Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 7.7.2004
Svátek má Bohuslava
  Výběr z vydání
 >PRÁZDNINY: Na cestu
 >PENÍZE.CZ: Jak vybírat nájemníka
 >GLOSA: Vole, Evropa !
 >GLOSA: Plíživá privatizace na Českých drahách?
 >MROŽOVINY: Operace Bagration
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Supervíkend plný dramat
 >PSÍ PŘÍHODY: Barta zradila radost
 >NÁZOR: Jsme všeho přesycení
 >SPOLEČNOST: Děkujeme Vám, pane prezidente Reagane!
 >FEJETON: "Ameriku", ani náhodou
 >SVĚT: Jak mluví francouzský Bůh?
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >BÁSNĚNÍ: Vedra
 >KULTURA: 6. JazzFe – 2. Jazzový festival na Zámku Bechyně
 >NÁZOR: Je to stará historie - nebo není?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
7.7. PENÍZE.CZ: Jak vybírat nájemníka
Pavel Řehulka

Každý pronajimatel touží po nájemci, který nebude jeho byt a zařízení ničit, který bude platit nájemné včas a se kterým nebudou žádné problémy. Stoprocentně účinná metoda pro výběr nekonfliktního a platícího nájemce bohužel neexistuje, můžeme však udělat hodně pro to, abychom toto riziko snížili.
Nejkritičtější pro všechny další úkony je podpis nájemní smlouvy a identifikace stran. Osoba, která bude napsána v kolonce nájemce, bude nést výhody užívání bytu, ale také povinnosti platit nájemné.

A protože chceme mít jistotu, že nájemce po několika měsících nezmizí a nechceme poté zjistit, že do nájemní smlouvy napsal smyšlené jméno (i to se může stát), prvním krokem je zkontrolovat totožnost nájemce podle občanského průkazu. Adresu z OP pak uvedeme do smlouvy pro identifikační účely. Zároveň se dozvíme, zda má dotyčná osoba manžela/manželku, což by v případě podpisu nájemní smlouvy znamenalo, že právo užívání bytu získá i druhý z manželů. (To má důležité dopady pro ukončení nájemní smlouvy - viz článek Kdo má vlastně právo bydlet?)

Nepravý občanský průkaz

Investice do nemovitostí

Myslíte si, že je možné investovat do nemovitostí jen s průměrným příjmem?
Nebo pořídit byt za 853 Kč měsíčně?

V nejhorším případě se může stát, že se nájemce prokáže nalezeným občanským průkazem, ale i tuto překážku můžeme celkem snadno překonat. Ministerstvo vnitra totiž na internetu provozuje speciální databázi ztracených občanských průkazů a dalších dokladů. Zároveň tento systém eviduje všechny nahlášené ztráty či odcizení OP (i když dosud nebyl vydán nový doklad).
Webové stránky se aktualizují 1x denně (v nočních hodinách) z centrální evidence a rychlost zveřejnění je závislá na tom, za jak dlouho obdrží pověřený pracovník okresního úřadu potřebné údaje od magistrátu nebo obecního úřadu.
Jestliže si chcete zkontrolovat platnost předloženého občanského průkazu, můžete to udělat na tomto místě.

Trvalý pobyt není nájemní právo

Víte, jak na to?

Poradíme vám, na co si dát pozor při nákupu nemovitosti i při prodeji nemovitosti.

Nejen pokud pronajímáte byt byste neměli zapomínat také na následující věc: mezi nájemním právem a přihlášením k trvalému pobytu nemusí být rovnítko. Pokud někdo tvrdí, že má-li tuto adresu uvedenou v občance, může zde bydlet, mýlí se.
Trvalý pobyt řeší Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech. Místem trvalého pobytu se rozumí vámi zvolená adresa pobytu v České republice. Každý může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Objekt musí být označen číslem popisným, evidenčním nebo orientačním.

Přihlášení k trvalému pobytu probíhá tak, že dotyčný vyplní na ohlašovně magistrátu či městského nebo obecního úřadu svůj ohlašovací lístek, kam uvede svou novou adresu. Současně je povinen doložit buď list vlastnictví k bytu nebo domu, nájemní smlouvu anebo jiný dokument prokazující jeho oprávnění byt užívat. Kromě těchto dokumentů může také přinést od pronajímatele potvrzení (s úředně ověřeným podpisem), že s přihlášením trvalého pobytu souhlasí. Anebo tento souhlas může pronajímatel potvrdit přímo do ohlašovacího lístku před pracovníkem ohlašovny.
Jako pronajímatel tedy nemusíte žádný souhlas k trvalému pobytu podepisovat (ani s ním souhlasit), nájemci stačí, aby přinesl na ohlašovnu nájemní smlouvu, kterou s vámi uzavřel, a váš byt mu bude zapsán jako místo trvalého pobytu.
Přihlášení k pobytu je ale v každém případě pouze evidenční záležitost a nevzniká jím dotyčné osobě ani nájemní právo, ani jiné právo byt užívat. Toto právo vzniká pouze na základě smlouvy nebo ze zákona, nikdy ne jen tím, že si někdo na žádosti o vystavení občanského průkazu uvede nějakou adresu.

Jak zjistit, kdo je ve vašem bytě přihlášen k trvalému pobytu

Od 1.dubna 2004 můžete navíc jako majitel nemovitosti jednoduše zjistit, kdo je ve vašem bytě k trvalému pobytu přihlášen. Podle novely zákona 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, platné od 1. 4. 2004 se v § 10 za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu nebo jeho vymezené části na jeho žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese jím vlastněného objektu nebo jeho vymezené části."

Chcete-li tedy zjistit, kdo všechno je ve vašem bytě přihlášen k trvalému pobytu, stačí zajít na magistrát či obecní úřad s listem vlastnictví.

Pavel Řehulka je autorem investičního kurzu "Jak kupovat a pronajímat byty". Text byl redakčně upraven.

Co dalšího by měl podle vašeho názoru pronajímatel udělat, aby snížil riziko, že byt pronajme podvodníkovi? Stalo se vám někdy, že se váš nájemník prokázal nalezeným (či ukradeným) občanským průkazem? Jak jste problém řešili?
Další články tohoto autora:
Pavel Řehulka

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku