Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 1.12.2004
Svátek má Iva
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: ODS na rozcestí
 >PRÁVO: Kauza Vladimír Železný v Evropském parlamentu
 >SVĚT: V kaňonech Utahu (2)
 >MÉDIA: Válka o Novu (5.)
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Mobilův pád do hlubiny
 >ÚSTAVA MĚSTA KOCOURKOV: Preambule a Hlava I. Listina základních práv a svobod
 >PENÍZE: Rovná daň – mýtus a realita
 >PRÁVO: Nemilá příhoda s Telecomem
 >PSÍ PŘÍHODY: A máme prosinec a tudíž vánoce na krku
 >PRAHA: Otevřený dopis Dopravního podniku ministrovi vnitra
 >SPOLEČNOST: Máme svobodu! ... skutečně máme?
 >USA: Výhody a nevýhody přílišných vzdáleností
 >POLEMIKA: Menší slovní útoky
 >ARCHITEKTURA: Pozvánka na křest knihy o prof. Sokolovi
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Smrdutá značka rasismu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
1.12. ÚSTAVA MĚSTA KOCOURKOV: Preambule a Hlava I. Listina základních práv a svobod
Ludvík Diviš

Preambule

Dne toho a toho byla v Kocourkově po dlouhém očekávání sesazena nedemokratická a nekvalifikovaná vláda Temných sil a starého starosty, která přivedla město Kocourkov až na samý pokraj rozvratu a úpadku. Z boží milosti a ze svobodné vůle kocourkovských občanů vyjádřené ve volbách byla poté nastolena vláda zbrusu nová, která povede Kocourkov ke Světlým zítřkům až na věky věků ámen (nebo alespoň do té doby, až se zase vymění židle a převléknou kabáty).

Hlava I. Všekocourkovská listina základních práv a svobod

čl.1
1) Tato listina základních práv je nedílnou součástí této ústavy, aby nikdo nemohl svévolně tvrdit, že jsou v Kocourkově občanská práva zanedbávána.
2) Tato listina však v žádném případě nedílnou součástí ústavy není, aby jí tato ústava nebyla náhodou zaplevelena.
3) Kdo nerozumí dvěma předchozím odstavcům, nechápe základní principy Vědeckého pragmatismu a nemá tudíž v Kocourkově co pohledávat.

čl.2
1) Každý Kocourkovský má tolik práv, aby si moc nevyskakoval, a tolik povinností, aby se moc nepředřel.
2) Kritika je povolena pouze konstruktivní.
3) O tom, co je a není konstruktivní kritika, rozhoduje purkmistr známkou 1 až 5.

čl.3
1) Svoboda svědomí je zaručena na vlastní riziko.
2) Svoboda tisku, hlásné trouby a obecní nástěnky je zaručena rovněž každému, podrobnosti stanoví prováděcí předpis.
3) Volit a být volen může každý, kdo má na kauci.
4) Právo na stávku je zaručeno, nikdo nemaká tak jako tak.
5) Sdružování se do odborů je povoleno, ale nedoporučuje se.
6) Ochrana majetku je zaručena jak u majetku vlastního, tak u nakradeného.
7) Svoboda smýšlení je rovněž zaručena - to je v Kocourkově zcela bez rizika.
8) Svoboda slova je zaručena - nikdo vás stejně nebude poslouchat.

čl.4, 5 (paragrafy o hanobení vrchnosti - zrušeno)

čl.6
1) Kdo by zpochybňoval autoritu purkmistra, konšelů, starosty a radních či jiných slovutných kocourkovských ouřadů, bude vydán napospas městské bábě drbně.
2) Kdo by se opovážil kritizovat jedinou správnou cestu Kocourkova ke Světlým zítřkům, bude muset prokázat nabytí veškerého majetku.

*************************
Přípodotek:
Vzhledem k tomu, že Ústava města Kocourkova je věc proměnná, závisející na čase a na (z)vůli politiků, není od věci pokusit se ji průběžně doplňovat a vylepšovat. Autor, nejlépe obeznámený s nejtajnějšími drby kocourkovských radničních kuloárů a tudíž jediný oprávněný ke změnám, Ústavu po jejím úplném zveřejnění na základě čtenářských komentářů přepracuje, aby se tak z Ústavy města Kocourkova stalo jedinečné dílo hodné obdivu a závisti všech ne-kocourkovských občanů.Další články tohoto autora:
Ludvík Diviš

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku