Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 16.8.2004
Svátek má Jáchym
  Výběr z vydání
 >ODBORY INFORMUJÍ: Mlynářovi sociálně potřební ředitelé
 >DOKUMENT: Teze změn systému zdravotnictví
 >KULTURA: Nenechme si nalhávat.
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Dovolená, díl druhý a poslední
 >PSÍ PŘÍHODY: Zase jedno vítání
 >PENÍZE.CZ: Nevíme, co s penězi
 >NÁZOR: Nominace vnuka rodáka z HORNÍHO BENEŠOVA
 >KOMUNISTÉ: Hoffmannovy povídky z basy
 >GLOSA: A co na to stařeček Pagáč?
 >NÁZOR: Nová vláda. Setrvalý stav.
 >NÁZOR: Proč LOK fandí nové ministryni zdravotnictví.
 >REAKCE: Máme vážné podezření...
 >MOBY DICK: Utopení ing. Duto Hlava
 >NÁZOR: Kozel zahradníkem
 >TÉMA: Fahrenheit 9/11.

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Telekomunikace  
 
16.8. ODBORY INFORMUJÍ: Mlynářovi sociálně potřební ředitelé
Milan Novák

Podle Mlynáře se prý zdravotně postižení žádného zdražení telefonů o 300 korun nemusí bát. Vždyť Mlynář jenom navrhl, aby telefonní přístroj bezplatně dostávali jenom ti z nich, kteří pomoc skutečně potřebují. Jiné měřítko měl ovšem pro zdravé ředitele na svém ministerstvu, kterým povolil používat pro rodinnou potřebu bezplatně služební vozidla ministerstva. Podle zákona přitom mohou mít takové výsady pouze jeho náměstci.

Staronový ministr informatiky Mlynář (US-DEU) se nijak nepoučil z aféry s jeho půl roku utajovaným náměstkem Dušanem Chmelíčkem, který měl, přes svůj miniúvazek 4 hodin v týdnu (s žádnými podřízenými), přesto celou tu dobu "na plný úvazek" služební automobil, používaný přitom hojně bezplatně pro rodinnou potřebu a dokonce s nadstandardními "služebně/rodinnými" úpravami. Blíže viz. 13.12. ODBORÁŘI INFORMUJÍ: Mlynář (US-DEU) dozoruje tunelování TESTCOMU nejméně za 7,5 milionů korun http://pes.internet.cz/clanky/2003/12/34594_0_0_0.html.

Bylo však dost bláhové se domnívat, že Mlynář se poučí a že se něco skutečně zásadního opravdu změní k lepšímu. Mlynář možnost sociální výhody bezplatného užívání před měsícem neoprávněně povolil také všem ředitelům svých sekcí. Přestože podle zákona mohou takto používat služební automobil nejvýše náměstci a přestože je ve státním rozpočtu stále nedostatek finančních prostředků. Připomenu, že také krácení ročních platů státních zaměstnanců, ke kterému došlo snížením 13. platu z poloviny na pouhých 10 procent, bylo zdůvodňováno nedostatkem finančních prostředků a nutností šetřit ve státním rozpočtu. Na neoprávněné výhody vedoucích pracovníků Ministerstva informatiky však peníze ve státním rozpočtu zřejmě nějaké jsou.

Podle příslušného zákona o státním rozpočtu mohou používat služební automobil bezplatně pro soukromou rodinnou potřebu (slovy zákona k tzv. "styku s rodinou") nejvýše náměstci. V interní směrnici ministra však povolil Mlynář možnost takovéto vrchnostenské výhody neoprávněně také řediteli své kanceláře ministra a ředitelům svých sekcí.

Paradoxně k tomu, Nedělní svět psal nedávno o omezování jiného skutečně sociálního privilegia. Psal o tom, že Mlynářův návrh zákona o elektronických komunikacích může měsíční rozpočty sedmdesáti tisíc zdravotně postižených či politicky perzekvovaných občanů zatížit více než 300 korunami poplatku za pevnou telefonní linku, který dosud neplatili. Redaktorka popisovala, že v novém návrhu zákona o elektronických komunikacích na ministerstvu vyškrtli pasáž, podle které zdravotně postižení či perzekvovaní lidé nemuseli platit paušální poplatek za pevnou telefonní linku - dosud hradí jen to, co skutečně provolali.

Mlynář na kritiku reagoval tiskovou zprávou, viz. http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1558 ve které tvrdí, že autorka prý dost závažným způsobem zjednodušila změny, které zdravotně postiženým přinese připravovaný zákon o elektronických komunikacích a tuto citlivou věc prý uvádí na pravou míru, cituji jej: "Zatímco dnes má na zvýhodněný tarif automaticky nárok každý držitel průkazky ZTP, podle nového zákona to budou jen držitelé průkazky ZTP s nízkými příjmy nebo zvláštními sociálními potřebami. Logika je jasná: POMOC MAJÍ DOSTÁVAT JENOM TI, KTEŘÍ JI SKUTEČNĚ POTŘEBUJÍ." Jak ale na takové tvrzení nahlížet se znalostí neoprávněných výhod umožněných Mlynářem naopak jeho zdravým, dobře placeným a nijak sociálně nepotřebným ředitelům na jeho ministerstvu.

Tři měsíce už působí na ministerstvu informatiky kontrola ministerstva financí, která sem byla vyslána na žádost naší odborové organizace k prošetření nehospodárností, ke kterým dochází v kapitole Ministerstva informatiky a o kterých jsem v NP opakovaně psal. Navenek se však zatím nic nezměnilo. Je sice pravda, že na vnitřním intranetu ministerstva se díky přítomnosti kontrolorů MF objevilo alespoň znění všech skutečně platných směrnic nebo rozhodnutí ministra. Dokonce se tu zpětně objevily i ty směrnice a rozhodnutí ministra, které nám byly do té doby vedením ministerstva utajovány a na jejichž existenci jsme se marně opakovaně dotazovali. To jsou však výsledky opravdu pouze formální a k pousmání.

Co je důvodem této paradoxní situace? Nejspíš skutečnost, že za protiprávní založení s.r.o. TESTCOM servis, který byl založen v rozporu se zákonem o majetku státu a neoprávněně do něj vloženo 7,5 milionů Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace TESTCOM, jejímž je Ministerstvo informatiky zakladatelem, za neodvádění mnohamilionových příjmů za publikování v Obchodním věstníku do státního rozpočtu, za přestavbu budovy ministerstva bez výběrového řízení, za kterou dostalo ministerstvo pokutu 33 tisíc korun od ÚOHS, aj. nehospodárnosti a nezákonnosti, včetně porušování zákoníku práce, za které také dostalo ministerstvo pokutu 90 tisíc korun od úřadu práce, nikdy nebyl nikdo odpovědný na ministerstvu postižen, nikomu nebyla předepsána ani koruna z vyměřených pokut k náhradě. Ministr nedostal přes prsty, dokonce byl do funkce ministra po pádu vlády znovu jmenován a tak s jídlem zakázaného ovoce roste chuť.

Navíc má k tomu Mlynář pádný pragmatický důvod. Může si totiž zakázané ovoce dovolit, protože Ministerstvo financí mu nejspíš ani ta letošní pochybení ani nebude zatím vyčítat. Ne proto, že by nešlo i letos o porušení zákonů, ale Ministerstvem financí je kontrolováno hospodaření minulého účetního období, tj. srozumitelnými slovy řečeno to, co se stalo vloni nebo předloni, letošní hříchy ve zprávě o kontrole nebudou zřejmě uvedeny. To co ministr vyvádí až letos, bude možná někdy kdovíkdy kontrolovat až nějaká příští kontrola, a to už nebude možná dávno ve své funkci, a ani US-DEU už nebude zastoupená v Poslanecké sněmovně, protože s 0,5% preferencí nedosáhne potřebných 5% hlasů voličů. Do té doby si zřejmě může Mlynář porušovat zákony, jak se mu zlíbí.

Konečně jak už jsem také vícekrát psal, i kdyby kontrola Ministerstva financí něco předepsala k náhradě, tak nepředepíše nic Mlynářovi osobně, ale jeho ministerstvu. Z rozpočtu jeho ministerstva by se dodatečné odvody holt nějak uhradily a nic by se nedalo, stejně jako dosud, nikomu k náhradě. No a jeho neoprávněnými sociálními výhodami zkorumpovaní ředitelé sekcí - nyní náměstci, se případným kritikům z řad zaměstnanců mohou odměnit dalšími protiprávními opatřeními, proti nim. S plným vědomím skutečnosti, že to pak u soudu zase prohrají, jako už mnohokrát předtím. Další prohraný soudní spor se zaplatí stejně zase ze státního.

Koncem července proto předala odborová organizace ministru Mlynářovi stížnost na nemravnost takových sociálních výhod pro ředitele jeho kanceláře a pro ředitele jeho sekcí, v níž jsme jej upozornili na porušování zákona o státním rozpočtu, že tyto osoby na takové výhody nemají právo neboť nejsou náměstky. Místo očekávané odpovědi odborové organizaci, v níž by přiznal své pochybení a zrušil by ihned protiprávní interní stav s nemravnými sociálními výhodami pro své dobře placené ředitele, reagoval ministr Mlynář skutečně svérázně. Koncem uplynulého týdne jsme byli seznámeni s organizační změnou, která od tohoto pondělí na Ministerstvu informatiky platí. Ze všech osob, které měly od něj dosud služební automobily pro soukromou rodinnou potřebu povoleny v rozporu se zákonem, udělal účelově náměstky. Dokonce i ředitel kanceláře ministra Pavel Kolář (US-DEU) bude od pondělí zastávat současně i funkci náměstka ministra!

Skutečnou podstatou této organizační změny totiž je, že zmíněné funkce protiprávně sociálně potřebných ředitelů sekcí se na Ministerstvu informatiky zruší a od pondělí dne 16. 8. 2004 se z nich stanou funkce sociálně potřebných náměstků ministra! A náměstci už přeci podle zákona, na sociální výhodu bezplatného služebního auta pro rodinné použití, mají nárok. Touto účelovou organizační změnou tak Mlynář zlegalizuje jejich dosud protiprávní sociální výhody.

Přitom v rozhovoru pro páteční Právo ještě Mlynář tvrdil něco jiného: "Personální změny na úrovni náměstků a ředitelů sekcí na MI nebudou".

Tentýž pátek pak zveřejnil tiskovou zprávu, v níž už naopak personální změny mezi úrovněmi náměstků a ředitelů přiznává. Sděluje, že místo 2 dosavadních náměstkovských funkcí jich ode dneška bude více než 2 krát tolik, protože ze všech ředitelů sekcí vznikne 5 nových náměstkovských funkcí.

Tvrdí však, že organizační změnou potřeboval: "… uvést postavení vedoucích pracovníků MI do souladu s postavením na ostatních ministerstvech, tedy jmenovat je do funkce náměstka ministra a umožnit tak jejich zapojení do všech pracovních skupin, do nichž je vyžadováno jmenovat zástupce MI v postavení náměstka ministra".

No to mě podržte. Do pracovních skupin prý směli jenom náměstci, tj. dosud Frankl nebo Chmelíček. Chudáky ředitele Koláře, Vohralíkovou, Bérovou ani Moravčíka prý jinak nikam do poradních skupin za tohle ministerstvo nechtěli přijmout ani s nimi jednat: Tak proč jim tedy vlastně už před měsícem povolil ta bezplatná auta? Proč jim je vlastně jako náměstkovské privilegium povoloval, když prý s nimi stejně nikde nechtěli bez náměstkovské funkce jednat a nikam tedy ani nemuseli jako náměstci jezdit. Proč Ministerstvo informatiky nyní bude mít dokonce více náměstků než mají jiná několikrát větší ministerstva?

Ještě větší pohrdání zákonem je ovšem skutečnost, že ve včerejším Nedělním světu, který o naší stížnosti na protiprávní Mlynářově směrnici svým článkem informoval, ředitel kanceláře ministra Pavel Kolář (US-DEU) tvrdí, že ke stížnosti ze strany odborové organizace je zbytečné se vyjadřovat. Vyřizování stížností je přitom povinností každého státního orgánu. Vůči každému občanovi tohoto státu, nejenom vůči odborové organizaci.

Ke své organizační změně má Mlynář pádný pseudoargument. Nepůjde o žádné náklady navíc, protože pokud neoprávněné sociální výhody už před touto organizační změnou stejně svým ředitelům sekcí neoprávněně poskytoval, tak se náklady na ministerstvu prakticky nezvýší - žádné další služební/soukromé auto pro ně zřejmě už nebude muset kupovat. Auta k osobnímu použití noví náměstci fakticky už dávno měli nakoupena i přidělena.

Kdybyste náhodou někde slyšeli zase něco od vládních politiků US-DEU o prosazování tvrdých protikorupčních opatření v navrhovaném programovém prohlášení novém vlády, o nezbytných sociálně spravedlivých "úsporných" opatřeních vůči všelikým invalidům apod., a o spravedlnosti obecně, nevěřte tomu, opak může být pravdou. I když teď US-DEU drží ve vládě post ministra spravedlnosti a zůstal jim post "sociálně spravedlivého" ministra informatiky.

Milan Novák

(autor je předsedou odborové organizace při Ministerstvu informatiky)
Další články tohoto autora:
Milan Novák

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku