Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 24.6.2004
Svátek má Jan
  Výběr z vydání
 >INFORMATIKA: Mlynářův dezinformační mlýn III.
 >NÁZOR: Rozpačitá politika vlády v Iráku
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Ať žijí naše hvězdy!
 >LIDŠTINY: O obyčejnostech, a co je obyčejnějšího než takový vuřt …
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Problém se zvonkem
 >PSÍ PŘÍHODY: Psí oprsklice, psí gentleman
 >EKONOMIKA: Růst zahraniční poptávky by vedl k posílení koruny
 >NÁZOR: Korupce a morálka.
 >FEJETON: Leoš Mareš v České televizi
 >PENÍZE.CZ: ČSSD sází na virtuální účty
 >CHTIP: Kurz managementu
 >SVĚT: Svědectví z nočních bojů v ingušské Nazrani
 >REAKCE: Labské jezy a …?
 >HISTORIE: Oč jde?
 >MROŽOVINY: Sto čtyřicet let a tři dny od tažení na Červené řece

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
24.6. EKONOMIKA: Růst zahraniční poptávky by vedl k posílení koruny
Martin Pátek

B.I.G. EXPERT - MĚNY, ÚROKOVÉ MÍRY: názory expertů na budoucí vývoj úrokových sazeb a kurzu dolaru a eura v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 21. 6. 2004.

Týden: 21. 6. 2004

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel
Akt. hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
2,30
2,32
2,32
2,30 - 2,35
2
0
PRIBOR 1 rok
2,73
2,71
2,75
2,60 - 2,78
2
1
SD 6,30/07 - výnos
3,47
3,51
3,50
3,50 - 3,52
3
0
Kč/USD
26,314
26,17
26,10
26,00 - 26,40
2
1
Kč/EUR
31,870
31,88
31,80
31,75 - 32,10
2
1

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel
Akt. hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
2,30
2,51
2,48
2,30 - 2,75
2
0
PRIBOR 1 rok
2,73
2,93
2,95
2,70 - 3,14
2
1
SD 6,30/07 - výnos
3,47
3,66
3,65
3,60 - 3,74
3
0
Kč/USD
26,314
26,00
25,90
25,80 - 26,30
3
0
Kč/EUR
31,870
31,57
31,60
31,30 - 31,80
3
0

NÁZORY EXPERTA: Martin Pátek, eBanka
V souvislosti se zveřejněním růstu HDP za první čtvrtletí a růstu cen za měsíc květen se ještě více prohloubila rozporuplnost názorů finančních analytiků ohledně zvyšování klíčových sazeb ČNB. Zveřejněné výsledky byly nižší než bylo původně očekáváno finanční veřejností, včetně prognóz ČNB.
Domnívám se, že změny související se vstupem do EU, týkající se úpravy daně z přidané hodnoty a dovozních cel, se zatím nestačily projevit v růstu cen natolik, aby bylo nutné reagovat přitvrzením měnové politiky. Vzhledem k míře otevřenosti české ekonomiky a jejímu proexportnímu zaměření, by se nadměrný růst poptávky promítl spíše do posílení koruny než do růstu cen.
Pohyblivý měnový kurz v tomto případě působí jako "automatický nárazník" pro případ nadměrného růstu poptávky ze zahraničí. ČNB by případným zvýšením sazeb nad hladinu sazeb v eurozóně způsobila rychlejší posilování české měny, protože vyšší sazby by okamžitě přilákaly spekulativní kapitál.
Nadměrné a nepřirozené posilování české koruny by však bylo namířené proti domácím exportérům, jež si po vstupu do unie snaží upevňovat své postavení na zahraničních trzích. Čeho je třeba se obávat je nadměrný růst domácí spotřebitelské poptávky, protože ta by byla okamžitě uspokojena přílivem zboží ze zahraničí, což by se projevilo v oslabení české měny a tím i v růstu cen.
Efekt růstu domácí a zahraniční poptávky je tedy z hlediska vlivu na devizový kurz protichůdný, pokud tedy bude rostoucí spotřebitelská poptávka kompenzována rostoucí poptávkou ze zahraničí, nemusíme se obávat nadměrné inflace. Toto platí pro oblast produktů obchodovatelných na zahraničních trzích, co se týká neobchodovatelných komodit, především služeb, jejichž poskytování není obvykle příliš kapitálově náročné, je vzhledem k velké míře nezaměstnanosti v české republice vystaveno velké konkurenci. Případný nárůst poptávky v této oblasti by byl v brzké době absorbován zvýšením nabídky poskytovaných služeb.
Domnívám se, že v současné době, kdy si po vstupu do unie řada našich exportérů buduje své postavení na zahraničních trzích, by případné přitvrzení měnové politiky mohlo mít katastrofální důsledky. Vysoká konkurence na zahraničních trzích, vysoká míra otevřenosti české ekonomiky a pohyblivý měnový kurz působí jako automatické a přirozené stabilizátory proti nadměrnému a nezdravému růstu cen. Dle mého názoru by mělo být případné přitvrzení měnových podmínek souběžné s přitvrzením měnové politiky v rámci unie.

HODNOCENÍ V TOMTO TÝDNU PROVEDLI:
Michal Mišun - A&CE Global Finance
Martin Pecka, Daniel Kukačka - ČP INVEST investiční společnost
Martin Pátek - eBanka

Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datumu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani B.I.G. Prague nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.


Další články tohoto autora:
Martin Pátek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku