Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 16.12.2004
Svátek má Albína
  Výběr z vydání
 >SVĚT: Zpovídání moravského lékaře v Botswaně
 >DOPRAVA: Ohebný jak policejní paragraf...
 >POLITIKA: Jak snadno hoditi marxismus přes palubu
 >SVĚT: V kaňonech Utahu (4)
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Realita a fikce Pulp Fiction (3)
 >VÝSTAVA: Vánoce podle ArtFora
 >TECHNIKA: Trvanlivost záznamů na discích DVD
 >MÉDIA: Jak se dělá fáma
 >ÚVAHA: Občan? Zcivilizovaný divoch! Důvod existence politických stran.
 >SPOLEČNOST: Střípek slušnosti
 >PRÁVO: Patentované myšlenky
 >PENÍZE.CZ: Jakou zvolit fixaci u hypotéky
 >POLITIKA: Kalouska posilují cizí chyby
 >EVROPA: Argumentovat poctivě
 >POLITIKA: Až příliš viditelní ministři

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
16.12. POLITIKA: Jak snadno hoditi marxismus přes palubu
Stanislav Reiniš

Soudruh Grebeníček, předseda Komunistické strany Čech a Moravy, rozpoznal, a to správně, že dělnická třída, tedy třída proletariátu, není tou všemocnou třídou, jak nám ji doporučovali klasikové marxismu, Marx, Engels, Lenin a Stalin. Je to ukázka bankrotu celé strany, protože jeho projev byl určitě schválen jinými vedoucími soudruhy.

Odchýlil se, soudruh, i když právě tuto tézi měl ochraňovat jako oko v hlavě. Vždyť už v Manifestu komunistické strany, brožuře vydané Marxem a Engelsem roku 1848, se tento pojem objevuje nesčetněkrát. Od té doby všechny komunistické na něj přísahají. A tam se říká:

"Ze všech tříd, jež právě nyní vůči měšťáctvu zaujímají nepřátelské stanovisko, je jedině proletář revoluční třídou. - Ostatní třídy hynou, proletář je ale plodem velkoprůmyslu, velkokapitálu. . . . Životní podmínky staré společnosti hynou vznikáním životních podmínek proletáře. - Proletář je bezmajetným; jeho poměr k ženě a dětem nemá nic společného s rodinným poměrem měšťáka, moderní průmyslová práce, moderní jho kapitálu, všude stejně, v Anglii jako ve Francii, v Americe jako v Německu, odnárodňuje proletář. . .

Každé dosavadní hnutí lidové bylo hnutím menšiny nebo v zájmu menšiny. Hnutí proletáře jest samostatným hnutím velké většiny ve prospěch velké většiny. - Proletář , nejspodnější vrstva nynější společnosti, nemůže se povznésti, nemůže se vztýčiti, aniž by neotřásl všemi nadstavenými vrstvami, celou officielní společností. . .

Moderní dělník ale, místo aby se s pokrokem průmyslu povznesl, klesá stále hlouběji pod podmínky své vlastní třídy. Dělník se stává chudobným a chudinství se množí rychleji než obyvatelstvo a bohatství. Z toho vychází najevo, že je měšťáctvo neschopno i na dále zůstati panující třídou společnosti a že životní podmínky měšťáctvo nemohlo pro ostatní společnost řídícím zákonem zůstati. Měšťáctvo není schopno vlády, poněvadž není s to zabezpečiti svým otrokům existenci, ani v rámci jejich otroctví. Společnost lidská nemůže déle pod vládou měšťáctva žíti, nebo lépe, existence měšťáctva nesrovnává se s existencí společnosti. . .“

Podle Marxe a Engelse tedy existuje třída, proletariát, za kapitalismu sice tvrdě utlačovaná, ale zároveň pohlcující ostatní třídy a tím neustále rostoucí. Tato třída nic nevlastní a chudne čím dál tím víc, až se dostane do stavu, kdy odhodí jediný svůj majetek, svoje okovy, a skrytou latentní občanskou válku přemění ve zjevnou revoluci proti svým nepřátelům, kteří jsou zároveň nepřáteli celého lidstva. Kapitalistů bude čím dál tím míň, až jich zbude mizivý počet a proletariát snadno vyhlásí svou vládu - diktaturu. Tím spasí lidstvo.

"Proletariátem myslíme třídu moderních dělníků, pracujících za mzdu, kteří nemají žádné vlastní výrobní prostředky a jsou nuceni prodávat svoji pracovní sílu, aby mohli žít."

Ještě mnoho se o proletářích v Komunistickém manifestu naplácalo. Stojí to za přečtení, ale ztotožnit se s tím nelze, protože dějiny ukázaly, že to je holý nesmysl. I soudruh Grebeníček k tomuto názoru došel, i když poněkud pozdě.
Další články tohoto autora:
Stanislav Reiniš

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku