Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 4.1.2005
Svátek má Diana
  Výběr z vydání
 >SVĚT: Evropa a Amerika - blízké či vzdálené světy
 >MÉDIA: Ekologické pořady ČT manipulují lobbysté nátlakových skupin
 >USA: Školství ve Spojených státech
 >POLITIKA: Co je vlastně komunismus?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Do kina - Dannyho parťáci 2
 >EVROPA: Nezávislá sjednocená Evropa závislá na Rusku
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Nový rok na salzburských mostech
 >PSÍ PŘÍHODY: Také Iris dovede kulhat
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Havel opět prezidentem
 >SPOLEČNOST: Vivat multikultura!
 >ZVĚROKRUH: Kozoroh
 >EVROPA: Rozhodnutí o zahájení jednání s Tureckem (1)
 >POLITIKA: Novoroční projev pana Klause
 >NÁZOR: Kdo nechápe demokracii
 >PENÍZE.CZ: Než koupíte byt nebo dům

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
4.1. MÉDIA: Ekologické pořady ČT manipulují lobbysté nátlakových skupin
Ivan Brezina

Česká televize vysílá blok ekologické publicistiky Na větvi, složený z diskusního pořadu Hádání o přírodě a z magazínu Nedej se. Tento blok je připravován lidmi, jejichž novinářské metody byly v minulosti mnohokrát kritizovány jak kontrolními orgány České televize, tak i nezávislými odborníky a diváckou veřejností (1). Marně - nezměnilo se vůbec nic.

Borůvkář moderátorem
Diskuse Hádání o přírodě z října loňského roku byla věnována problematice řešení kůrovcové kalamity v Národním parku Šumava (NPŠ). Pořad předčil i ta nejhorší očekávání.
Už výběr hostů by naprosto tendenční. Na straně zastánců přístupu současného vedení NPŠ zasedl jeho ředitel Alois Pavlíčko, náměstek ministra životního prostředí Ladislav Miko, aktivista Hnutí Duha Jaromír Bláha, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Martin Dušek a docent Botanického ústavu ČAV František Krahulec. Výběr je to vice než reprezentativní. Z širokého tábora kritiků byli však pozváni pouze starostové několika šumavských obcí a hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník. Názorová nevyváženost je to zcela očividná - prostor nedostali představitelé občanských sdružení, kritizujících současné vedení NPŠ (např. Šumava 21, Národní lesnický komitét či Selský rozum), ani renomovaní odborníci (např. profesor přírodovědecké fakulty UK Jan Jeník či soudní znalec Ivo Vicena).
Skutečným skandálem je výběr moderátora, kterým byl Vladimír Just. Pomiňme, že skákal odpůrcům současného vedení NPŠ do řeči a diskusi řídil záměrně tak, aby se skoro nedostali ke slovu. Moderátor veřejnoprávní televize by měl být nestranný a ve věci nezainteresovaný, na což Rada ČT letos na jaře tvůrce pořadu důrazně upozornila (2). Volbou Vladimíra Justa jasně dokázali, že požadavek radních ignorují. Just se totiž právě v šumavské cause dlouhodobě angažuje způsobem, který nelze označit jinak než jako fanatický.
Odborníky, kteří mají na šumavský problém jiný názor než on sám, v minulosti Just opakovaně udával policii - ta ale jeho podněty odkládala jako zmatečné (3). Má snad obrazovka veřejnoprávního média sloužit k exhibicím kverulantů, kteří se v totální argumentační nouzi uchylují k sepisování udání?
6. září 2000 byl Just s manželkou přistižen při krádeži borůvek v první, nejpřísněji chráněné zóně NPŠ Jezerní slať, kam je s ohledem na křehký ekosystém vstup zakázán (4). Zatímco normální borůvkáři trhají jen modré kuličky, manželé Justovi podle policejního protokolu rvali celé keříky borůvčí i s kořeny. Bývalé vedení NPŠ jim za to po zásluze udělilo pokutu. Má ekologický pořad veřejnoprávního média moderovat pachatel poškozování přírody? A je v pořádku, když na obrazovce ČT hodnotí přístup bývalého vedení NPŠ k řešení kůrovcové kalamity člověk, který byl tímto vedením pokutován? Veřejnoprávní médium se tak stává nástrojem malicherné pomstychtivosti.
Sám sebe Just v tisku označoval za aktivistu občanských sdružení Obrana přírody a Přátelé Šumavy. Jako zástupce prvního sdružení tvrdě kritizoval bývalé vedení NPŠ, jako zástupce druhého sdružení dnes naopak nekriticky obhajuje vedení současné. Opět je na místě otázka, zda by měl člověk s takto černobílými názory moderovat pořad veřejnoprávního média, věnovaný předmětu jeho soukromého džihádu.
Podle odboru pro registraci občanských sdružení ministerstva vnitra je Vladimír Just předsedou občanského sdružení Nedej se, založeného na jaře 1999 spolupracovníky výše zmíněného stejnojmenného ekologického magazínu ČT. Sídlo sdružení je totožné s Justovou domácí adresou (5). Nátlaková skupina lobbystů tak přímo ovládá pořady veřejnoprávní televize. Už to samo o sobě je natolik alarmující, že by se tím vedení ČT mělo okamžitě zabývat. Zopakujme, že magazín Nedej se je spolu s diskusním pořadem Hádání o přírodě součástí bloku ekologické publicistky ČT Na větvi. A pro srovnání si představme hypotetický případ: diskusi v rámci bloku politické publicistiky ČT moderuje zástupce občanského sdružení Lidový dům, založeného spolupracovníky stejnojmenného pořadu ČT, kteří jsou zároveň členy vedení ČSSD.

Veřejnoprávní fundraising
16. listopadu 2004 vysílala Česká televize v rámci bloku ekologické publicistiky Na větvi pořad Nedej se, věnovaný ochraně velryb. Jeho spoluautorem byl Václav Vašků, až do loňského roku tiskový mluvčí české pobočky Greenpeace (6). Tato organizace se přitom právě v cause velryb velice silně angažuje - mimo jiné lobbovala za vstup České republiky do Mezinárodní velrybářské komise (IWC) (7). Václav Vašků je navíc signatářem petice "Dejte svůj hlas velrybám", jejímž záměrem bylo vytvořit tlak na poslaneckou sněmovnu, aby ČR do IWC vstoupila (8). Co je ale nejpodstatnější - téma ochrany velryb Greenpeace vyžívají jako argument pro vybírání peněz od veřejnosti. Pokud na internetové stránce jejich velrybí kampaně (9) kliknete na nápis "Přidejte se" nebo "Pomozte Greenpeace", jste v obou případech přesměrováni přímo na stránku, kde je požadován finanční příspěvek (10). Záměrně nehodnotím odbornou podloženost požadavku Greenpeace na ochranu velryb. Nehodnotím ani metody jejich práce - tedy emotivní lobbování v parlamentu a přemlouvání veřejnosti k finančním darům. Tiskový mluvčí, který se aktivně podílí na fundraisingu založeném na tématu velryb, ale nesmí o stejném tématu točit pořady pro veřejnoprávní médium. Česká televize je tak totiž skrytě zneužívána k přesvědčování veřejnosti, aby Greenpeace poslali peníze. Případný protiargument, že Václav Vašků už dnes tiskovým mluvčím není, neobstojí. Už sám fakt, že jím byl, ho totiž jako autora veřejnoprávních pořadů o agendě Greenpeace doživotně diskvalifikuje. Pro srovnání si představme hypotetickou situaci, kdy bývalý tiskový mluvčí tabákového koncernu připravuje pro ČT pořad o neškodnosti kouření a vydává se přitom za "nezávislého publicistu".

Hrách na stěnu
Účinkováním Vladimíra Justa a Václava Vašků byla Česká televize zneužita k propagandě jedné názorové skupiny, což je v přímém rozporu se zákonem (11). Odpovědný dramaturg bloku Na větvi tím zcela ignoroval předchozí rozhodnutí vedení ČT a Rady ČT a doslova se jim vysmál do očí. Už v lednu 2002 totiž Rada ČT po tehdejším řediteli Jiřím Balvínovi požadovala zajistit, že "každý díl pořadu Nedej se bude přinášet vyvážené informace, dávat rovnocenný prostor všem názorům a nebude vnucovat divákovi jeden z mnoha možných pohledů na věc" (12). Všechny tyto požadavky Just a Vašků porušili.
Jiří Balvín na jaře 2002 Radě ČT slíbil, že se postará, aby v ekologických pořadech ČT své názory prezentovaly jen "osoby odborně náležitě fundované, věrohodné a co možná nespojené se skupinami, které by z prosazení názorů mohly mít ekonomický prospěch". Je snad v šumavské ekologické cause "věrohodnou" a "náležitě odborně fundovanou osobou" teatrolog, přistižený s manželkou v 1. zóně parku na borůvkách? Je snad "osobou nespojenou se skupinou, která by z prosazení názorů mohla mít ekonomický prospěch" bývalý tiskový mluvčí Greenpeace, který se předtím podílel na fundraisingu?
A nakonec otázka nejdůležitější. Tvůrci bloku veřejnoprávní ekologické publicistiky Na větvi už řadu let okázale ignorují všechny nezávislé expertní posudky, rozhodnutí Etického panelu ČT, Rady ČT i generálního ředitele (1). Jak dlouho si to ještě radní nechají líbit?

POZNÁMKY:
1) Na jaře 1996 si Radě ČT na metody pořadu Nedej se stěžoval tehdejší ministr životního prostředí František Benda. Uvedl celkem sedm případů, kdy tvůrci Nedej se úmyslně zkreslili skutečnost. Rada dospěla k názoru, že stížnost je oprávněná.
V květnu 1999 se Etický panel České televize zabýval pořadem Nedej se, věnovaným jaderné energetice (režisérka Soňa Göblová). Označil jej za manipulativní, jeho autorce vytkl neetické zneužití písemných pramenů a zatajování závažných skutečností divákům.
V červenci 1999 Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání sdělila České televizi, že pořadem Nedej se porušuje paragraf 9 a paragraf 4 zákona 468/1991 o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
V roce 2000 zadala Rada ČT nezávislý expertní posudek, který měl zhodnotit objektivitu a správnost informací, jež pořad Nedej se přinesl o jaderné elektrárně Temelín. V prosinci 2000 tento posudek vypracoval Ing. Václav Železný a Ing. Pavel Zácha ze strojní fakulty ČVUT. V třicetistránkovém textu minutu po minutě rozebrali dva díly pořadu a konfrontovali je s přesně odzdrojovanými odbornými fakty. V záběru posudku uvádějí: "S ohledem na výše uvedené konkrétní pochybení jeho tvůrců je zarážející, že takovýto pořad plný překrucování faktů, polopravd a bohužel i vyložených nepravd a mystifikací může mít své místo ve vysílání veřejnoprávní televize. V pořadu dostávají neúměrně velkou část prostoru odpůrci jaderné energetiky aniž by na jejich tvrzení mohli reagovat skuteční odborníci z oboru energetiky."
V říjnu 2001 si Radě ČT stěžovali starostové sedmi šumavských obcí. Napsali: "Nemůžeme přijmout postoj pořadu Nedej se, který se nám lží, intrikami, polopravdami a demagogií snaží vnutit jeho redaktoři".
V lednu 2002 tehdejší ministr životního prostředí Miloš Kužvart napsal někdejšímu řediteli ČT Jiřímu Balvínovi, že pořad Nedej se je "jednostranný, nevyrovnaný, opakovaně reprízuje již vyvrácené lži, do veřejnoprávní televize nepatří a životnímu prostředí škodí." Kužvart doslova uvedl: "Zkušenosti mé i mých spolupracovníků na MŽP s tímto pořadem jsou vskutku špatné." Jaký pádnější důkaz že je ekologický magazín ČT tendenční a diletantský než stížnost ministra životního prostředí je ještě potřeba? Kdo jiný by měl za normálních okolností pořad Nedej se hájit, když ne on?
Na jaře 2002 Rada ČT konstatovala, že tvůrci magazínu Nedej se se "opakovaně prohřešili vůči zásadám veřejnoprávního vysílání, které stanoví zákon o České televizi v paragrafu 2, a to zejména tím, že:
a) prosazovali jeden názorový proud, nenechali zaznít ve stejné míře protinázor a nedali tak možnost divákovi, aby si svobodně vytvořil názor vlastní,
b) na podporu svých tezí přinášeli argumenty a tvrzení, které ne vždy odpovídala skutečnosti a někdy s ní byla v přímém rozporu,
c) používali manipulativních technických postupů k ovlivnění diváckých postojů."
Na jaře 2002 analyzoval pracovní metody tvůrců pořadu Nedej se doc. PHDr. Jan Jirák z Centra pro mediální studia FSV UK. Rada ČT ho v zadání posudku žádala prověřit, zda pořadu hájí stanovisko jedné strany, zda "jednotlivé pořady nebo jejich cyklus neprosazuje jen jeden názorový proud na úkor jiného a zda v pořadech nejsou použity manipulativní technické postupy k ovlivnění diváckých postojů." Přední český mediální odborník odpověděl na všechny tyto otázky kladně. V posudku totiž mimo jiné u autorského týmu Nedej se odhalil předpojatost, pohrdlivé chování redaktora vůči zástupci strany, s níž nesympatizuje, naivní prvoplánovost interpretace konfliktů, manipulativnost, apriorní postoje a argumentační selhání".
V srpnu 2002 Rada ČT konstatovala, že cyklus "stále trpí nedostatky v analýze popsanými, zejména předpojatostí a nerovnocenným postavením stran, vystupujících v pořadu, čímž není dostatečně naplněn paragraf 2. odst. 2a) zákona 483/1991 o České televizi." Rada požádala tehdejšího ředitele Balvína, aby seznámil autory pořadu s touto analýzou a přijal příslušná důrazná opatření, která povednou k zajištění nápravy v této věci."
Jiří Balvín na podzim 2002 Radě ČT slíbil dohlédnout na to, že se tvůrci pořadu "striktně vyhnou postupům, které by mohly navodit dojem, že vybírají a uvádějí stanoviska shodná s jejich výchozím názorem." Výběr hostů i moderátora diskuse Hádání o přírodě 5. října 2004 jasně dokazuje, že tento slib zůstal nesplněn.
Pořad Nedej se opakovaně kritizují občanské iniciativy. Občanské sdružení Selský rozum mu v roce 2000 udělilo anticenu Zelený strašák v kategorii "Nejhorší poplašná zpráva v oblasti ekologie". Odůvodnilo to "soustavným matením a strašením veřejnosti" a tím, že pořad "zásadně nedává prostor k vyjádření odlišných názorů". V lednu 2002 si na výběr hostů do pořadu Nedej se stěžoval Ing. Bohuslav Vinš, CSc., a Ing. Vladimír Krečmer, CSc., z Národního lesnického komitétu. Napsali, že "jde o setrvale stejný, úzký okruh jednostranně zaujatých osob", zatímco jiné názory nejsou připuštěny.

2) Letos před volbami do Evropského parlamentu nechali tvůrci bloku ekologické publicistiky ČT moderovat diskusní pořad Hádání o přírodě lídra kandidátky Strany Zelených (SZ) Jakuba Patočku. SZ tak byla ve volbách neoprávněně zvýhodněna a Česká televize byla zneužita k propagandě mimo oficiální spoty. Když jeden z diváků na tuto nehoráznost upozornil, Rada ČT jeho stížnost vyhodnotila jako oprávněnou.

3) Jen v roce 2000 sepsal Vladimír Just minimálně tři udání: 1: 12. 4. 2000 udání na "neznámého pachatele z řad vedoucích pracovníků NP a CHKO", policie věc odložila, 2: 28. 6. 2000 udání na "nezjištěné odpovědné pracovníky správy NP a CHKO", věc byla vyřešena v kompetenci ředitele NPŠ, 3: 16. 10. 2000 udání na "správu NP a CHKO", policie věc odložila.

4) Viz protokol Policie ČR Borová Lada ze dne 6. září 2000 (pod textem)

5) Viz sdělení odboru MV ČR pro registraci občanských sdružení, tel. 974 846 237. Občanské sdružení Nedej se je zde vedeno pod č.j. VS/1-1/39721/99-R.

6) http://www.greenpeace.cz/release/03/030619.htm

7) http://www.greenpeace.cz/velryby/index.shtml

8) http://www.greenpeace.cz/velryby/vyzva.shtml

9) http://www.greenpeace.cz/velryby/index.shtml?x=165223

10) http://www.greenpeace.cz/podporte/prihlaska.shtml

11) Podle zákona 483/1991 o České televizi je jejím posláním "poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace". podle zákona 468/1991 o provozování rozhlasového a televizního vysílání nesmí vysílání "jednostranně přihlížet pouze k jednotlivým názorovým orientacím... k zájmu jedné politické strany, hnutí, skupiny nebo části veřejnosti".

12) Rada ČT to po generálním řediteli požadovala v návaznosti na své rozhodnutí z jara 2002, v němž dospěla k závěru, že tvůrci pořadu opakovaně porušují zákon (viz poznámka 1).
Další články tohoto autora:
Ivan Brezina

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku