Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 7.1.2005
Svátek má Vilma
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Ad "Ví ODS, co chce?"
 >VÍKENDOVINY: James Bond, já a štíty hor
 >GLOSA: Pomůžeme mrtvým, nebo živým?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Televize 2
 >POLITIKA: Největší omyl ze všech
 >BAJKA: O tygrovi aneb Proč se šelem bát?
 >PSÍ PŘÍHODY: Až do středu Země
 >POLITIKA: Zatočit s komunisty, ne s volebním systémem
 >SPORT: Konání Zlaté lyže je kvůli počasí ohroženo
 >POLITIKA: Pehe svým liberálům nerozumí
 >SPOLEČNOST: Výprodej zboží (nejen povánoční)
 >EKONOMIKA: Rok 2005 bude podobný předchozímu roku
 >PENÍZE.CZ: Na sociálních dávkách dostaneme v roce 2005 víc
 >EKONOMIKA: Dolar bude ještě oslabovat
 >SVĚT: Globalizace jako pokrok či pohroma

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
7.1. PENÍZE.CZ: Na sociálních dávkách dostaneme v roce 2005 víc
Ludmila Řezníčková

S počátkem roku 2005 dochází v sociální oblasti k řadě změn, jednou z nejdůležitějších je bezpochyby zvýšení životního minima. K tomuto kroku vláda přistoupila po dosti dlouhé době, naposledy se životní minimum zvyšovalo v říjnu 2001, tedy před více než třemi lety. Přesto byl původní záměr koalice valorizaci životního minima zmrazit z důvodů úspory peněz ze státního rozpočtu. Jenže do konce roku 2004 vláda nedokázala prosadit změnu zákona o životním minimu, která by zmrazení umožňovala, proto musela literu zákona naplnit a ke zvýšení přistoupit.

Životní minimum ovlivňuje řadu oblastí

Životní minimum

Vývoj částek životního minima až do současné podoby najdete na tomto místě.

Životní minimum, které bylo do sociálního systému zavedeno koncem roku 1991, jsou vlastně státem stanovené částky, které by měly člověku zabezpečit pokrytí základních nákladů na stravu, základní osobní potřeby a domácnost. Pod touto hranicí již u člověka nastává stav hmotné nouze. Z částek životního minima se vychází v nejrůznějších oblastech, dotýká se dávek sociální potřebnosti, dávek státní sociální podpory, výpočtu podpory v nezaměstnanosti, stanovení výše příspěvku při péči o osobu blízkou i výše bezmocnosti, kterou pobírají k důchodu zdravotně postižení důchodci apod.
Kolik bude nové životní minimum dosahovat? Především je třeba si uvědomit, že se skládá ze dvou částí: z částky na stravu a ostatní základní osobní potřeby a z částky na domácnost. Částka na stravu je odstupňována podle věku, částka na domácnost se zase řídí počtem osob žijících v domácnosti.

Částka na domácnost
původní výše nová výše zvýšení o
1 osoba v domácnosti 1 780 Kč 1 940 Kč 160 Kč
2 osoby v domácnosti 2 320 Kč 2 530 Kč 210 Kč
3 nebo 4 osoby v domácnosti 2 880 Kč 3 140 Kč 260 Kč
5 a více osob v domácnosti 3 230 Kč 3 520 Kč 290 Kč

Částka na stravu a ostatní základní osobní potřeby
původní výše nová výše zvýšení o
Dítě do 6 let 1 690 Kč 1 720 Kč 30 Kč
Dítě od 6 do 10 let 1 890 Kč 1 920 Kč 30 Kč
Dítě od 10 do 15 let 2 230 Kč 2 270 Kč 40 Kč
Student do 26 let 2 450 Kč 2 490 Kč 40 Kč
Ostatní osoby 2 320 Kč 2 360 Kč 40 KčJak je z tabulek patrné, zvýšila se hlavně částka životního minima k pokrytí nákladů na domácnost. Je to důsledek růstu nákladů, které musí občané na bydlení vynakládat. Částky na stravu se zvýšily spíše symbolicky. Životní minimum jednotlivce, který žije sám v domácnosti, tak vzrostlo z celkové částky 4 100 Kč na nynějších 4 300 Kč.

Dávky sociální potřebnosti

Dávky sociální potřebnosti jsou vypláceny sociálními odbory městských úřadů a úřadů městských obvodů. Jejich charakter vystihuje jejich zjednodušený název: dávky do životního minima. Skutečně se však jedná o název zjednodušený, protože při stanovení výše těchto dávek se sice z životního minima vychází, ale jejich výši podstatně ovlivňují i další faktory. Např. skutečné náklady na bydlení, zvýšené náklady na dietní stravování, majetkové poměry, snaha zvýšit si příjem vlastním přičiněním atd.
Je to oblast natolik rozsáhlá, že se jí podrobněji budeme věnovat v některém z dalších článků.

Dávky státní sociální podpory

Spočítejte si to!

Chcete vědět, jaké výše dosahuje vaše životní minimum?

Náleží vám příspěvek na bydlení? Pokud ano, v jaké výši?

Máte nárok na přídavek na dítě? Kolik peněz můžete dostat?

Náleží vám sociální příplatek? Odpoví vám naše kalkulačka!

Chcete vědět, jakou budete pobírat nemocenskou? Naše kalkulačka je zde!

Dostanete je na úřadech pro výplatu dávek státní sociální podpory, které od dubna 2004 spadají pod úřady práce. Zpravidla sídlí ve všech větších městech. Zvýšení životního minima tu výši dávek přímo ovlivnilo .
Např. porodné se při narození jednoho dítěte zvýšilo z 8 450 Kč na 8 600 Kč, při narození dvojčat z 20 280 Kč na částku 20 640 Kč atd. Blíže viz článek Jak přežít porod, vojnu a pohřeb.
Od ledna 2005 se také zvyšuje rodičovský příspěvek, a to z částky 3 573 Kč na 3 635 Kč, tj. matky a otcové na rodičovské dovolené si měsíčně přilepší o 62 Kč měsíčně. Další informace viz článek Jak přežít na mateřské.
Pro další skupinu dávek jako je přídavek na dítě, sociální příplatek či příspěvek na bydlení hranice životního minima přímo určuje, které z rodin na tyto dávky dosáhnou. Bližší informace o těchto dávkách naleznete např. ve článku Jak stát pomáhá nemajetným, Jak uživit potomky či Jak zvládnout bydlení. Pro výpočet orientační výše dávek můžete využít také naše kalkulačky (viz sloupek vlevo).
Zvýšení dávek ovšem ve své peněžence pocítíme až v únoru, protože tyto dávky se obdobně jako mzda vyplácejí zpětně.

Co si o zvýšení životního minima myslíte vy? Skutečně nám jako občanům stát formou sociálních dávek pomůže zvládnout rostoucí ceny energií, nájmů bytu, potravin, léků a tak dále? Nebo se domníváte, že zvýšení životního minima podpoří jen určitou skupinu obyvatelstva?
Další články tohoto autora:
Ludmila Řezníčková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku