Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 1.7.2004
Svátek má Jaroslava
  Výběr z vydání
 >PRÁVO: Don Quijote v bludném justičním kruhu
 >ŠKOLSTVÍ: Slovní hodnocení
 >REAKCE: Labské jezy a "nová" fakta
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Konec problémů
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Osudný omyl
 >PSÍ PŘÍHODY: Bart opět v podezření
 >POLITIKA: Portugalská bída Evropské unie
 >GLOSA: Český tým v permanentní krizi ?
 >GLOSA: Co s tím?
 >NÁZOR: Slušní z kola ven ?
 >FEJETON: Až moc fotbalového šílenství
 >GLOSA: K čemu máme městskou policii
 >NÁZOR: Dvakrát "tři Grácie" v české licenci…
 >PENÍZE.CZ: Důchod podle ODS? Kolik si naspoříš.
 >CHTIP: Policajt a prodlužování penisů

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Mejlem  
 
1.7. NÁZOR: Dvakrát "tři Grácie" v české licenci…
Akbar

(Několik poznámek k vnitropolitické situaci a o dvou garniturách politiků…)

Havel, Klaus, Zeman

§ Hlavní protagonisté prvních let po roce 1989 si vytvořili ( přesněji (!) bylo to pečlivě a účelově vytvářeno jejich okolím…) téměř neuvěřitelně pevná postavení -nedotknutel-nosti, nekritizovatelnosti, změnili se (s mírnou nadsázkou) na malé "kultíky osobnosti", alespoň pro své bezprostřední okolí a početné "fan-cluby".
§ Následně od táborů svých "tvůrců", přívrženců, příznivců, obdivovatelů či sympatizantů požívali i díky vlastní přemýšlivosti, invenci (včetně dovedných "malých lží"…) neotřesitelnou autoritu, kdy kritika z vlastních řad se jen šeptala, a kritika odjinud byla posměšně "smetena" ze stolu.
§ Dnes se již zapomíná, že k vytvoření tak dominantního postavení jim svým způsobem dopomohla i obrovská vlna emocionálního nadšení, která se zvedla v prvních měsících a vlastně i letech po "sametové revoluci"… .
§ "Hektika" tohoto období napomohla všem třem politikům k dotvoření jejich "image"…!
§ Stačí vzpomenout, jak jednoduše každý týden promlouvali předsedové vlády (zejména Čalfa a Pithart ) z obrazovky veřejnoprávní TV, moderováni přímo generálním ředitelem Kantůrkem, aniž by jim v tom bránil jakýkoliv "regulační" orgán (RRTV) anebo byli kritizován politickými odpůrci.
§ Jedním z posledních reliktů tohoto období, je potom značný vliv, který si zejména Václav Klaus a Miloš Zeman uchovali ve svých politických stranách (kterou ostatně Klaus v prvním případu přímo zakládal, a ve druhém případu jim Zeman dopomohl propracovat se z pětiprocentní "průměrnosti" autentických sociálních demokratů, což byla hranice volitelnosti, až k třetinové podpoře voličů).
§ Tady je potřebné hledat i odpověď na otázku, jak je možné, že jakákoliv replika, vyjádření či rozhovor Miloše Zemana z Vysočiny rozkolísala stabilitu a jednotu strany s několikatisícovou členskou základnou.
§ Expremiér Zeman sice ve skvěle "načasovaném" dvoustránkovém rozhovoru s publicistou Kramerem v sobotním Právu, v den mimořádného zasedání ÚVV ČSSD, skromně hovoří pouze o dvou svých vystoupeních (Žofín a Most), ale "vzkazů z Vysočiny" bylo (ať s tím už sám souhlasí nebo nesouhlasí) mnohem více !
§ Stejně tak by si měl umět přiznat, že výsledným efektem jeho vyjádření není stabilita nebo růst preferencí ČSSD, ale pravý opak.
§ Václav Klaus (možná poněkud iritován nediskrétním zveřejněním jím posílané SMS o kvalitách nově voleného předsedy Topolánka…?) zvolil ohleduplnou taktiku nevyjadřovat se k tomu, co probíhá v ODS, a preference strany, která až tak dramaticky nemění své "lídry" od sarajevského atentátu zůstávají velmi vysoké.
§ Václav Havel, zřejmě i vlivem svého zdravotního stavu, zůstal poněkud stranou těchto "her", ale přesto jeho kredit je v celé společnosti stále obecně vysoký a zaručuje mu stálé místo v "silné trojce"… !

Špidla, Gross, Topolánek

§ I když je nejmladší, byl nejdříve známý (i vlivný) z uvedené trojice Stanislav Gross. Nazýván mnohými skvělým technikem moci, vybudoval si zejména uvnitř ČSSD velice silné postavení - poslanec, předseda poslaneckého klubu, ministr, místopředseda strany i vlády..! To vše většinou v době, kdy stranu i vládu vedl Miloš Zeman… !
§ Přestože aféry a aférky kolem dlouhou dobu nejoblíbenějšího politika ČR končily zpravidla ve ztracenu, a přestože se kolem něho zformoval neméně tak kvalitní tým poradců, pomocníků a sympatizantů, jako kdysi kolem trojice Havel, Klaus a Zeman, nepodařilo se mu v obecném povědomí vytvořit "figuru jejich brizance".
§ Jeho celková mediální autorita a pověst neměly svůj ekvivalent např. v celkovém snížení kritičnosti vůči jeho osobě.
§ Stačí jen připomenout, jak Velká Británie dlouho a freneticky oslavovala nástup mladého T.Blaira, a opakovaně mu "vše" odpouštěla", zatímco v České republice, která může mít v Grossovi ještě mladšího a ještě vzdělanějšího premiéra (absolvování Právnické fakulty UK mu nikdo nevezme…!) se dlouhodobě objevují velice spekulativní, nedůstojné a nízké "kritiky" (přesněji možná pomluvy a závist… ! ), které údajně přesně popisují, jak probíhalo jeho studium, a jaká je úroveň jeho diplomové práce.
§ Zkrátka a dobře vybudovat si postavení a pověst Havla, Zemana či Klause bude pro Grosse a jeho lidi velice a velice těžké.
§ Euforie a emocionální nadšení (a tím snížená kritičnost) dávno vyprchaly a schizofrenní argumenty, např. z dnešního tisku o "trafice" pro Špidlu, kterému by nemělo stačit cca 50 tisíc korun poslaneckého platu, ale v případě zvolení za prezidenta NKÚ to může být i dvojnásobek a už vůbec nemluvě o případném komisaři Evropské komise.
§ "Bumerangový efekt" takových sdělení spočívá zejména v tom, že přes veškerou předvolební "masáž" volič po 15 letech demokracie nerozlišuje mezi vládní stranou a opozicí a se stejným odsouzením se dívá na jakékoliv funkce, ať už je zastává člen ČSSD, ODS nebo KDU-ČSL - přičemž i největší "neplatič daní" neohroženě použije paušální argument - "platíme je z našich daní !"
§ Z uvedeného jasně vyplývá, že jestliže by Grosse a jeho tým stálo tak obrovské úsilí zlepšit svůj obraz v očích veřejnosti… a zařadit se tak jako čtvrtý se do skupiny "nesmrtelných", pak pro Špidlu a Topolánka je to úkol ještě těžší, ne-li přímo nesplnitelný… !
§ Zásadně to ovlivní skutečnost, že jejich týmy je nedokáží tak připravit i ochránit, aby se nedopouštěli před národem ( z obrazovek TV…) nepřesností či jemně řečeno nepravdivých argumentů… .
§ Do historie vejde Špidlova matematika kolem počtu nových živnostníků a zrušených živností, nebo Topolánkova "poplašná" zpráva o obsazení zatím bezplatných českých vysokých škol, vysokoškoláky prchajícími před placením na VŠ ze Slovenska…(!), kdy konkrétní čísla a známá fakta se ukázaly být pro oba nepřekonatelným nepřítelem.
§ Oba zmínění politici kromě naučených "televizně-obrazovkových" úsměvů, kdy Špidlův je strnulejší a strojenější a odpovídá tomu, že v soukromí se asi příliš neusmívá, zatímco Topolánkův úsměv je na první pohled dobrosrdečnější i upřímnější a navozuje iluzi, že se směje vlastně všemu a pořád, toho neměli možnost předvést na veřejnosti zdaleka tolik, jako předchozí "kohouti-předsedové" - Zeman a Klaus… !
§ Stranou v typologiích podobnosti Špidly a Topolánka nemůže zůstat ani fakt, že oběma politikům v přelomových chvílích výrazně pomáhají jejich manželky, na což zatím není česká politická scéna příliš zvyklá - Topolánkovi při volbě předsedou ODS, Špidlovi dnes a včera v MFD a Právu definicí "stranického puče".
§ Zdánlivě je na tomto místě protest, že i v případě trojice Havel, Klaus a Zeman sehrály "drahé polovičky" také velmi významnou úlohu při dotváření politické, společenské a mediální slávy, ale je pravdou, že zde šlo spíše o ovlivňování pozitivně-neutrální (byť někdy i lehce bulvární…), zatímco v tomto směru jde u Špidly a Topolánka sice spíše o epizodnější pomoc manželek, ale zřejmě i kontraproduktivnější.
§ Vzhledem k tomu, že Špidla stál v čele strany a byl premiérem, dostal se logicky více do konfrontace naplňování předvolebních slibů, či základních sjezdových dokumentů než zbývající dva politici - této trojice.
§ Neúspěchy v této oblasti jsou mu přisuzovány téměř "autorsky", jestliže například ve "Střednědobém programu ČSSD" schváleném na Programovou konferencí 26. 1. 2002 v kapitole "Daňová politika a veřejné rozpočty" jsou obsaženy cíle:
o dosavadní systém daňových zákonů zjednodušit a učinit přehlednějším.
o za základní koncepční směr označil posílení váhy přímých daní oproti nepřímým daním.
o prohloubení progrese zdanění příjmů fyzických osob (včetně možnosti společného zdanění příjmů manželů),
o přizpůsobení daně z nemovitostí úrovni v evropských zemích
není těžké doložit, že skutečný postup vlády byl vlastně zcela opačný.

§ Platí-li přísloví, že "…dvakráte do jedné řeky nevstoupíš…!" pak je klidně možné, že rozhodnutí Vladimíra Špidly o demisi vlády se nakonec neukáže až tak promyšleným tahem vůči jeho politickým soupeřům či protivníkům, za jaký ho někteří autoři a média vydávají.
§ Zatímco velké sochy Havla, Klause i Zemana stojí na podstavci nezastupitelnosti a nesmazatelnosti svých rolí v nově vzniklém českém státu, a Gross má přinejmenším "nakročeno" ( což v případě úspěchu ODS v řádných či mimořádných parlamentních volbách může učinit i Topolánek, anebo třeba jiný z lídrů ODS…!), pro Vladimíra Špidlu hledají jiní "trafiku", bez podstavce.
Další články tohoto autora:

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku