Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 3.9.2004
Svátek má Bronislav
  Výběr z vydání
 >POLEMIKA: Eurozatykač zpochybňuje právní jistoty občanů
 >POLITIKA: Příběh normal(izač)ního člověka
 >POLITIKA: Probuzení profesionálních občanských aktivistů
 >MIGRACE: Asijští draci roztahují křídla
 >MÉDIA: Propojení médií a politiky pokračuje
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Taxíky
 >PSÍ PŘÍHODY: Jak je to s míčky
 >VÍKENDOVINY: A zem se pohnula...
 >VĚDA: Blaise Pascal - 2. část
 >PENÍZE.CZ: Jak ušetřit aneb není účet jako účet
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Včera šly děti do školy
 >SPOLEČNOST: Homo programaticus
 >VZPOMÍNKA: Starý diáček
 >BONNEVILLE: Na šťastné dětství není nikdy pozdě
 >JUSTICE: Opožděná spravedlnost

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
3.9. POLEMIKA: Eurozatykač zpochybňuje právní jistoty občanů
Milena Varadinková

Způsob, jakým naši koaliční politici i média (zejména veřejnoprávní televize) předkládají veřejnosti tzv. eurozatykač, je doslova skandální. Stejně, jako před referendem o EU, děje se to opět formou nadšené jednostranné agitace a zamlčování možných negativních důsledků pro české občany. Zdůrazňuje se pouze to, že je to nezbytné pro boj proti terorismu, ale nepřiznává se, že se to týká i mnoha docela "obyčejných" trestných činů jako třeba znásilnění, podvodu, nebo počítačové kriminality.

Kdo takový čin spáchá, zaslouží si bezesporu náležitý trest. Bude se to ale týkat výhradně usvědčených zločinců? Přece o jejich vině rozhodne až soud v té zemi, do které bude podezřelý nejprve vydán. Nelze tedy vyloučit, že budou vydáni i zcela nevinní lidé. Mohou mít jen smůlu, že se v nesprávný okamžik ocitli na nesprávném místě a stali se podezřelými, nebo dokonce může někdo důkazy proti nim podvrhnout.

Bude-li takový člověk vydán k trestnímu stíhání v cizí zemi, bude pro něj obtížnější se obhájit. Kdo z českých občanů bude mít dost peněz, aby si zaplatil špičkového obhájce v zemi, kde úroveň platů výrazně převyšuje úroveň českou? Bude se tudíž muset spokojit s někým, koho mu přidělí. Kvalitní český obhájce by pro něj byl sice finančně dostupnější, jenže ten bude stěží obeznámen se všemi paragrafy v cizí zemi. Rovněž jazyková bariéra může být problém, protože při tlumočení může docházet k jemným zkreslením a významovým posunům, které mohou negativně ovlivnit věrohodnost výpovědi obžalovaného. Stejně tak pouhá neznalost místních zvyklostí může způsobit, že obžalovaný bude považován za "nevychovaného burana", což mu v očích soudu jistě sympatií nepřidá. Psychické strádání z odloučenosti od svých blízkých také zvýší pravděpodobnost nějakého "ujetí nervů", což povede k dalšímu znemožnění se a dalším přitěžujícím okolnostem. Z těchto důvodů se dá očekávat, že proces vedený vůči obviněnému bude méně spravedlivý, než by byl v jeho mateřské zemi.

I když se nakonec jeho nevina prokáže a soud ho osvobodí, bude tento nevinný člověk poškozen mnohem víc, než kdyby byl stíhán na svobodě ve své mateřské zemi, mohl přitom dál žít se svou rodinou, chodit do práce, stýkat se s přáteli, zkrátka udržet si svůj způsob života. Bude-li držen ve vazbě v cizí zemi, tak se mu zatím doma může rozpadnout rodina i kariéra.

Nikdo si navíc nebude jist, zda nějaké jednání je trestné nebo ne, ledaže by prostudoval zákony všech zemí (jsou vůbec k dispozici v češtině?) a řídil se tím nejpřísnějším z nich. Kdyby se například eurozatykač týkal i cizoložství, které by se někde trestalo ukamenováním, mohla by pak kterákoliv nevěrná česká žena být vydána k ukamenování, i když u nás nevěra trestným činem není. Tento příklad je samozřejmě vymyšlený a netýká se EU, nicméně i tak jsou mezi jednotlivými zeměmi obrovské rozdíly v tom, co je trestným činem a co ne. Když například lékař ze země, která povoluje interrupci, nabízí provedení interrupce na své internetové stránce, jestlipak může být stíhán v zemi, kde jsou potraty přísně zakázány, za "počítačovou kriminalitu", tj. vytvoření a prezentaci webové stránky s nelegálním obsahem? Znají nadšení zastánci eurozatykače uspokojivou odpověď na tuto a mnohé další podobné otázky?

Politici, kteří tvrdí, že bez eurozatykače se staneme eldorádem zločinců, by měli ze svých funkcí odstoupit. Copak jimi vedené státní orgány v takovém případě hodlají rezignovat na svoji povinnost chránit občany před zločinci? Chtějí se snad spoléhat, že veškerou represi za ně zvládnou státy jiné? Vždyť přece nic nebrání tomu, aby provinilý český občan byl stíhán a trestán v Česku podle českých zákonů a provinilý cizinec byl vydán či vyhoštěn. Jenže vládní politici, místo aby se především postarali o řádné fungování české policie a českých soudů, agitují jednostranně pro eurozatykač a nemají problém dokonce ani s tím, že vydávání českých občanů proti jejich vůli do zahraničí je v rozporu s jejich ústavou zaručenými právy.

31.8.2004

Milena Varadinková
Další články tohoto autora:
Milena Varadinková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku