Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 5.1.2005
Svátek má Dalimil
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Jak sjednotit liberální pravici
 >GLOSA: Tsunami a veselí Češi
 >MÉDIA: PF ČT aneb Podivná filantropie České televize
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Radostné parkování
 >POLITIKA: Nedemokratičnost EU a demokratická podstata české státní ideje
 >ARCHITEKTURA: Praha trochu jinak
 >ÚVAHA: Lépe zemřít jako člověk, než žít jako zvíře
 >POLITIKA: Doleva, potvrzeno!
 >PSÍ PŘÍHODY: Jemné zacházení se dveřmi
 >SPOLEČNOST: Cizinec není našinec
 >ÚVAHA: Největší katastrofou v dějinách je komunismus
 >HISTORIE: Tarnopolský ústup 1917 (1/3)
 >JEDNOHUBKY: Tchyně v jezeře
 >PENÍZE.CZ: V zahraničí vám pojistí i nevěru partnera
 >SVĚT: Evropa a Amerika - blízké či vzdálené světy

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  
 
5.1. ÚVAHA: Lépe zemřít jako člověk, než žít jako zvíře
Táňa Zajícová

Ježíš byl Jediný, který křísil mrtvé a neměl to dělat. Porušil rovnováhu. Jestliže jsou evangelia pravdivá nezbývá nic jiného, než všeho nechat a Ježíše následovat. Jestliže nejsou pravdivá, pak je nejlepší využít těch pár minut co ti zbývá nejlepším možným způsobem. Zabít někoho, zapálit mu dům nebo udělat někomu nějakou jinou špatnost. Žádná radost, jenom špatnost.

Misfit, literární postava povídky „Dobrého muže těžko najdeš“ od Flannery O'Connor

Jeden s nejvýstižnějších úhlů pohledu při hledání odpovědi na otázku mučení lidských bytostí najdeme v práci katolické autorky Flannery O'Connor, která žila svůj krátký život na americkém Jihu. Hrdinové jejich povídek o sobě přemýšlí jako o křesťanech, ale jejich postoje křesťanství odporují. Oslepení pýchou nevidí dopad svých skutků. O'Connor viděla křesťanský jih Ameriky, který zapomněl na evangelia a upravil si Ježíše Krista do stravitelnější podoby, aby mohl omluvit rasovou segregaci a sociální rozdíly. O'Connor používá k rozuzlení svých literalnich konfliktu násilí, které jediné je schopné probudit hrdinů a uvědomit si napáchané zlo a tím dává své literární postavě šanci ke spasení.

K čemu bude člověku, že získal celý svět, když ztratí svoji duši

Matouš 16:25

Nebylo to nic menšího než násilí, které probudilo Ameriku z představy kterou o sobě má. Země téměř vyvolená, určena k potírání zla. Země, jejíž kostely jsou každou neděli plně se podívala do hlubin lidské duše, která je ve své lidskosti schopna lásky a dobrá a ve své nejhorší formě zla, perverzity a zrady. Před americkými křesťany pak stojí volba mezi příslušnosti k politické straně,loajalitou státu a jejich křesťanstvím.

Jestliže je člověk v nebezpečí, jestliže jsou ohroženy životy, právo bránit se je přirozeně. Když policie zatkne domnělého vraha, nikdo nepředpokládá, že mu při výslechu budou vyšetřovatele lámat žebra a trhat nehty. Mučení je proti americkým zákonům. Jestliže je Amerika v nebezpečí, má plně právo se bránit a navrátit viníky do doby bronzové, kam patří. Na co nemá právo, je mučení zajatců. Jakákoli pozice moci je otevřena zneužívání a jistě existují případy, kde bylo příslušníky amerického governmentu mučení použito. Faktem však zůstává, že to není věc akceptována zákonem ani veřejnosti.

Diskuse je pak jako obvykle rozdělena na dva tábory.

MUČIT

Právo miliónů Američanů žít, převažuje právo teroristů či podezřelých z terorismu nepodstoupit mučení.

Bylo by neodpustitelné, kdyby government měl v rukou podezřelého, jenž by v případě mučení předal informací, která by předešla tragédii 11.září 2001 a mučen nebyl.

Co je víc nemorální, obětování práv jednoho člověka, který není americkým občanem a je zatčen mimo Ameriku,

nebo nechat statisíce Američanů zemřít, abychom si mohli říkat, civilizovaní lidé odmítají mučení

Zabijeme v téhle válce mnoho lidí. Když budeme zabíjet, proč ne mučit?

Mučení funguje. Příklad, filipínské úřady, které měly podezření o možnosti nadcházejícího teroristického útoku držely může podezřelého s terorismu. Zlomily mu většinu žeber. Pálily mu genitálie cigaretami. Nalévaly mu vodu do úst až nemohl dýchat. Po 67 dnech jim mučený dál informací, která jim umožnila spolu s Američany, jímž byl výsledek výslechu” předán, zastavit teroristický útok.

Co když zajmeme jednu z hlav al Qaedy (Al-Kajdy). Víme, že do Státu byla dopravena kufříková nukleární bomba. Co když víme, že on ví, kde a kdy bude detonovana. Vyšetřujeme ho mnoho dní a nepoužijeme mučení. Terorista neřekne ani slovo. Ztratíme Manhattan.

Budeme mučit jenom tehdy, jedna-li se o situaci, kdy má být detonovana časovaná atomová bomba.

Budeme praktikovat jenom některé druhý mučení.

NEMUČIT

Přesvědčení, že ti kteří ochraňují zemí mohou stát mimo zákon. Přesvědčení, že Amerika musí být chráněna jakýmkoli způsobem. Přesvědčení že Spojené Státy mohou ve jménu obrany zasahovat bez jakýchkoli limitu je přesvědčení, které otevírá dveře mučení. Národ, který přijme přesvědčení, které se neslučuje se svobodou a milosrdenstvím, přijme sebezáchovu nadevšechno. Takový národ obětuje nezbytnou lidskost k získání nejistého bezpečí.

Jeden že základních kamenů svobodné (liberální) společnosti je ochota akceptovat nebezpečí k zachování jistých nezcizitelných práv. Přesto, že by znamenalo pro společnost větší bezpečí vytvořit zákony proti politickým ideologiím(komunismus, radikální islám), liberalismus takový postoj odmítá. Bezpečí není prvním principem liberální společnosti. Jestliže můžeme odůvodnit zrušení občanské svobody v jednom typu situace, s jakou důvěryhodnosti můžeme argumentovat proti rušení jiných občanských svobod? Jedno z nezcizitelných práv je lidská důstojnost. Lidská důstojnost, že které vyplývá nevyhnutelná míra odpovědnosti a hodnoty lidského života, kterou nemůžeme zahodit i kdybychom chtěli. Je to právě lidská důstojnost, kterou mučení znásilňuje.

Časovaná nukleární bomba je jenom fiktivním rétorickým obratem použitým k tomu, aby byla veřejnost dotlačena k souhlasu, že v takovémto případě je mučení přípustné. Je to ovšem jeden z příkladu, kdy by mučení bylo pravděpodobně nejméně prospěšné ( příklad úspěšného výsledků mučení, kterého se dopustili filipínské úřady: zlomit zatčeného teroristů nepředstavitelným barbarstvím trvalo 67 dní. Má budík na kufříkové atomové bombě takový časový rozsah?). Jestliže je akceptováno, neexistuje později způsob jak zabránit mučení, které může být použito ještě v mlhavějších spekulacích a nejasných nebezpečích. Co když? Jsou pouhé hypotetické příklady.

Vytrháme nehty(soft stuff), ale nebudeme znásilňovat(hard stuff). Co když trhání nehtů nebude efektivní, co potom? Good bye Manhattan? Která emocionální či racionální hranice zastaví mučitele před tvrdým mučením?

Mučení je horší než smrt. Smrt je to co si mučený přeje. Člověk zemře bez odejmutí důstojnosti. Cílem mučení je odstranit lidskou důstojnost.

Někteří lidé, dokáží snést velikou bolest. Neexistuje nic víc demoralizujícího pro mučitele a inspirujícího pro mučeného, když mučeného nedokáže mučení zlomit. Mučení vytváří mučedníky. Svědectví vítězného křesťanství, jehož stoupenci podstoupili krutá mučení od Staré Říše Římské po Sovětské Rusko, je nepopiratelné.

Mučením často nezískáme klíčovou informací. Navíc, někteří lidé jsou ochotni přiznat cokoli, aby zastavili bolest.

Moc korumpuje a stát používá moc k vytváření větší moci. V momentě, kdy stát získá moc mučit, existence parametrů, které by určovaly, jak je tato moc použita, je nemožná. V momentě, kdy stát začne mučit, není možno jej zastavit. Efekt všeobecně přijatého faktu práva státu mučit lidské bytosti rozkládá společnost země, kde je mučení dovoleno. Mučení a bezohledně zacházení v Sovětském Rusku zničilo mezilidské vztahy a ničilo charakter lidí, kteří žili ve strachu i když oni sami nebyli nikdy zatčení.

Co zastaví stát před mučením v americkém vězeňském systému? Neřekl zcela nedávno New York Státě Attorney Generál Eliot Spitzer, že pro kriminální typy z Wall Street dává přednost státním věznicím před federálními? Státní věznice, řekl Spitzer, mají certain edge, která ve federálním systému věznic neexistuje. Slušný člověk nemá pro kriminální živly příliš sympatií. Konci však lidskost před vraty věznic? Ty, kteří argument lidskosti v případě kriminálníků nepřijímají, by měla přesvědčit alespoň praktická stránka věci. Brutalizovani vězni budou jednoho dne propuštění mezi zákony respektující populaci.

Pro americké křesťany je čirou slepotou přitakávat Caesarovi a jeho hladu po mučení. Vždyť Caesar ho použije jenom na ty, kteří si to zaslouží tam někde za vodou.” Opravdu? Není křesťanům v Americe již dnes bráněno ve shromažďování na veřejných prostranstvích a v politických projevech? Při rychlosti s jakou dnešní inženýři lidských duši rozhodují o stavu společnosti nebude trvat dlouho a náboženské přesvědčení o tom či onom se stane zločinem z nenávisti. Co je nemorální nemůže být politický prospěšné.

Mučení je nástroj totalitního státu a s tímto porozuměním by se o něm mělo přemýšlet.
Další články tohoto autora:
Táňa Zajícová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku