Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 30.12.2004
Svátek má David
  Výběr z vydání
 >OSOBNOST: Ladislav Štoll - titán zašlých časů
 >POLITIKA: Škromachova hozená rukavice
 >FEJETON: Novoroční předsevzetí
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak jsem byl Samaritánem
 >POLITIKA: Vnitřní logika marxismu
 >ŠAMANŮV KALENDÁŘ: O ženitbě
 >PRÁVO: Kam až smí sáhnout ministr
 >PSÍ PŘÍHODY: Jak bylo letos na Mrázovce
 >SPOLEČNOST: Novináři vyhlásili válku zdravému rozumu
 >ÚVAHA: Moralisté? Pozor na ně! Nebezpečí na dohled!
 >DOKUMENT: Aktualizace situace v oblastech zasažených zemětřesením
 >PENÍZE.CZ: Ledy stavebního spoření se (snad) pohnou
 >EVROPA: Turecko a Hitler v nás
 >POLITIKA: Terminátor v roli guvernéra
 >SPOLEČNOST: Rovnost před zákonem

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
30.12. PENÍZE.CZ: Ledy stavebního spoření se (snad) pohnou
Jiří Šedivý

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh úprav pravidel ve stavebním spoření. "Chceme, aby stavební spořitelny nemohly řešit výpadky zisků na úkor klientů. Žádný dlouhodobý vztah nemůže fungovat bez férového přístupu," říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza.
Peníze.CZ a další média toto říkají již od počátku letošního roku, konečně se ale začalo něco dít i na "místech povolaných".( O rostoucích poplatcích a nestabilitě systému jste si mohli přečíst v článcích: Drží stavební spořitelny své klienty pod krkem? Poplatky stavebních spořitelen: platit, či neplatit?)

Jde to. Pomalu, ztuha, ale jde. Do cíle?

Jak by měl být klient informován

Měl by vše vědět dopředu před podpisem smlouvy. Informace jsou platné po celou dobu spořícího cyklu (6 let), nebo do přijetí úvěru, stane-li se tak dříve.
Součástí smlouvy by měl tak být i ceník na šest let dopředu. Ceny mohou být uvedeny buď absolutní částkou nebo i popisem toho, jak se k nim dojde (započtením inflace apod.). Nedojde-li k dohodě s klientem, nesmí spořitelna jednostranně cokoliv změnit, ani zavést poplatky nové. Naopak možnost snížení poplatků bude podléhat pouze tichému souhlasu klienta, kdo bude proti snížení, musí to dát spořitelně vědět…

Jaké problémy zdůraznilo ministerstvo? Obchodní vztahy musejí být stabilní. Proto je špatné, když klienti netuší, jak se budou poplatky vyvíjet. Stavební spořitelny při vysoké státní podpoře půjčují stále málo. Nevyužívají tedy jako zdroj zisku úvěrový obchod, ale spíše poplatkovou politiku. Proto příliš převažuje vkladová stránka stavebního spoření a je třeba to změnit, neboli zefektivnit státní podporu bydlení. Spořitelny by také neměly mít nadále možnost ponechávat státní podporu celý měsíc od jejího získání na svých účtech, ve svůj úrokový prospěch.
Ministerstvo proto upraví zákon o stavebním spoření tak, aby byl ceník, který platí v okamžiku podepsání smlouvy, platný po celou dobu spoření, tedy do doby, než klient požádá o úvěr nebo dokud neuplyne šest let. Další úprava zákona zajistí, aby byl úrok ze státní podpory klientům připisován již od dalšího dne po převedení státní podpory stavební spořitelně.

Zvolené úpravy zákona nabízí klientům jasné a neměnné podmínky od okamžiku podepsání smlouvy a zajišťují, že jejich nároky budou plněny. "Během jednání se stavebními spořitelnami jsme u většiny z nich zaznamenali ochotu změnit své chování, a proto jsme zvolili míru ochrany spotřebitele obvyklou v Evropě. Pokud by ale stavební spořitelny dále zneužívaly své postavení, bude muset stát v sektoru, který výrazně podporuje, zasáhnout mnohem tvrdším způsobem," dodává Prouza. Novela zákona by mohla platit již od května příštího roku. Záležet bude na vůli zákonodárců a jejich hlasování.
Je dobře, že se spořitelny změnily názor. Před půlrokem se jim zdálo vše v pořádku a fér (více v článku Poplatky jsou oprávněné, říká Trávníček)

Co spadlo pod stůl?

Migrace klientů proti klientům

Dopad případné migrace klientů by se mohl vymstít i klientům samotným, zvláště pak těm méně informovaným. Ve vidině tučné provize za získání migranta by se našlo ještě více neseriózních poradců, než je tomu dnes. Při svém "vábení do stáda" by stěhující se ovečku lapali na chytlavou píseň se zatajením některých nevýhod, poplatků za migraci a podobně. Tomu chce ministerstvo zabránit, a migraci také proto neposvětilo.

Během diskuzí o vzniku návrhu novely jsme zaznamenali i další návrhy. Nemůžeme odpovědně prohlásit, zda pod stůl spadly, byly opatrně vsunuty do zásuvky pod deskou stolu, nebo je někdo rovnou ze stolu smetl, ale víme jedno: prozatím se neuvažuje o rozšíření úvěrových možností, které se líbilo stavebním spořitelnám. Zatím nebude fungovat ani na ministerstvu tak oblíbené úvěrování spotřebitelských aktivit klientů. I když o tom se v delším výhledu uvažuje a již víme, že se jedná o sice spotřebitelské úvěry, nicméně poskytované jen na potřeby související s bydlením (nábytek, vybavení kuchyní, domácí spotřebiče apod.).
Ministerstvo v tuto chvíli nebude zavádět ani tzv. migraci klientů mezi spořitelnami. Analýza ukázala, že by povolení migrace mohlo zhoršit pozici klientů a těm, kteří by přešli, i zhoršit přístup k úvěrům. Spořitelny by si obrovskými administrativními poplatky za migraci de facto vynutily stabilitu bez migrace.


Zdá se, že rozum zvítězil

Po říjnovém semináři jsme napsali, že stavební spoření nesměřuje správným směrem a stát se nemá k ničemu. Dnes je s trochou nadsázky možné říct, že "hlas lidu" (i naši čtenáři - pravidelní diskutéři - byli slyšet) byl vyslyšen. Je nicméně otázkou, zda jeho síla prorazí až do poslaneckých lavic.
Stavební spoření by mělo zažít stabilnější fázi vztahu spořitelna – klient a pokračovat v nastoupeném trendu většího úvěrování. Možná ve spořitelnách nezavládne nadšení, ale podle náměstka Prouzy svůj málo otevřený postoj posledních let přiznaly a hodlají se polepšit. Jinak by stát "ukázal svoji pěst".
Největší stavební spořitelna na trhu bleskově reagovala takto: ČMSS (SSCM) vidí řešení otázky poplatků v přesném vymezení podmínek, za jakých by stavební spořitelny směly měnit poplatky účtované klientům. "Smluvní vztah stavební spořitelny s klientem je dlouhodobý, proto považujeme za vhodné, aby změny v poplatcích byly omezeny, například podle inflace nebo souhlasem regulátora," uvádí ve svém vyjádření ČMSS.

Málo úvěrů? Ještě dlouho bude!

Je tu ještě jeden háček, který se sociální vláda prozatím řešit bojí. Stavební spořitelny by měly půjčit nejméně 60 % svých klientů a nejlépe 80 i více procentům. Neboli tak, jak je tomu v Německu. Ale náš systém láká nejen klienty úvěruchtivé, ale stále v přílišné míře i ty pouze spořící. Srovnejme českou státní podporu až 3 000 Kč s tou Německou, která je cca 50 eur. Srovnání nejen absolutní ale i vzhledem k cenovým hladinám nebo úrovni mezd vychází jednoznačně: u nás se chodí do stavební spořitelny i spořit, v Německu se řeší problémy bydlení.

Je škoda, že celá anabáze kolem poplatků trvala tak dlouho. Stačilo v dubnu na ministerstvu prásknout do stolu… nebo v říjnu, kdy se již o problému vědělo dost (tehdy jsme vyjádřili nesouhlas s představami ministerstva, v článku Stavební spoření si pod sebou podřezává větev). Ministerstvo zvýšilo svojí aktivitu až po prvoinstančním rozhodnutí o velkých pokutách pro stavební spořitelny za kartelovou dohodu (více v článku Je to kartel, není to kartel...). V každém případě považujeme novelu jednoznačně za krok vpřed.
Nehodláte-li letos uzavírat smlouvu kvůli získání státní podpory, ale příští rok se na to chystáte, bude nejspíš rozumné počkat, zda nový zákon opravdu začne platit. Pak se dostanete do režimu stabilnějších a rovnějších podmínek.

Myslíte si, že problém poplatků bude tímto návrhem vyřešen? Dělá ministerstvo správné kroky? Napadá vás lepší řešení? Netrvalo to příliš dlouho? Předpokládáte, že časem stát opět sníží státní podporu?
Další články tohoto autora:
Jiří Šedivý

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku