Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 6.1.2005
Tři králové
  Výběr z vydání
 >SVĚT: Globalizace jako pokrok či pohroma
 >POLITIKA: Otevřený dopis europoslanci Janu Zahradilovi
 >MÉDIA: Reakce České televize na článek Jana Stolára
 >RODINA A PŘÁTELÉ: No vida, a jde to
 >POLITIKA: Rovní a rovnější
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Organizovaná lůza a nedoceněný filozof
 >EVROPA: Rozhodnutí o zahájení jednání s Tureckem (2)
 >PSÍ PŘÍHODY: Pejskové utekli
 >POLITIKA: Ví ODS, co chce?
 >ZVĚROKRUH: Kozoroh
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: A nic se nestalo
 >USA: Pokoj lidem dobré vůle
 >SVĚT: V kaňonech Utahu (5)
 >KOMENTÁŘ: Abramovičův Jarošík
 >PENÍZE.CZ: Množme se a plaťme méně aneb daně a děti ve 2005

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
6.1. PENÍZE.CZ: Množme se a plaťme méně aneb daně a děti ve 2005
Kateřina Havlíčková

Novela zákona zavádí kromě jiného tyto nové pojmy: daňová sleva, daňový bonus a společné zdanění manželů. Pojďme je podrobněji rozebrat.

Daňová sleva, daňový bonus

Jde o změnu aktuální, která se do výše vašeho příjmu promítne už při výplatě mzdy za tento měsíc. Namísto odčitatelné položky ze základu daně na nezaopatřené dítě (dosud ve výši 2 130 Kč měsíčně) máte nárok na slevu na dani ve výši 500 Kč měsíčně za každé dítě (na těžce postižené dítě - ZTP/P - je to 1 000 Kč). Můžete uplatnit slevu na všechny děti, které máte, limitem je pouze výše daně.
Jestliže je vaše daňová povinnost nižší než sleva na dani na všechny děti, máte nárok na daňový bonus, tedy doplatek slevy (de facto negativní daň). Daňový bonus může dosáhnout maximálně 30 tisíc Kč ročně, tedy 2 500 Kč měsíčně. Snížení zálohy na daň o slevu, příp. zvýšení čisté mzdy o bonus vám zajišťuje automaticky zaměstnavatel.
Spočítejte si to!

Chcete vědět, zda a v jaké výši máte nárok na daňovou slevu či daňový bonus a jaká bude vaše čistá mzda? Využijte naši kalkulačku!

Podmínkou pro nárok na daňový bonus je hrubá mzda alespoň ve výši minimální mzdy. Nárok na bonus může získat i ten, kdo má mzdu nižší (protože třeba pracuje na částečný úvazek), pokud jeho celkový příjem za rok dosáhne alespoň 43 110 Kč (tedy šestinásobek minimální mzdy). V takovém případě vám bude bonus proplacen při ročním zúčtování, tedy až v roce 2006. Naopak pokud je vaše mzda v některých měsících vyšší než minimální a dostanete bonus, ovšem nesplníte podmínku minimálního ročního příjmu, již proplacený bonus se nevrací.

PŘÍKLAD:
Osamělá matka se dvěma dětmi nastoupí do zaměstnání po rodičovské dovolené v červnu a do září pracuje na poloviční úvazek za 4 000 Kč. Od října začne pracovat na plný úvazek za hrubou mzdu 8 000 Kč. Za měsíce červen až září neplatí daň z příjmu, na daňový bonus ale nemá nárok, protože její mzda je nižší než minimální. Za srpen až prosinec má nárok na daňovou slevu (daň z příjmu po slevě je 0 Kč) a k tomu daňový bonus ve výši 415 Kč měsíčně. Nárok na zpětné proplacení bonusu za zbývající měsíce jí nevznikne vzhledem k tomu, že její roční příjem je nižší než šestinásobek minimální mzdy.

Mzda Pojistné Daňová sleva Daňový bonus Čistý příjem
Leden - květen 0 0 0 0
Červen 4 000 500 60 0 3 500
Červenec 4 000 500 60 0 3 500
Srpen 4 000 500 60 0 3 500
Září 4 000 500 60 0 3 500
Říjen 8 000 1 000 585 415 7 415
Listopad 8 000 1 000 585 415 7 415
Prosinec 8 000 1 000 585 415 7 415
Rok 2005 celkem 40 000 5 000 1 995 1 245 36 245
Zdroj dat: Vlastní výpočty

Spočítejte si to!

Chcete vědět, co všechno si můžete odečíst od daňového základu a jakou slevu to pro vás bude znamenat? Využijte naši kalkulačku!

Pokud by ale nastoupila do zaměstnání o měsíc dřív, její příjem by přesáhl částku 43 110 Kč a dostala by bonus za zbývající měsíce (byl by jí doplacen při ročním zúčtování záloh na daň). Její celkový čistý příjem za rok by pak byl 49 180 Kč (hrubý příjem 44 000 Kč).
Za zmínku stojí ještě jedna související novinka: pro účely sociální potřebnosti se nepřihlíží k daňovému bonusu podle zvláštního právního předpisu (míněn zákon č. 482/91 Sb. o sociální potřebnosti). To prakticky znamená, že pokud rodina žádá o sociální dávky - většinou jde o doplatek do životního minima - proplacený bonus se nezapočítává do příjmu. Rodině tedy zůstane "navíc".

Společné zdanění manželů

Spočítejte si to!

Chcete vědět, zda se vám vyplatí společné zdanění manželů a kolik můžete ušetřit? Využijte naši kalkulačku!

Tato novinka bude aktuální až začátkem roku 2006, na výši mzdy během roku nemá vliv. Podmínkou pro uplatnění společného zdanění je mít alespoň jedno nezaopatřené dítě (stačí, když se narodí 31. prosince) a podat daňové přiznání najednou. Naopak není nutné, aby měli oba manželé zdanitelné příjmy, stačí když je má jeden z nich.
Nejprve si každý z manželů odděleně spočítá svůj základ daně. Poté se tyto dva základy sečtou, odečtou se nezdanitelné části základu daně obou manželů (na poplatníka, životní a penzijní pojištění, úroky z hypotečního úvěru atd.). Výsledná částka se vydělí dvěma - to je základ daně každého z manželů. Z tohoto základu se pak vypočte daň, daňová sleva příp. daňový bonus, na každé dítě pouze u jednoho z manželů.
Protože společné zdanění je přece jen trochu náročné na čas a aktivitu, je na místě otázka, kdy má smysl a kdy ne. Zjednodušeně se dá říci, že nemá smysl v případě, kdy manželé mají stejnou mezní daňovou sazbu (přibližně stejný základ daně).
I u zaměstnanců platí, že jak pro společné zdanění, tak pro uplatněné daňové slevy se berou v úvahu všechny příjmy, s výjimkou příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybíraná srážkou (např. dohody o provedení práce). Tedy i příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu (zde je podmínka, že náklady nesmí převýšit příjmy) a ostatní příjmy. Samozřejmě i příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, což bude tématem dalšího článku.

Paragrafy novely zákona o dani z příjmů, které se týkají daňové slevy, bonusů a společného zdanění manželů najdete na tomto místě.


Co si myslíte o daňové slevě, bonusu a společném zdanění manželů, které přinesla novela zákona o dani z příjmu?
Další články tohoto autora:
Kateřina Havlíčková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku