Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 15.7.2004
Svátek má Jindřich
  Výběr z vydání
 >KOMENTÁŘ: Fifty-fifty
 >GLOSA: Hrrr na viníky !
 >EKONOMIKA: Koruna v dlouhodobém výhledu posílí
 >PENÍZE.CZ: Malá škola zvyšování úroků: hlavně nenápadně!
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Běž na západ, mladý muži! Ale kde to je, jsi-li na Měsíci?
 >NÁZOR: Důchodový systém a mezigenerační solidarita
 >VESMÍR: Výtah ke hvězdám
 >ZAMYŠLENÍ: Pomůžeme ti, i kdyby tě to mělo zabít
 >POLITIKA: Jak funguje dnešní česká politická scéna 3.
 >PARDUBICE I : K estébáckým svazkům
 >TÉMA: Mašíni once more
 >ZAMYŠLENÍ: Němé prase
 >POLITIKA: Patové situace
 >MROŽOVINY: Převrhnutí uprostřed Atlantiku
 >POLITIKA: Jak funguje dnešní česká politická scéna 2.

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
15.7. NÁZOR: Důchodový systém a mezigenerační solidarita
Pavel Koběrský

Důchodový systém a mezigenerační solidarita
Neustále kolem sebe slyšíme, jaké problémy způsobuje současná demografická
situace (zejména nízký přirozený přírůstek) důchodovým systémům, jak si každý
člověk v produktivním věku živí několik důchodců a jak na nás v důchodovém
systému mnoho nezbude. Viníkem ale není jen nízký přirozený přírůstek, ale
spíše samotná podstata důchodových systémů, které za těchto podmínek nemohou
uspokojivým systémem fungovat a pravděpodobně také samy sebe podkopávají. Po
tisíce let totiž jejich funkci zastával přirozený mechanismus mezigenerační
solidarity, kdy se lidé v produktivním věku starali nejen o své děti, ale
také o své rodiče s tím, že se o ně jednou také jejich děti postarají. Pokud
děti neměli, byli nuceni se postarat o sebe a na stáří se připravit jinak. Se
zavedením důchodového systému se však situace změnila – na děti nebo dokonce
sebe nikdo nespoléhá, když může počítat s důchodem od státu. Děti přestávají
být nutnou podmínkou k přežití, rodí se jich méně a důchodový systém tak
selhává.
Není samozřejmě možné důchodový systém najednou zrušit a spoléhat pouze na
mezigenerační solidaritu. V dlouhém období by se však mohl mechanismus
mezigenerační solidarity alespoň do určité míry obnovit jeho začleněním do
současných modelů důchodových systémů. Součástí zůstane průběžný fond,
zejména kvůli starším generacím a lidem, kteří si nejsou schopni ušetřit
alespoň na minimální důchod; základ by však mělo tvořit povinné individuální
kapitálové spoření – skutečné, nikoliv jen fiktivní, které ve své podstatě
přebírá závislost průběžného systému na aktuální demografické situaci. Nad
rámec tohoto spoření by si občané samozřejmě mohli spořit dobrovolně. Částí,
která systém obohacuje o mezigenerační solidaritu, by byly příspěvky potomků
na kapitálové účty svých rodičů. Jednou možností by byly relativně nízké
příspěvky celoživotní, druhou vyšší příspěvky až v době, kdy rodiče důchod
pobírají, které by mohly být odváděny například na úkor příspěvků do
průběžného fondu.
Ačkoliv bych význam tohoto jevu nepřeceňoval, je pravděpodobné, že by tento
systém mohl působit i jako určitý druh propopulační politiky („chci mít děti,
které se o mne ve stáří postarají“), možná také stimulovat investice do
vzdělání a postoj ke vzdělání obecně („chci dětem umožnit kvalitně studovat,
abych se měl v důchodu lépe“). Výhodou by také bylo snížení nyní silné
závislosti partnerů s výrazně rozdílnou výší důchodů (případem může být třeba
matka v domácnosti, která svou kariéru obětovala dětem, a otec živící rodinu)
v případě úmrtí toho, který má nárok na vyšší důchod.
Lze namítnout, že zde dochází k diskriminaci bezdětných občanů. Ti ovšem
nemusí do dětí investovat, tedy velmi výrazně omezovat svou osobní spotřebu a
volný čas, a mohou tak získané prostředky využít k zajištění do budoucna
pomocí dobrovolného soukromého spoření. Jiné případy, jako například rodiče
postižených dětí, by měl zachytit systém sociálních dávek.
Nyní jsme v situaci, kdy je inovace důchodového systému nevyhnutelná. Možná
by touto „inovací“ mohl být alespoň částečný návrat k tomu, co se po mnoho
generací osvědčilo.
Další články tohoto autora:
Pavel Koběrský

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku