Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 18.12.2004
Svátek má Miroslav
  Výběr z vydání
 >PRAHOU JEN TAK: Do věže!
 >KNIHA: Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci
 >W&H: Interview
 >PROFIL: Jan Keller
 >CHTIP: Vlakem a lodí
 >ÚSTAVA MĚSTA KOCOURKOV: Hlavy VIII. - XXIII.
 >NÁZOR: Defraudace rozpočtu
 >GLOSA: Znáte to? Jde...
 >LETECTVÍ: Krádež století
 >EVROPA: Evropské „evet“ Turecku, turecké „ano“ Unii...
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Televize
 >ÚVAHA: Zimní slunovrat nebo Vánoce, ateismus vs. teismus
 >KNIHA: Mezi šutrem a tvrdou skálou
 >PSÍ PŘÍHODY: Zatracená zima
 >EKONOMIKA: Příští rok bude rokem fúzí

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
18.12. ÚSTAVA MĚSTA KOCOURKOV: Hlavy VIII. - XXIII.
Ludvík Diviš

Hlava VIII. Kocourkovský městský soudní dvůr

čl.1
1) Nad dodržováním zákonů a vyhlášek o Kocourkovských moudrostech bdí Kocourkovský městský soudní dvůr.

čl.2
1) Kocourkovské soudce navrhuje starosta, jmenuje purkmistr, kontrasignuje konšel a volí kocourkovský městský senát, pokud je zrovna naplněn.
2) Jestliže kterýkoliv z výše uvedených činovníků nenavrhne, nejmenuje či nekontrasignuje kandidáta, který se líbí senátu, je obratem senátem obviněn z vele-Kocourkova-zrady.

čl.3
1) Soudci Kocourkovského městského soudního dvora jsou na čemkoliv zcela nezávislí, včetně všech zákonů, předpisů i zdravého rozumu.
2) Pokud městská rada náhodou přes všechna předchozí ustanovení schválí nějaký zákon, starosta jej v roztržitosti podepíše a radní k němu v opilosti vydají vyhlášku, opatří jej Kocourkovský městský soudní dvůr zcela neproveditelnými prováděcími předpisy a nepochopitelným výkladem.
3) Pokud ani to nepomůže, je zákon na podnět starosty jako protiústavní zrušen.

čl.4
1) Kocourkovský strážník může kteréhokoliv pobudu na 24 hodin vsadit do městské šatlavy, poté jej však musí stejně pro nedostatek důkazů opět propustit.
2) Kocourkovský strážník může rovněž udělit důtku staré městské rajdě, která si z toho ovšem vůbec nic nedělá.
3) Kocourkovský strážník může kontrolovat zavazadla radních u brány města, nesmí je přitom ovšem otevřít
4) Kocourkovský strážník dbá na humanizaci vězeňství.:
a) městská šatlava je vždy na zimu přemístěna do útulného radničního sklípku

Hlava XI. Kocourkovské aféry a komise

čl.1
1) Pokud si některý radní nahrabe o moc víc nežli ostatní, nastává situace, zvaná střet zájmů.
2) Aby se takové situace včas eliminovaly, jsou radní povinni přiznat jednou ročně alespoň část toho, co nahrabali.
3) Pro zbytek, který přiznat nechtějí, zavádí se kolonka anonymní, neexistující a dávno mrtví sponzoři.
4) Seznam je pak veřejně vyvěšen na nejvyšší kocourkovské věži, kam nevede žádný žebřík.

čl.2
1) V zájmu očištění od Temných sil z ještě temnější totalitní minulosti Kocourkova je každý radní povinen podstoupit veřejné zdrbání obecní bábou drbnou.
2) Proti výrokům báby drbny není žádného odvolání.

čl.3
1) Pokud dojde k prozrazení toho, kolik si který radní nahrabal a nepřiznal, nastává stav zvaný aféra.
2) Aféry řeší komise, hojně jmenované a stejně hojně odvolávané městskou radou.
3) Ustanoveny jsou zpravidla tři druhy komisí pro každou jednotlivou aféru, a to rozviřovací, konferenční a ututlávací.

čl.4
1) Komise rozviřovací šťourá do případu tak dlouho, až si i vrabci na střeše povídají, že jsou do případu zapojeni nejvyšší Kocourkovští činovníci a poté je s halasným povykem odvolána.
2) Komise konferenční svolá řadu tiskových konferencí, na kterých učiní spoustu zcela protichůdných prohlášení a poté je rovněž odvolána.
3) Poslední komisí je tzv. komise ututlávací, která celý případ svede do ztracena a v tichosti založí k zapomenutí.

Hlava XII. Ustanovení závěrečná a přechodná

čl.1
1) Ustanovovat dobu platnosti této ústavy nemá žádný smysl, neboť tyto pořádky platily, platí a platit budou, co bude Kocourkov Kocourkovem.
2) Ustanovovat název města, vlajku a městský znak nemá vzhledem k předchozím ustanovením rovněž žádný smysl.

Hlava XXII. Rozhodující hlas

čl.1
1) Rozhodující hlas v Kocourkovské sněmovně musí vždy mít
a) Radní na mol opilý
b) Radní na svou stranu maximálně naštvaný
c) Radní, který bere největší úplatky
2) Každý volební zákon, který by princip rozhodujícího hlasu ze Sněmovny mohl odstranit je Kocoukrovským soudním dvorem neprodleně zrušen jako protiústavní, dříve, než může být nějakému purkmistrovi vyjádřena důvěra pohodlnou většinou.

čl.2
1) Pokud někdo prozradí výši úplatku radnímu s rozhodujícím hlasem, obžaluje jej Kocourkovský městský soudní dvůr z nactiutrhání na základě věštby městské kartářky.

Hlava XXIII Upozornění

čl.1
1) Celá tato ústava je naprostá fikce a jakákoliv její podobnost s jakýmkoliv skutečným Kocourkovem a zde uvedených funkcí s jakýmikoliv skutečnými trafikami je proto zcela náhodná a její autoři za to nenesou nejmenší zodpovědnost.
2) Celá tato ústava je ovšem zcela konkrétní ústavou zcela konkrétního Kocourkova a veškerá její podobnost se skutečností je naprosto záměrná, neboť byla tak zamýšlena od samého začátku.

Čl.2
1) Vědeckému pragmatismu třikrát hurá !

P.S. Konec konců, potrefená husa se většinou ozve sama.
P.P.S. Anonymní dopisy,výhrůžné telefonáty a amatérské bomby adresujte ...
... nebo raději ne.

*************************
Přípodotek:
Vzhledem k tomu, že Ústava města Kocourkova je věc proměnná, závisející na čase a na (z)vůli politiků, není od věci pokusit se ji průběžně doplňovat a vylepšovat. Autor, nejlépe obeznámený s nejtajnějšími drby kocourkovských radničních kuloárů a tudíž jediný oprávněný ke změnám, Ústavu po jejím úplném zveřejnění na základě čtenářských komentářů přepracuje, aby se tak z Ústavy města Kocourkova stalo jedinečné dílo hodné obdivu a závisti všech ne-kocourkovských občanů.Další články tohoto autora:
Ludvík Diviš

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku