Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 1.1.2005
Nový Rok
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Turecko do EU? Samozřejmě?
 >MOBY DICK: Protialkoholní léčba v Českých Textárnách
 >FEJETON: Máme co dát generaci našich vnuků?
 >ÚVAHA: Cena jména
 >W+H: Být či nebýt?
 >RECENZE: Jablkoň - CD Hovada boží / Animantes Dei
 >DOKUMENT: Aktualizace situace v oblastech zasažených zemětřesením
 >BAJKA: Podobenství o mravenci a kobylce
 >GLOSA: Zase se budou vyhazovat (naše) peníze
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Silvestr
 >SPOLEČNOST: „Tiše a ochotně péefka na plotně...“
 >JEDNOHUBKY: Pavouci, garáže a mučidla na Malé Straně
 >PSÍ PŘÍHODY: Pejskové přejí plodný Nový rok
 >HUMOR: Dva deníčky
 >DOKUMENT: Aktualizace situace v oblastech zasažených zemětřesením

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  
 
1.1. EVROPA: Turecko do EU? Samozřejmě?
Edmont Dante

Zdá se, že nyní vstupu Turecka do EU již z pohledu našeho státu nic nebrání. Pro je celá vládní koalice, včetně křesťanských politiků, pro je i opozice v čele s ODS, která si slibuje od vstupu nastartování vícerychlostní Evropy, případné rozbití EU a nás občanů se nikdo ptát nebude. Ale stejně je zajímavé sledovat myšlenkové pochody lidí, kteří mohou svým názorem rozhodnutí ovlivnit.

Názory naších osobnosti

Vzpomínáte, jak nám bylo argumentováno v odpovědích na naše požadavky: Je to EU kdo vstupuje do České republiky nebo jsme to my kdo vstupujeme do EU? Nyní jsem nabyl přesvědčení po přečtení některých komentářů, že EU vstupuje do Turecka a bude muset se změnit k obrazu jeho.

Osobností je třeba pan Uhl který svým charismatem ovlivňuje veřejnost a ve svém článku v Právu "Turecko se trojským koněm nestane" přirovnává stanovisko ODS k trojskému koni, kterým ale podle něho Turecko jistě nebude a lidi, kteří jsou skeptičtí ke vstupu Turecka do EU obviňuje z toho, že nemají Turecko rádi a nazývá je konzervativní částí české společnosti. Odvolává se na Haškova Švejka a doslova cituji: …................ a sama (část české konzervativní společnosti) musí projít vývojem, jímž kdysi prošel Švejkův hospodský Palivec.

Listina základních práv a svobod

Jak to bylo s Haškovým hospodským Palivcem, když prohlásil, že pro něho je host jako host? Žádným vývojem neprošel a asi neznal ani Korán, jinak by věděl, že muslimové nepijí alkohol, nejedí vepřové a věděl by i další daleko podstatnější věci. Takže žádný kšeft pro hospodské by z jeho návštěvy asi nekoukal.

Proto se domnívám, že v případě kdy veřejně presentuji svůj názor je vhodné znát i druhou stránku mince. Můj názor od názoru pana Hrbka, autora minulého článku zde na NP, je naprosto opačný.

Turecko do EU jako plnohodnotný člen, zdůrazňují slovo plnohodnotný, nepatří, a to ne proto, že pouze 3% jeho území leží na území Evropy, ale protože evropská společnost po mnoha letech dospěla k vyjádření svého světonázoru deklarovaném v Listině základních práv a svobod. Mimo jiné i v našem státě je součásti ústavy. Stejnou úlohu v Turecku zastává Korán.

A jak se na lidská práva a na soužití lidí různých vyznání dívá Korán?

Korán, súra 47, 4-5: A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíje a až jim způsobíte úplnou porážku ..........................

Kdo jsou nepřátele islámu a v podstatě nevěřící, včetně křesťanů, kteří vyznávají vlastně stejného boha? Korán Súra 5,17: "Věru jsou nevěřící ti, kdož říkají: "Zajisté je Bohem Mesiáš, syn Mariin!"

Jak se mají muslimové chovat podle Koránu k židům a křesťanům: Neberte si židy a křesťany jako přátelé........................... (Súra Al-Maidá 5:56)

Co tedy s těmi, kteří nevyznávají tu správnou víru: Bojujte proti těm, kteří nevěří v Alláha......................., kteří neuznávají náboženství pravdy mezi lidmi Knihy, dokud nezaplatí džizju s ochotou poddaností a nebudou se cítit poddaní. (Súra At-Taubá 9:29)

Džizja je vysoká daň, kterou museli platit židé a křesťané, kteří se nechtěli vzdát svého náboženství a obrátit se na islám.

Co říká o islámském právu manželském Korán 4, 34:............... Muži zaujímají postavení nad ženami.............A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je!

V Koránu existuje 206 míst, které vyzývají k násilí proti nevěřícím a k násilnému šíření víry.

Výklad koránu

Jestli se chce někdo seznámit s prioritami islámu, není nutné číst korán, ale je vhodnější se seznámit s jeho výkladem. V Evropě je třeba uznávaný a označovaný za umírněného Šajch Fadhlalla Haeri a jeho knihy vyšly i česky. Údajně patří k těm kdo hlásají "al-taqhllub". Což znamená jenom dominantní postavení islámu mezi náboženstvími, protože cílem islámu je "dar el-salam" dům míru, jinými slovy je to stav, kdy celá země bez výjimky bude vyznávat islám.

A dodejme, že prozatím to vychází, islám je nejdynamičtější se rozšířující náboženství. Jen v Německu byly v 70. letech dvě mešity v roce 1998 jich už bylo 2700.

Doporučují raději Dr. Labiba Michaila, který je objektivnější. Napsal více než 60 knih a množství článků o islámu a křesťanství, vybral některé verše z Koránu, které ukazují, že militantní přístup je v Koránu nejen schvalován, ale i přikazován.

Dozvíte se spoustu užitečných věcí, jak je to když si muslim vezme za ženu křesťanku a jak tato musí své děti vychovávat. Nebo opačně, když si vezme křesťan muslimku, což samozřejmě je dle muslimského práva nemožné a trestá se smrtí.

A pak si pro změnu přečtěte článek 16 Všeobecného prohlášení o lidských právech Spojených národů, podle kterého je možné uzavírat sňatky "bez omezení rasou, státní příslušností nebo náboženstvím".

A je faktem, že mnoho lidí vystoupilo z křesťanské církve a dodejme bez následků, mezi nimi i někteří naší prominenti, kteří jsou nyní právě pro vstup Turecka do EU. Tady by si všichni mohli přečíst jak lze vystoupit z islámu. A zjistili by, že jedině nohama napřed, v lepším případě s mnohaletým trestem vězení. V Egyptě je to tuším 10 let.

A proč chce Turecko do EU

Je to poměrně zaostalá zem a od vstupu si slibuje hospodářský růst. A proč jsou zaostalí? Zacituji z Wall Street Journalu:

…........... Dnešní muslimský svět je plný bigotnosti, fanatismu, pokrytectví a čiré nevědomosti - to vše tvoří živnou půdu pro zločince jako je bin Ládin. Hlavními oběťmi těchto zločinců jsou přitom samotní muslimové, nemají možnost rozvíjet moderní politickou kulturu, bez které nemohou reformovat společnost ani znovu vybudovat ekonomiky svých zemí......................

A pouze dodám vyslechnutou vtipnou poznámku, že posledním velkým objevem muslimského světa je uzda na velblouda.

Co islámský terorismus, kde má svůj původ?

Lidé se obávají proniknutí terorismu na naše území a opět si vypomohu citátem tentokrát pana Clarence H. Wagnera, jr z Bridges for Peace:

..........Islámský teror není produktem špatné ekonomiky. Je to ideologie, která patří k trvajícímu konfliktu mezi islámským "domem míru" a "domem války", který se nachází mimo islámský svět. Nejde o okrajovou odchylku v islámském myšlení. Džihad je ústředním motivem islámského světonázoru, který usiluje o ovládnutí světa, a je podobný Manifestu komunistů, kteří se o to také snažili. Zatímco komunismus odchází, islám právě začíná světu ukazovat, do jaké míry je schopen podmanit si svět terorem, silou a strachem..............

USA již několikrát přijaly Turecko do EU

Co k tomu poznamenat? Když tak prosazují přijetí Turecka do EU, proč neotevřou hranice s Mexikem, nebo nepřijmou Mexiko do nějakého státního spojení s USA?

Další nezodpovězené otázky

Turecko se připravuje na vstup do EU, ale jsme my připravení na něho? Jaké bude soužití mezi muslimy, křesťany a ateisty? Určitě vznikne nějaká forma segregace. Čím vyvrcholí? Viz západní Evropu, kde Turci vytvořili národnostní enklávy. A třeba v Německu se zděšením zjistili, že Turci narození v Německu neumí německy.

Co když muslimovi řeknu nějaký fór, který mu nepůjde zrovna pod nos? Na což jsme my Češi specialisté. Viz vtipy na bývalé přátele nejvěrnější. Jak zareaguje? Když někdo potrefí mě, tak se zasměji a třeba dotyčnému i závidím jeho postřeh. Netrefí mě naopak muslim kindžálem mezi žebra? I to tady již bylo.

Závěr

Když už je skoro jisté, že Turecko vstoupí do EU, pouze by mě zajímalo, co se bude měnit, jestli listina základních práv a svobod nebo islám? Obojí současně platit nemůže.

A na úplný konec ještě uvedu slova Mohameda, který specifikuje co ničí muslimovi modlitbu: "Pes, prase, žid a žena". Ptáte se, jestli je tím myšlený i Neviditelný pes? Proč ne? Pes jako pes, řekl by hostinský Palivec.
Další články tohoto autora:
Edmont Dante

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku