Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 20.7.2004
Svátek má Ilja
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Co je to "domácí násilí"?
 >FEJETON: O Bohu
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Odpověď předsedy vlády Vladimíra Špidly
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Šťovík pro ČEZ
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Policajti ve Florencii
 >PSÍ PŘÍHODY: Příliš mnoho solidarity
 >GLOSA: Nejen zlatá, ale i červenožlutá léta padesátá
 >SCI-FI: Parcon 2004 - hopsa hejsa do Brandejsa!
 >NÁZOR: Co s volebním systémem?
 >EKONOMIKA: Růst sazeb by mohl předznamenat akciové poklesy
 >VĚDA: Klonovaný bluf Jana Kopečka
 >POLITIKA: Volební systémy
 >PENÍZE.CZ: Jak na investice: začínáme
 >SMUTNÝ PŘÍBĚH: Muselo to být?
 >NÁZOR: Víme proč a koho volíme?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
20.7. PENÍZE.CZ: Jak na investice: začínáme
Peníze.cz redakce

I pro oblast investování platí, že znalostí není nikdy dost. Rozhodli jsme se proto využít naší Univerzity a připravit pro vás několik článků, které vám při řešení situace vašich osobních financí mohou pomoci.

Co předchází investování

Samotnému investování by mělo předcházet zabezpečení základních finančních potřeb a definování vlastní investiční strategie. V prvním případě jde zejména o pokrytí běžných výdajů z běžného příjmu, zajištění úplného a včasného splácení dluhů, pokrytí životních a majetkových rizik a vytvoření finanční rezervy pro nečekané výdaje. Jakmile dokážeme pokrýt tyto základní finanční potřeby, přichází na řadu investování, které nám umožní vytvořit si prostředky na budoucí výdaje, ať už investičního či spotřebního charakteru.

Dále si určíme vlastní investiční strategii. V ní si definujeme, na jak dlouho budeme investovat, respektive kdy bychom mohli své peníze potřebovat, jak často budeme investovat, zda pravidelně či jednorázově, a kolik peněz budeme chtít investovat, případně v budoucnu cílově vytvořit. Zároveň je třeba si odpovědět na otázku jaké riziko jsme ochotni při investování nést. Jinými slovy zda jsme ochotni připustit vyšší riziko výměnou za možnost vyššího výnosu nebo zda spíše zvolíme jistější, byť nižší zhodnocení.

Tři typy investorů

V zásadě lze rozlišit tři typy investorů: konzervativní, progresivní a dynamické. Konzervativní investor preferuje nízké riziko a jeho cílem je především ochrana bohatství před znehodnocením inflací. Proto volí takové investice, které nabízejí zhodnocení nad úrovní bankovních spořících a termínových vkladů zhruba na úrovni inflace. Progresivní investor připouští střední míru rizika a jeho cílem je růst hodnoty bohatství ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Dynamický investor potom připouští vysoké riziko a jeho hlavním cílem je dlouhodobý výrazný růst hodnoty bohatství.

Pak už zbývá jen výběr konkrétních investičních aktiv. Můžeme vybírat z celé škály finančních i nefinančních aktiv: bankovních spořících produktů, podílových fondů, akcií, dluhopisů, realit, starožitností nebo cenin. S každým z těchto aktiv jsou přitom spojeny tři základní vlastnosti: průměrný (očekávaný) výnos, riziko a likvidita. Investor se musí sám informovat, jakou míru těchto vlastností dané investiční aktivum nabízí, a najít si takové aktivum, u něhož poměr mezi těmito vlastnostmi odpovídá jeho požadavkům.

Základní investiční zásady

1. Řiďte se více rozumem, než emocemi. Chtivost, euforie, obavy či panika jsou emoce, které mohou vaší investici ublížit. Pokud se necháte příliš unést náladami trhu, snadno nakoupíte nebo prodáte v nevhodnou dobu.

2. Myslete dlouhodobě. Investování je dlouhodobá záležitost. Nenechte se zneklidnit denními výkyvy v hodnotě vaší investice. Investujte a vytrvejte. Myslete na svůj finanční cíl. Nikdo neví, jakým směrem se pohne akciový trh krátkodobě, ale všichni víme, jakým směrem se bude pohybovat dlouhodobě.

3. Neinvestujte do něčeho, čemu nerozumíte. Dříve než do něčeho vložíte své peníze, opatřete si co nejvíce informací o nabízeném produktu. Zkuste jej porovnat s ostatními nabídkami. Vyberte si takový, který zní rozumně, nikoliv jen lákavě. Nevíte-li si rady, obraťte se na investiční profesionály. Takové najdete v bankách, předních investičních společnostech nebo makléřských firmách.

4. Diverzifikujte. Neukládejte své peníze pouze do jednoho druhu aktiva, natož pak do aktiva jediného emitenta. Vyberte si z celé škály akcií, dluhopisů, podílových fondů, bankovních vkladů i jiných nefinančních aktiv.

5. Připravte se na chyby. I ti nejzkušenější investoři se dopouštějí chyb. Pokud se chyby dopustíte vy, připusťte si ji, zhodnoťte ji a poučte se z ní. Napříště se takové chyby určitě vyvarujete.

6. Nesázejte na horké tipy. Investiční doporučení analytiků v novinových článcích a televizním zpravodajství nejsou nejlepším vodítkem pro investora. Většinou se totiž o nich dozvídáte se zpožděním. Navíc ti, kdo investiční doporučení dávají, nenesou riziko spojené s vaším investičním rozhodnutím.

7. Jednejte pouze s firmami, které mají příslušná povolení. Pokud budete investovat prostřednictvím obchodníků s cennými papíry, podílových fondů či jiných distributorů, tím lépe pro vás. Přesvědčte se však, zda mají ke své činnosti příslušná povolení od Komise pro cenné papíry a České národní banky.

8. Začněte co nejdříve. Čím dříve začnete investovat, tím delší čas bude mít vaše investice pro zhodnocení. Nenechávejte zbytečně peníze ležet ladem na málo úročených běžných účtech. Pamatujte, že největší chybou je neinvestovat vůbec.

9. Nezapomeňte na poplatky. Při výběru vhodného investičního nástroje nezapomeňte, že jsou s jeho nákupem spojeny poplatky. Volte proto takové nástroje, jejichž poplatky jsou pokud možno co nejnižší. Chcete-li získat představu o tom, jak například poplatky u podílových fondů ovlivňují čistý výnos investora, zkuste naši poplatkovou kalkulačku.

10. Připusťte přiměřené riziko. Pokud máte obavu z jakéhokoliv rizika, budete odkázáni na investice, které sotva překonají inflaci. Nebojte se připustit riziko, které se po důkladné analýze ukáže být přiměřeným.

11. Nesnažte se rychle zbohatnout. Pokud vidíte investování jako příležitost k rychlému zbohatnutí, pak snadno připustíte nepřiměřené riziko a místo investování se pustíte do spekulace. V takovém případě můžete snadno prodělat.

12. Začněte finanční rezervou. Předtím, než začnete investovat do různých aktiv, vytvořte si finanční rezervu ve výši dvou- až šestinásobku vašich měsíčních výdajů pro případ, že budete z jakýchkoliv důvodů ihned potřebovat peníze. Jinak byste totiž byli nuceni svou investici prodat třeba právě v době, kdy je situace na trhu nepříznivá a zbytečně byste prodělali. Nejvhodnější pro tvorbu finanční rezervy jsou spořící vklady a podílové fondy peněžního trhu.

13. Zapomeňte na to, co bylo. Neohlížejte se příliš na minulou výnosnost cenných papírů či podílových fondů. Ta není pro budoucnost důležitá. Soustřeďte se raději na kvalitu daného aktiva, jeho budoucí potenciál a budoucí rizika.

14. Nesnažte se "časovat trh". Myslíte si, že dokážete určit, kdy je trh takzvaně "nahoře" a kdy "dole"? V určitých případech možná ano. Statistiky ovšem jasně dokazují, že žádný z profesionálních portfolio manažerů není schopen toto předpovídat systematicky a spolehlivě.

Zpracováno podle investiční Univerzity.

Co byste začínajícím investorům poradili vy? Jaké jste udělali chyby, nebo co se vám naopak mimořádně vyplatilo? Zařadili byste mezi uvedené základní investiční zásady ještě nějaké další?
Další články tohoto autora:
Peníze.cz redakce

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku