Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 20.7.2004
Svátek má Ilja
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Co je to "domácí násilí"?
 >FEJETON: O Bohu
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Odpověď předsedy vlády Vladimíra Špidly
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Šťovík pro ČEZ
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Policajti ve Florencii
 >PSÍ PŘÍHODY: Příliš mnoho solidarity
 >GLOSA: Nejen zlatá, ale i červenožlutá léta padesátá
 >SCI-FI: Parcon 2004 - hopsa hejsa do Brandejsa!
 >NÁZOR: Co s volebním systémem?
 >EKONOMIKA: Růst sazeb by mohl předznamenat akciové poklesy
 >VĚDA: Klonovaný bluf Jana Kopečka
 >POLITIKA: Volební systémy
 >PENÍZE.CZ: Jak na investice: začínáme
 >SMUTNÝ PŘÍBĚH: Muselo to být?
 >NÁZOR: Víme proč a koho volíme?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
20.7. EKONOMIKA: Růst sazeb by mohl předznamenat akciové poklesy
Radek Létal

B.I.G. EXPERT - ZAHRANIČNÍ TRHY: názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX 50) v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 19. 7. 2004.

Týden: 19. 7. 2004

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel
Hodn.
16. 7.
Průměr
Medián
Změna
v %
Interval
Růst
Pokles
PX 50
784,80
795,39
795
1,35
790 - 800
7
0
Dow Jones (USA)
10 139,78
10 324,37
10 250
1,82
9 950 - 10 850
6
1
NASDAQ (USA)
1 883,15
1 996,14
1 975
6,00
1 895 - 2 250
7
0
FTSE 100 (V. Brit.)
4 339,20
4 445,36
4 420
2,45
4 367 - 4 650
7
0
DAX (Německo)
3 845,93
3 992,01
3 925
3,80
3 870 - 4 250
7
0
Nikkei 225 (Jap.)
11 436,00
11 772,71
11 750
2,94
11 350 - 12 576
6
1

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel
Hodn.
16. 7.
Průměr
Medián
Změna
v %
Interval
Růst
Pokles
PX 50
784,80
851,56
836
8,51
810 - 900
7
0
Dow Jones (USA)
10 139,78
11 129,13
10 875
9,76
10 529 - 12 550
7
0
NASDAQ (USA)
1 883,15
2 160,34
2 119
14,72
1 955 - 2 383
7
0
FTSE 100 (V. Brit.)
4 339,20
4 660,39
4 685
7,40
4 506 - 4 800
7
0
DAX (Německo)
3 845,93
4 226,79
4 239
9,90
3 994 - 4 395
7
0
Nikkei 225 (Jap.)
11 436,00
12 102,83
12 005
5,83
11 450 - 13 000
7
0

NÁZOR EXPERTA: Radek Létal, A&CE Global Finance
Růst sazeb by mohl předznamenat akciové poklesy
Konec měsíce června kvůli rozhodnutí americké centrální banky o zvýšení federální úrokové sazby FOMC o 0,25 procenta pravděpodobně předznamenal důležitou změnu na akciových trzích. Historie nás totiž již mnohokráte poučila o tom, že světové akciové trhy se čtyři až šest měsíců po prvním zvýšení úrokových sazeb otočí jižním směrem, tedy začnou klesat. Dnes po odstartování růstu úrokových měr bychom se tedy měli na tuto situaci opět připravit. Neznamená to však rychlé opuštění všech akciových trhů a přelití investičních prostředků do nástrojů peněžního trhu. Měli bychom jen pečlivěji zvážit kolik dolarů platíme za každý dolar ročního zisku nakupovaných společností či akciových trhů (P/E - Price/Earnings), jaký je poměr tržní a účetní hodnoty našich investic (P/BV - Price/Book Value) a jaké je jejich zadlužení (CR - Current Ratio). Právě zadlužení je klíčovým faktorem přežití akciové společnosti v období rostoucích úrokových sazeb, jelikož tato situace znásobuje potřebu krátkodobé a střednědobé likvidity pro obsluhu celkové dluhové služby firmy. Nebude tedy jistě od věci zopakovat si základní ukazatele pro trhy sledované v této rubrice:
Index
P/E
P/BV
Dow Jones
16,32
2,98
NASDAQ 100
29,16
3,32
FTSE 100
13,15
2,02
DAX
14,24
1,54
Nikkei 225
17,45
1,55

Z výše uvedeného je patrná jedna základní věc. Ani jeden ze sledovaných trhů nesplňuje nyní základní kritérium vhodné a především bezpečné investice z pohledu hodnotové analýzy, kde by měl být ukazatel P/E do hodnoty 15 vhodně doplněn maximálním poměrem P/BV do 1,50. Nejblíže této ideální konstelaci je německý akciový index DAX a naopak nejdále je ideálu vzdálen americký index technologických akcií NASDAQ. K jakýmkoliv novým nákupům je tedy třeba přistupovat velmi obezřetně a rozvážně. Alokace balancovaných portfolií by měly být více než kdy jindy nastaveny defenzivněji s dostatečnou zásobou likvidních nástrojů peněžního trhu. Důraz by měl být kladen na vyplácené dividendy z investic. Výrazným odlehčením nastíněných negativních scénářů však může být potvrzení pozitivní červencové sezóny reportování zisků jednotlivých společností, kdy analytici očekávají 20- až 25procentní růst hospodářských výsledků firem.

HODNOCENÍ V TOMTO TÝDNU PROVEDLI:
Radek Létal - A&CE Global Finance
Leoš Jirman - BH Securities
Patrik Müller - Böhm & partner
Petr Bártek - CYRRUS
Daniel Kukačka - ČP INVEST investiční společnost
Jan Korb - Fio, burzovní společnost
Aleš Vávra - J&T Securities (Czech Republic)

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
"Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani B.I.G. Prague nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.


Další články tohoto autora:
Radek Létal

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku