Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 15.12.2004
Svátek má Radana
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Kalouska posilují cizí chyby
 >EVROPA: Argumentovat poctivě
 >POLITIKA: Až příliš viditelní ministři
 >GLOSA: Úchylka?
 >SPOLEČNOST: Mafie miluje neziskovky
 >MROŽOVINY: Kořeny válečnictví 2
 >EVROPA: Turecko do EU?
 >MALTA: Tak jakpak se máš, v už sedmém měsíci v EU?
 >KULTURA: Český slavík podle Sokrata
 >PENÍZE.CZ: Některé cestovní pojistky nekryjí ani běžkování
 >POLITIKA: Páně Grebeníčkův převrat marxismu
 >SVĚT: Botswana - vítaná výjimka z tristního pravidla
 >ARCHITEKTURA: Předvánoční pozvánka na dvě výstavy
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Realita a fikce Pulp Fiction (2)
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Do kina - Super prohnilí

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
15.12. SPOLEČNOST: Mafie miluje neziskovky
Dušan Dvořák

MF Dnes v těchto dnes přináší seriál o korupci se státními dotacemi pro obce. Existuje však velmi silná ekonomická entita nazývaná někdy také třetí ekonomika - nevládní neziskové organizace (NNO), které jsou v některých případech na dotacích z veřejných zdrojů závislé až 100%. Protože v NNO pracuji od roku 1990, mám konkrétních zážitků s politiky a úředníky a dotacemi jako kouzelník s králíky. Z klobouku jsem vybral dva. První pro rozměr korupce, druhý pro neskutečnost skutku v době informační společnosti.

V druhé polovině 90. let byl na ministerstvu školství nezapomenutelný úředník. Přes „spřátelenou“ s.r.o. pořádal školení podobná nejdivočejším mejdanům. Po odborném programu následovalo pečení selat kořeněných becherovkou a fernetem, pro znuděné bylo nachystáno střílení na střelnici. Možná kdyby si účastníci řekli, jelo by se i do bordelu. Vše zdarma, z daní. Do všech základních škol a poraden také zaslal speciální Lékařský slovník. Lékařský slovník byl přitom v knihkupectvích - za peníze. Slovník z jeho dílny byl ten samý doplněn o cca 30 - 50 termínů z drogové problematiky a byl vydán „zdarma“ v rámci školní drogové prevence. Zálibu v knihách nezapřel. Jeho ministerstvo proto financovalo bezplatné vydání sborníku přednášek vydaných Pedagogickou fakultou UK. Přednášek, které jsme přivezli z jednoho zahraničního výcviku a nějakým způsobem se ocitly v nepovolaných rukou. K našemu naštvání byly do sborníku vybrány především odborně nekvalitní přednášky, překlad byl zadán začátečníkovi. Pro Univerzitu Karlovu neradostná vizitka. S univerzitami to ale úředník asi uměl. V danou dobu naše NNO (www.p-centrum.cz) rekonstruovala objekt pro sociálně zdravotní služby pro děti a dospělé. Na jednom školení mi tenhle výtečník na záchodcích nabídl, že mi do Olomouce na rekonstrukci pošle klidně 10 milionů. A když je to s investicemi pro NNO problém, že to prolije přes pedagogickou fakultu. Nyní šlo pro změnu o Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého. Poslal jsem ho k šípku a požádal prostřednictvím jednoho poslance ministra školství, aby věc řešil. Asi jsem nebyl sám. Úředník odešel, ale to nejpodstatnější - systém státních dotací všech vládních resortů - se od té doby změnilo pranepatrně.

Stát si také zřizuje různé agentury, aby veřejnosti se získáváním dotací pomáhaly, jako např. zemědělské agentury. Sídlí ve větších městech po celé republice. Přítel, který vede NNO s ekologickým programem, se vloni obrátil na úředníka agentury s žádostí o bližší informace o jednom dotačním titulu. Úředník nejprve zapíral, že titul existuje, na druhé návštěvě říkal, že není v daném regionu vyhlašován, pak že už je po termínu k podání přihlášek. Když přítel přinesl na třetí setkání kopii vyhlášky MZe, kde bylo vše naopak, úředník řekl, že se spletl. Přítel šel za ředitelem agentury a ten ho ihned vyprovodil z kanceláře a doprovodil slovy, na co si stěžuje, když si informace získal sám a o dotaci ví. Protože mafiánské praktiky ministerstva zemědělství považuji za nejpropracovanější, viz např. systém přidělování evropských dotací, na které dosáhnou pouze velkochovatelé a velkopěstitelé (často bývalí předsedové JZD), kteří si pak své statky prohlížejí už nejen z džípů, ale rovnou z vlastní helikoptéry, dávám identifikační údaje k dispozici pouze redakci. Likvidovat prospěšnou věc nehodlám.

Náš stát k takovýmto praktikám nejenže dává příležitost, ale přímo je vybízí a podporuje. Jak jinak rozumět třeba ministerstvu zemědělství, kde jsou finančně podporovány kravíny s přivázanými krávami a paralelně s tím odkup nadbytečného mléka, oproti nezájmu o ekologické zemědělství. Nebo ministerstvo práce a sociálních věcí, kde přetrvává masivní podpora ústavní péče. Protože tam teče beton a lítají milióny za vybavení ostošest? Zastavení procesu rozvoje kvality sociálních služeb od mastodonta, který ministerstvu velí, vlastně ani nepřekvapuje.

Řešením je samozřejmě minimum daní a minimum přerozdělování. Současné státy však kráčejí právě opačným směrem, a nejen ty se socialisty v čele.

Pokud se alespoň nezmění centralistický systém přerozdělování daní, bude korupce jenom kvést. V městech a krajích se peníze přece jenom lépe ohlídají. Počet podvodníků je pravděpodobně všude stejný a na menším prostoru jsou lépe vidět. A protože stát dotace rozděluje a asi i bude rozdělovat, existuje možnost, jak alespoň minimalizovat korupční příležitosti. Dobrým příkladem je Nadace rozvoje občanské společnosti rozdělující nemalé veřejné peníze především evropských daňových poplatníků. Co dělá tak odlišného?

1. Vyhlašuje dotační tituly veřejně, s jasnými pravidly a podmínkami a předem známými kriterii úspěšnosti projektů, termíny vyhlášení výsledků výběrového řízení jsou známe a jsou skutečně dodržovány, v období přípravy projektů je s žadateli zdarma konzultováno zpracování projektů, vyjímkou nejsou semináře o připravovaných tématech grantových podpor

2. Formulář žádosti je strukturován tak, aby spolu s přílohami poskytl co nejvěrnější obraz o zpracovaném projektu a žadatelské organizaci

3. Žádosti hodnotí nezávislí hodnotitelé podle jasných kriterií a podepsaného závazku o střetu zájmů a mlčenlivosti, jsou-li výsledky hodnocení jednoho projektu od hodnotitelů výrazně odlišné, je projekt posuzován dalším hodnotitelem

4. Každý žadatel se kromě zprávy o úspěšnosti/neúspěšnosti ve výběrovém řízení dozví i slabiny a silné stránky projektu, popř. komentáře k organizaci, aby mohl být v příštím kole (opět) úspěšným žadatelem

5. Výsledky výběrového řízení jsou veřejné

6. Schválené projekty jsou monitorovány přímo v organizaci již ve fázi vlastní realizace, aby se minimalizovalo zneužití dotace a také pomohlo předejít problémům a organizace úspěšně naplnily deklarovaný cíl projektu (kontrola i podpora současně)

7. Při ukončení je povinností doložit finanční audit projektu, všechno je smluvně ošetřeno včetně sankcí

A jestli nyní někoho na nějakém ministerstvu napadlo, že k takovémuto transparentnímu procesu potřebuje personálně posílit svůj resort (a zvýšit daně), ať si jde raději aspoň na rok od těchto přihlouplých nápadů pročistit hlavu do nějaké neziskovky. Třeba přijde na to, že tu žijeme spolu.

Dušan Dvořák, autor pracuje jako terapeut a lektor

5. prosince 2004
Další články tohoto autora:
Dušan Dvořák

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku