Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 9.12.2004
Svátek má Vratislav
  Výběr z vydání
 >SVĚT: Africké problémy a otazníky
 >SPOLEČNOST: Idiotská propaganda, záruka úspěchu!
 >POLITIKA: Úspěšné země mají tolerantní opozici
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Realita a fikce Pulp Fiction (1)
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Po létech ve Slávii
 >MÉDIA: Novinářský hyenismus
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Krtek je taky jenom člověk
 >PRÁVO: Zrušení senátních voleb a jeho konsekvence
 >PSÍ PŘÍHODY: Ještě necelých čtrnáct dní bude hůř
 >ÚVAHA: Diskriminace dolních končetin
 >POLITIKA: Horký politický víkend
 >CHTIP: Mexičan
 >ÚSTAVA MĚSTA KOCOURKOV: Hlava IV. Kocourkovská městská rada
 >PENÍZE.CZ: Jak se platí na zahraničním sněhu
 >EKONOMIKA: Dolar vyvolává obavy

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
9.12. ÚSTAVA MĚSTA KOCOURKOV: Hlava IV. Kocourkovská městská rada
Petr Diviš

čl.1
1) Nejvyšším zákonodárným orgánem Kocourkova je kocourkovská městská rada.
2) Kocourkovská městská rada se skládá ze stálé Sněmovny, která je zárukou kocourkovské ústavnosti a kontinuity a ze Senátu, který je zřizován a rušen, jak je to právě zapotřebí.

čl.2
1) Důvodem ke zřízení či zrušení senátu může být :
a) Potřeba dalších trafik či potřeba zrušení trafik jiných
b) Vítězství opozice ve volbách do jiných kocourkovských volených sborů
c) Jiný důvod odpovídající základní Kocourkovské ústavní zásadě vědeckého pragmatismu
2) Pokud je Senát zrovna zřízen a naplněn, má právě tolik pravomocí, aby se Sněmovně nemohl příliš plést do řemesla.
3) Jedinou výjimkou z předchozího ustanovení je potřeba blokovat zákony, které se Sněmovné přese všechna ostatní ustanovení této ústavy podaří schválit.

čl.3
1) Volby do Sněmovny se konají pravidelně, kdykoliv vyhrává strana páně purkmistra.
2) Volební zákon obsahuje dostatek klauzulí, skrutinií a kaucí, aby si opozice nemohla moc vyskakovat.

čl.4
1) Ze svého středu volí městská rada tolik předsedů, místopředsedů , jednatelů, zapiso- vatelů a výborů, aby měl každý radní dostatek funkcí.
2) Městská rada se schází pravidelně dvakrát do roka.
3) Na jaře si radní odhlasují zvýšení platů a na podzim změní oficiální název města, vlajku a státní znak.
4) Jinak se městská rada schází, kdykoliv se jí zachce ale vždy když je to nejméně zapotřebí.

čl.5
1) Radní se dělí na purkmistrovy věrné, koalici, a konstruktivní a nedemokratickou opozici.
2) Purkmistrovi věrní jsou oddaní členové strany Světlých zítřků.
3) Koaliční radní a městský farář jsou potřební k dosažení většiny, ale jinak jim jde jen o zviditelnění a partikulární zájmy.
4) Konstruktivní opozice jde purkmistrovi pouze po krku, zatímco nedemokratická by jej rovnou i s konšely a se starostou naházela do městského rybníka.

čl.6
1) Zákon je schválen poté, co již žádný radní není schopen vymyslet nějaký pozměňovací návrh, faktickou technickou či debilní poznámku ani interpelaci.
2) Pokud je zrovna náhodou či omylem naplněn Senát, je povinen každý zákon schválený Sněmovnou neprodleně zrušit či alespoň vrátit k novému projednávání
3) Každý schválený zákon musí být nejpozději v den své platnosti novelizován a hned poté podstoupen dalším kocourkovským ouřadům, kteří jsou povinni úplně převrátit jeho smysl.

čl.7
1) Opustí li před hlasováním sál poslanci koalice, brání tím návratu Temných sil.
2) Učiní li totéž opozice, jedná se ovšem o zlovolnou obstrukci.

*************************
Přípodotek:
Vzhledem k tomu, že Ústava města Kocourkova je věc proměnná, závisející na čase a na (z)vůli politiků, není od věci pokusit se ji průběžně doplňovat a vylepšovat. Autor, nejlépe obeznámený s nejtajnějšími drby kocourkovských radničních kuloárů a tudíž jediný oprávněný ke změnám, Ústavu po jejím úplném zveřejnění na základě čtenářských komentářů přepracuje, aby se tak z Ústavy města Kocourkova stalo jedinečné dílo hodné obdivu a závisti všech ne-kocourkovských občanů.Další články tohoto autora:
Petr Diviš

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku