojišťovna, kdyby neměl občan sjednáno komerční cestovní pojištění a vykazoval by se v zahraničí pouze Evropským zdravotním pasem). "Vzhledem k tomu, že nefunguje výše uvedený způsob dělby plnění z jedné pojistné události, která by ve svém důsledku byla ku prospěchu občanů (snížení pojistného za cestovní pojištění), hradí komerční pojišťovny v současné době stále plně léčebné výlohy v zahraničí. S ohledem na tuto skutečnost tak kalkulují i své pojistné," uzavírá Voborský.

Spoléháte při svých zahraničních cestách na Evropský zdravotní průkaz? Sjednáváte si i přes mezistátní dohody o poskytování zdravotních služeb cestovní pojištění?
Další články tohoto autora:
Simona Plischkeová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku