Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 24.6.2004
Svátek má Jan
  Výběr z vydání
 >INFORMATIKA: Mlynářův dezinformační mlýn III.
 >NÁZOR: Rozpačitá politika vlády v Iráku
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Ať žijí naše hvězdy!
 >LIDŠTINY: O obyčejnostech, a co je obyčejnějšího než takový vuřt …
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Problém se zvonkem
 >PSÍ PŘÍHODY: Psí oprsklice, psí gentleman
 >EKONOMIKA: Růst zahraniční poptávky by vedl k posílení koruny
 >NÁZOR: Korupce a morálka.
 >FEJETON: Leoš Mareš v České televizi
 >PENÍZE.CZ: ČSSD sází na virtuální účty
 >CHTIP: Kurz managementu
 >SVĚT: Svědectví z nočních bojů v ingušské Nazrani
 >REAKCE: Labské jezy a …?
 >HISTORIE: Oč jde?
 >MROŽOVINY: Sto čtyřicet let a tři dny od tažení na Červené řece

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
24.6. INFORMATIKA: Mlynářův dezinformační mlýn III.
Milan Novák

Standardy a atestace
Pod vedením ministra informatiky Vladimíra Mlynáře (US-DEU) se stává z podávání informací informační fraška. Ministerstvo neplní své informační povinnosti stanovené mu zákony a informace Mlynář neposkytuje řádně svým zaměstnancům, veřejnosti, ani poslancům. Třetí díl je věnován standardům a atestacím.

Boj s Mlynářovými větrnými mlýny připomíná situace na Ministerstvu informatiky.
Když jsem před rokem psal v Neviditelném psu o tom, že na Ministerstvu informatiky panuje neuvěřitelný chaos ve vydávání standardů a v jejich platnosti a a respekt k nim je minimální i proto, že toto ministerstvo je samo nedodržuje (10.6. INFO: Ministr informatiky Mlynář poslal nejenom IT do kotelny, viz. zde) zdálo se tehdy, že je možné ještě doufat, že situace se zlepší.

Situace se však dodnes nijak nezlepšila a je to v podstatě ještě horší. Nepsaným standardem se stala dezinformace. Když ministr informatiky Mlynář v televizi v Nedělní partii, ve které byl naposledy 13. dubna (viz. zde) posluchačům vysvětloval, že cituji: "zabýváme se také evropskými vazbami a potom hlavně a nejdůležitější částí jsou standardy, určování standardů… Je to dost těžká a složitá věc, protože ty ministerstva samozřejmě mají své zažité postupy a my se je snažíme změnit." nevěděl zřejmě vůbec, o čem mluví.

Připomenu, že ministerstvo má podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (dále jen "zákon o ISVS"), vydávat ve Věstníku Ministerstva informatiky tzv. standardy a oznamovat tu jejich platnost. Podle standardů se pak postupuje např. při atestování informačních systémů veřejné správy a vydání atestů jednotlivých ISVS má ministerstvo informatiky také zveřejňovat ve Věstníku MI.

Od května loňského roku však nebyl vydán žádný Věstník MI, až téměř po roce v dubnu 2004 byl vydán zatím jediný letošní Věstník Ministerstva informatiky. Není v něm však žádná z povinných informací o nových mezitím udělených atestech informačních systémů veřejné správy, chybí dokonce i zásadní informace o tom, že k výkonu atestací už od září 2003 ministerstvo pověřilo další atestační středisko, Secunet s.r.o. Přitom toto vše má ministerstvo výslovně uloženo zveřejňovat ve Věstníku Ministerstva informací - zmíněným zákonem o informačních systémech veřejné správy, takže ignorování a porušování zákona Mlynářem je nezpochybnitelné.

Skřípění zubů musí svým obsahem v odborníkovi vzbudit i to málo z toho, co v onom jediném letošním Věstníku MI zveřejněno bylo - tabulka SEZNAM PLATNOSTI STANDARDŮ ISVS. Teprve v této tabulce se jenom tak mimochodem a bezděčně z údivem dozvíte, že už v červenci až říjnu roku 2003 byly zrušeny 4 různé standardy pro popis datových prvků, katalog jednoduchých prvků, katalog složených prvků i onen mnou výslovně ironizovaný standard ISVS pro tvorbu doménových jmen ve státní správě. Teprve po více než půl roce je ve Věstníku MI takto nenápadnou a snadno přehlédnutelnou poznámkou v jedné kolonce tabulky oznamováno jejich zrušení!

Ani ten jediný v tomto Věstníku MI zveřejněný staronový standard - vyšší verze Standardu ISVS pro informační systémy v oblasti personální a platové č. 013/04.01 nepřinesl změnu v přetrvávající existenci černých duší ve státní správě a v podvádění s nimi. Ministerstvo informatiky sice začalo už dříve používat pro zařazení zaměstnanců a identifikaci jejich místa tzv. kódy pracovních míst a podle tohoto kódu svého pracovního místa byste měli poznat, zda např. na určité místo je povinná jazyková zkouška, která pracovní místa jsou neobsazena, atd.. V praxi ale Ministerstvo informatiky nepokrytě podvádí, protože privilegovaným zvýhodňovaným zaměstnancům neuvede v popisu pracovního místa kód pracovního místa žádný, přestože jsou na tyto zaměstnance vydávány ze státního rozpočtu peníze za místo identifikované kódem pracovního místa, na které je potřeba jazyková zkouška.

K dovršení všech dezinformací nám na naši žádost o informaci o identifikačním kódu pracovního místa utajovaného náměstka ministra informatiky Dušana Chmelíčka a bývalého asistenta poslance Mlynáře (US-DEU) Filipa Švába (žádný z nich neměl pracoviště na MI a víceméně ani nedocházeli do zaměstnání na MI - Dušan Chmelíček ovšem neomezeně využíval auto náměstka pro svou osobní potřebu), odpověděl ředitel kanceláře ministra informatiky Mgr. Pavel Kolář, že kódy pracovního místa jsou pouze orientační! Čímž potvrzuje, že standardy pro informační systémy v oblasti personální a platové můžeme hodit do koše, že jsou v praxi k ničemu.

Nedovedu si představit, že by takovéto právní a informační diletantství mohlo existovat také při plnění základních úkolů v jiných resortech nebo při vydávání Sbírky zákonů a že nás přibližuje Evropskému informačnímu stavu.

Zmíněný informační chaos je jenom jedním z důvodů, proč se fakticky neprovádějí povinné atesty informačních systémů veřejné správy, jejichž provádění se má řídit zmíněnými standardy.

Prvořadým důvodem současného vágního stavu je skutečnost, že ministerstvo samo se zákonem neřídí, když samo dosud povinný atest nemá. Přestože podle zákona o ISVS bez povinného atestu nesmí být informační systém veřejné správy uveden do provozu, portál veřejné správy, už takto běží načerno neatestován od loňského podzimu, kdy byl Mlynářem slavnostně spuštěn na Invexu v Brně do ostrého provozu. Psal jsem o tom také už před půl rokem ( 5.12. INFORMATIKA: Podle Mlynáře jsou atesty nepovinné, když budete tvrdit, že provozujete "zkušebně", viz. zde). Protože povinný atest ministerstvo samo nemá, neodváží se už rok kontrolovat splnění povinnosti atestů u ostatních ministerstev u jejich ISVS. Lavina nerespektování zákona tak zasáhla téměř všechna ministerstva, zákon o ISVS je pro legraci a ztrácí zcela svůj smysl.

Jak už jsem se v pondělí zmínil, kvůli chybějícímu atestu portálu veřejné správy interpeloval Mlynáře poslanec Zbyněk Novotný (ODS). Mlynář před vyslyšením ústní interpelace nejprve jako malý kluk utekl, aby nemusel ihned na místě odpovědět. Tím získal měsíc, protože v takovém případě se má písemně odpovědět do 30 dní. Jenomže Novotný tvrdí, že žádnou písemnou odpověd ani po 30 dnech nedostal.

Tak to Novotnému nedalo a minulý čtvrtek ministra Mlynáře znovu ústně interpeloval kvůli portálu veřejné správy a v doplňující otázce se jej znovu na chybějící atest zeptal. Mlynář pak v okamžité ústní odpovědi musel konečně odpovědět. Nejprve sice tvrdil, že na minulou ústní interpelaci už prý písemně odpověděl (dokonce tvrdil, že je zveřejněná na webu ministerstva informatiky - tam ovšem není k nalezení, což si snadno můžete ověřit na adrese www.micr.cz) a pak plácal neuvěřitelné nesmysly, viz. zde. Není divu, že písemnou odpověď na minulou interpelaci Mlynář dosud Novotnému nedal. Pokud by do ní uvedl stejné argumenty, je to na pováženou. Mlynář totiž říkal: "Ano, portál je stále ve zkušebním provozu, neboť je v procesu atestace podle zákona 365, o informačních systémech veřejné správy. To je jeden důvod. Druhým důvodem je fakt, že já jsem vědomě rozhodl o velmi dlouhém zkušebním provozu především z toho důvodu, že jsem očekával, že s provozem portálu se vyskytnou nutné technologické chyby, při najíždění takto velkého projektu se vždycky chyby a problémy vyskytnou. Samozřejmě jsem chtěl čelit obavám nebo kritikám, že projekt, který je v ostrém provozu, občas zaznamená nějakou chybu."

Mlynář snad opět vůbec nevěděl o čem mluví. Atesty ISVS jsou podmíněné podobou dosud ministerstvem vydaných standardů, ty atesty které jsou povinné, jsou mnohdy jenom byrokratickým aktem, byť prováděným odborným atestačním střediskem, při němž se zkoumá, zda byly naplněny všechny administrativní a formální předpoklady pro spuštění ISVS.

Proto je stanovena povinnost je provádět před spuštěním ISVS, resp. nesmí se spustit žádný ISVS, který nedostal povinný atest! Přesný opak však dělá Mlynář a přesně naopak dezinterpretuje zákon. Jakýpak zkušební provoz něčeho, co jede ostře, do čehož ostře vstupujeme a ostře jej používají jak občané tak i ostatní připojované státní orgány a organizace, obce atd.. Ti si informace z portálu veřejné správy přeci nezjišťují zkušebně, Ti je odsud získávají doopravdy. V tom je naplnění podstaty informačního systému veřejné správy a jeho provozování.

Informační mlýn Ministerstva informatiky mele dál svou dezinformační mouku.Vládní koalice však v zájmu udržení svých osobních pozic je ochotna strávit a tolerovat Mlynářovi cokoliv.

Milan Novák

(autor je předseda odborové organizace při Ministerstvu informatiky)


Další články tohoto autora:
Milan Novák

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku