Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 10.8.2004
Svátek má Vavřinec
  Výběr z vydání
 >BÁSNĚNÍ: Strážce majáku má příliš rád ptáky
 >PENÍZE.CZ: Chcete ještě na vysokou?
 >NÁZOR:Co vy na to, pane ministře?
 >PRAHA: Václav stále svatý, leč zabedněný
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Největší hajzl a ksindl
 >KNIHA: Média a jejich postavení ve společnosti
 >NÁZOR: Není koho volit
 >POSTŘEH: O cestování
 >SUDETY: Dokument naší doby
 >FEJETON: Antická doba
 >POLITIKA: Vláda ČSSD-KSČ, KDU-ČSL a US-DEU
 >KOMENTÁŘ: Vítězové vládní krize: premiér Komunikátor a prezident Pábitel (aneb, jak Češi konečně mají, co si zaslouží)
 >MROŽOVINY: Člověk v zrcadle moře
 >SVĚT: Pigmentace politicky korektní
 >PENÍZE.CZ: Autentizační prvky a metody pod drobnohledem II.

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
10.8. PENÍZE.CZ: Chcete ještě na vysokou?
Vendula Hilkovičová

Bylo by naivní domnívat se, že druhou šanci dostanete například na právech nebo na lékařských fakultách. Tyto školy by z přihlášených uchazečů mohly naplnit své kapacity několikanásobně. Pokud tedy trváte na studiu na univerzitě, kam se tradičně hlásí vysoké počty uchazečů, nezbývá vám než počkat a za rok to zkusit znovu. Všem těm, kteří jsou ochotni změnit svůj názor nebo studijní zaměření, se nabízí ještě dostatek možností, jak se v září stát vysokoškolákem.

S penězi jde všechno líp

Asi není překvapením, že většina soukromých vysokých škol nabízí druhá kola přijímacího řízení. I když se školy snaží svým budoucím studentům vyjít vstříc, mohou být peníze přeci jen problémem. Školné se pohybuje od 10 000 do 40 000 Kč za semestr a jeho výše se odvíjí od místa studia, oboru a atraktivity školy. Pokud vás ani peníze neodradí, může narazit na další problém.

Většina soukromých vysokých škol je pod tlakem současného trendu zaměřena hlavně na ekonomické obory. Najít zde můžete hospodářskou politiku, mezinárodní obchod, management, ekonomiku nebo obchodní podnikání. Dalším častým oborem je informatika, ekologie nebo sociální studia. Bohužel jen stěží jdou studovat technické nebo umělecké obory. Přehled všech vysokých škol, tedy i soukromých, naleznete například na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Veřejné, státní a soukromé vysoké školy

Vysoké školy se v České republice dělí na veřejné, státní a soukromé. První typ – tedy veřejné – jsou zakládány zákonem, tj. rozhodnutím parlamentu. Jde o více jak dvě třetiny vysokých škol u nás. Státní školy jsou potom ty, které vznikají rozhodnutím vlády ČR. Převážně se jedná o vysoké školy vojenské a policejní. A nakonec jsou to soukromé vysoké školy, které při splnění základních podmínek může založit jakýkoliv nestátní subjekt.

Co se týče samotného přijímacího řízení, je vše většinou mnohem jednodušší než na veřejných školách. V první řadě téměř všechny soukromé školy nevyžadují lékařské potvrzení na přihlášce ke studiu. Často stačí jen vyplnit on-line formulář a to třeba i jen týden před konáním přijímacích zkoušek. Poplatky za zpracování přihlášky se nijak neliší od standardu – pohybují se od 500 do 850 Kč. Samotné přijímací zkoušky se konají v průběhu srpna a září a na některých školách je dokonce možné domluvit si individuální termín.

A nakonec z čeho se zkoušky skládají? Nejčastěji je to písemný test z matematiky a cizího jazyka, ale výjimkou nejsou ani všeobecný přehled, test ze základních ekonomických pojmů nebo informatiky. Kromě písemného testu může být uchazeč pozván k ústnímu pohovoru nebo naopak může být dokonce přijat jen na základě dobrých studijních výsledků na střední škole.

Soukromé vysoké školy
Škola Program, obor Termín podání přihlášky Poplatek Termín přijímacích zkoušek Obsah přijímacích zkoušek Školné za semestr
Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze bakalářský obor Mezinárodní vztahy a evropská studia, bakalářský program Právní specializace, obory - Veřejná správa a Právní administrativa v průmyslovém vlastnictví týden před přijímacími zkouškami 500 Kč 5.8., 9.9., 23.9. vstupní test z angličtiny nebo němčiny (na oboru právní administrativa v prům. vlastnictví se koná jen všeobecný pohovor) 27 000 Kč
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky bakalářský - Manažerská informatika, bakalářský - Manažerská ekonomika 31.8. 500 Kč 26.8., 1.9. + lze individuálně domluvit výběr testu z matematiky, informatiky nebo ekonomiky a z jazyka - angličtiny, němčiny nebo ruštiny 32 000 Kč
Vysoká škola Karla Engliše v Brně bakalářský - Ekonomika a management, obor Management v podnikání 6.9. 700 Kč 10. a 17.9. písemný test ze základních ekonomických pojmů, ústní pohovor 20 000 Kč
Pražský technologický institut bakalářský - Inženýrská ekologie 18.9. 500 Kč 22.9. pohovor ze všeobecných znalostí z oblasti společenských věd s důrazem na ekologii 19 000 Kč
Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) bakalářský - Hudební poblicistika, Tvůrčí psaní, magisterský - Interaktivní média, Mediální komunikace, Redakční práce, Tvůrčí psaní 3.9. 500 Kč 20.9. ústní pohovor, písemná zkouška a talentová zkouška 27 250 Kč
Zdroj dat: Webové stránky vysokých škol

Malé ale šikovné veřejné

Stejně jako soukromé vysoké školy si i některé menší veřejné mohou dovolit doplnit stav budoucích prváků druhým kolem přijímacího řízení. Oproti ekonomickému zaměření soukromých škol je zaměření veřejných univerzit spíš technické. Objevují se obory jako strojírenství, elektrotechnika nebo chemie. Studium můžete vybírat například v Liberci, Pardubicích, Plzni nebo dokonce v Brně. Většina programů je bakalářských, ale po jejich úspěšném absolvování je zde možnost pokračovat v navazujícím magisterském programu.

Termíny druhého kola, ať už jde o podání přihlášky ke studiu nebo o samotné přijímací zkoušky, se u jednotlivých škol liší. Některé už bohužel proběhly (termíny přihlášek byly do konce července), ale řada jich je až v srpnu. U poplatků opět nedochází k žádné změně oproti prvním kolům a pohybují se průměrně kolem 500 Kč. Obsah přijímacích zkoušek se odvíjí od samotného studijního programu. Matematika a cizí jazyk jsou už stálicí, ale často se objevují i další gymnazijní předměty jako biologie, fyzika nebo chemie. I na tyto školy je v některých případech možné dostat se bez přijímacích zkoušek jen na základě studijních výsledků.

Veřejné vysoké školy
Vysoká škola Fakulta Program Termín podání přihlášky Poplatek Termín přijímacích zkoušek Obsah přijímacích zkoušek
Technická univerzita Liberec Fakulta strojní bakalářský i magisterský - Strojírenství 8.8. 400 Kč srpen znalosti na úrovni maturity na gymnáziu (matematika, fyzika)
Technická univerzita Liberec Fakulta textilní bakalářský - Textil, magisterský - Textilní inženýrství 13.8. 500 Kč srpen znalosti na úrovni maturity na gymnáziu
Technická univerzita Liberec Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií bakalářský i magisterský - Elektrotechnika a informatika 15.8. 400 Kč srpen znalosti na úrovni maturity na gymnáziu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně S vyšší zdravotnickou školou Zlín bakalářský - Ošetřovatelství 29.10. 400 Kč 29.10 písemný test z biologie
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní bakalářšký - Strojírenství 13.8. 500 Kč 2.9. studijní výsledky na střední škole, písemný zkouška z matematiky a ústní pohovor
Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera bakalářský - Dopravní technologie a spoje 31.8. 500 Kč 14.9. písemná zkouška z matematiky a fyziky
Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická bakalářský - Chemie a technická chemie, bakalářský - Chemie a technologie potravin 27.8. 500 Kč 3.9. studijní výsledky na střední škole
Zdroj dat: Webové stránky vysokých škol

Alespoň na okraj by bylo dobré zmínit vyšší odborné školy. I ty nabízí pro uchazeče druhé kolo přijímacího řízení. Pokud jste se nedostali na žádnou vysokou školu, ale nechcete vypadnout ze studijního kolotoče, může pro vás být vyšší odborná škola dobrým řešením. Během dvou až tří let se můžete stát odborníkem v téměř jakémkoliv oboru, protože tyto školy nabízí opravdu široké spektrum studijních programů a navíc vám po absolvování nic nebrání v pokračování na vysoké škole. Přijímací řízení na vyšší odborné školy probíhá opět v srpnu a září a v zásadě se neliší od předchozích.

Hlásili jste se letos na vysokou školu? Byla to státní, veřejná, nebo soukromá škola? Co vás ovlivnilo ve výběru?
Další články tohoto autora:
Vendula Hilkovičová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku