Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 11.12.2004
Svátek má Dana
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Novomanželské půjčky
 >MOBY DICK: Symbolické poděkování za celoroční úsilí a práci
 >ZPRÁVA: Televizní vysílání ruší dlouhodobá inverze
 >KNIHA: Když se recenzentka splete...
 >ÚVAHA: Konfederace hlupáků aneb Geometrie a theologie
 >W+H: Velká předscéna
 >CHTIP: Nové botky od Monticelliho
 >ÚSTAVA MĚSTA KOCOURKOV: Hlavy V. - VII.
 >POLITIKA: O vlivu pohlaví na volby
 >GLOSA: Biflování ano i ne
 >EKOLOGIE: Třikrát jsem se štípnul do ruky
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Kýnka a čeeser
 >NÁZOR: Palata má problém. Klause. A dlouho.
 >VZPOMÍNKA: Zuzana Navarová
 >PRÁVO: Družstevním milionářem za pár šlupek

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
11.12. ÚSTAVA MĚSTA KOCOURKOV: Hlavy V. - VII.
Ludvík Diviš

Hlava V. Kocourkovský první radní

čl.1
1) Ze svého středu volí Kocourkovská městská rada Prvního radního
2) Na místo Prvního radního je zpravidla volen zarytý opozičník, aby se zdůraznila městatvornost opozice.

čl.2
1) Kocourkovský První radní je povinen mít na vše právě opačný názor, nežli Purkmistr
2) Jinak První radní zejména :
a) řídí zasedání Městské rady
b) Kudy chodí, tudy kritizuje pana Purkmistra
c) Varuje před temnými rejdy strany Světlých zítřků.

Hlava VI. Kocourkovský starosta

čl.1
1) Nejvyšším představitelem Kocourkova je městský starosta.
2) Kocourkovský starosta je ztělesněním ideálů Kocourkovské humanity a demokracie.

čl.2
1) Volby starosty jsou tzv. volby mnohakolové.
2) Vítězí kandidát, který vydrží více kol než všichni ostatní.

čl.3
1) Kocourkovský starosta má tolik pravomocí, aby se mohl dostatečně zviditelnit, ale zároveň se příliš nepletl do věcí páně purkmistra.
2) Pokud se městské radě podaří přes všechna předchozí ustanovení nějaký zákon schválit, má starosta 15 dní na to, aby jej vrátil k novému projednávání, čímž začne celý kolotoč znovu.
3) Pokud by se situace vymkla páně purkmistrovi z rukou, může starosta příliš odbojnou městskou radu rozpustit.

čl.4
1) Po svém zvolení starosta : a) přednese slavnostní novoroční projev o smysluplném směřování k vyšším horizontům kocourkovské humanity a demokracie
b) otevře dokořán vrata městské šatlavy
c) Nechá ponocnému vyměnit halapartnu a ušít novou uniformu
2) Jinak starosta varuje před životem ve lži, nekalými rejdy Temných sil a nabádá k duchovnějšímu životu, případně nechává zrušit zákony, které se mu nelíbí, Kocourkovským městským soudním dvorem.
3) V nepřítomnosti starosty přebírá jeho pravomoci, kromě projevů a nabádání pan purkmistr.

čl.5
1) Starostův případný nástupce dělá vše naopak.
2) Mnoha-kolovost voleb není výše uvedeným ustanovením dotčena..

Hlava VII. Purkmistr s konšely

čl.1
1) Kocourkov řídí konšelé v čele s purkmistrem.
2) Pokud je nějaký zákon omylem schválen a starosta jej ve své roztržitosti podepíše, opatří jej purkmistr s konšely příslušnými vyhláškami o Kocourkovských moudrostech a upraví si jeho výklad, jak se jim to hodí.

čl.2
1) Kocourkovský purkmistr může být jeden z následujících :
a) Většinově koaliční, pokud se purkmistr dohodne s městským farářem
b) Menšinově koaliční, pokud se purkmistr dohodne s městským farářem, ale volby vyhrála přes všechna výše uvedená ustanovení o skrutiniích a kaucích opozice.
c) Smluvně opoziční, pokud volby vyhrála koalice, ale purkmistr se s městským farářem nedohodne
d) Opoziční, pokud vyhrála opozice a s městským farářem se dohodne.
e) Menšinově opoziční, pokud vyhrála opozice a s městským farářem se nedohodne.
2) Po ukončení celého cyklu možných purkmistrů, začíná se opět od začátku.

čl.3
1) Purkmistr má vždycky pravdu.
2) Když pravdu nemá, platí bod číslo 1.
3) Pokud má přesto někdo nějaké námitky, pak za vlády koaličního či menšinově koaličního purkmistra platí následující:
a) se jedná o velké, ale velké nedorozumění, které purkmistr v žádném, ale žádném případě nemůže akceptovat.
b) takto problém vůbec nestojí
c) dotyčný se chce pouze zviditelnit
d) dotyčný sleduje své úzké partikulární zájmy
e) jde o kolektivistickou iluzi levicových intelektuálů.
f) jde o obstrukci temných sil, která ohrožuje zdárný proces transformace ke Světlým zítřkům.
g) dotyčný není dostatečně pragmatický.
4) Za vlády ostatních typů purkmistrů pak platí následující:
a) Dotyčný je žumpa, kanál nebo novinářská hyena.
b) Dotyčný je spekulant defraudant nebo tunelář.

čl.4
1) Kocourkovským konšelem se může stát každý, kdo :
a) dostatečně rychle převlékl kabát
b) je ve správní radě alespoň 10 společností
c) nikdo na něj ještě nic neví.
2) Pro správu konšelů v jednotlivých oblastech Kocourkovského veřejného života platí následující ustanovení :
a) Městský komisař je povinen alespoň čtyřikrát do roka vyměnit městského strážníka a hned zjara s ním vybílit hospodu, kde se prý scházejí pašeráci.
b) Náčelník městské gardy nesmí nosit kord aby si neublížil a dohlíží na městskou střelnici.
c) Vrchní felčar jmenuje a odvolává městské hrobníky.
d) Konšel pro městský žebřiňák si již jako dítě rád hrál s vozíčky.
e) Městský školní inspektor vždy a ve všem souhlasí s panem Purkmistrem, i když vůbec neví, o co se jedná.
3) pro konšely, pro které nezbyla jiná trafika, zřizuje se úřad pro vyšetřování působení Temných sil.

*************************
Přípodotek:
Vzhledem k tomu, že Ústava města Kocourkova je věc proměnná, závisející na čase a na (z)vůli politiků, není od věci pokusit se ji průběžně doplňovat a vylepšovat. Autor, nejlépe obeznámený s nejtajnějšími drby kocourkovských radničních kuloárů a tudíž jediný oprávněný ke změnám, Ústavu po jejím úplném zveřejnění na základě čtenářských komentářů přepracuje, aby se tak z Ústavy města Kocourkova stalo jedinečné dílo hodné obdivu a závisti všech ne-kocourkovských občanů.Další články tohoto autora:
Ludvík Diviš

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku