Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 12.1.2005
Svátek má Pravoslav
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Jeden Astonův dluh
 >ZDRAVÍ: Naši sociální socani
 >ARCHITEKTURA: Osudy architekta s mnoha domy a jednou fotkou
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Copak se počasí pomátlo?
 >GLOSA: Recept na nezaměstnanost
 >POLITIKA: K volebnímu systému v ČR
 >PSÍ PŘÍHODY: Iris objevila bonanzu
 >CHTIPy: O počítačích
 >SPOLEČNOST: Státem řízený výprodej
 >HISTORIE: Jan Hus
 >SPOLEČNOST: Praha patří Ještírkům
 >PENÍZE.CZ: Životní pojištění: jak spočítat efektivní úrok
 >BRAZÍLIE 1: Úvodní nahlédnutí
 >MÉDIA: Mediální tsunami aneb Tragédie proměněná v kýč
 >GLOSA: Právo na zboží?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Evropa  
 
12.1. EVROPA: Jeden Astonův dluh
Jan Zahradil

Ve svém včerejším komentáři píše Aston o údajných dvou dluzích ODS v souvislosti s jejím odmítavým postojem k euroústavě. Uvádí, že evropská ústavní smlouva komplexně upravuje pravidla fungování rozšířené EU, ovšem hned v této větě se mýlí. Není to pravda, tato pravidla jsou upravena již v předchůdkyni euroústavy, tzv. smlouvě z Nice. Rozšířená EU ke svému fungování žádnou ústavu nepotřebuje, evropské orgány mají dnes dostatek pravomocí na to, aby spravovaly svěřenou agendu řádně. Upřímně řečeno, mají jich dokonce až moc.

Dále autor tvrdí, že argumenty ODS jsou prý emotivní, nevěcné. Sám jsem se podílel na vypracování jednoduchého argumentáře pod názvem "5 důvodů proč říci NE ústavě EU" a další argumenty jsem zařadil do "Modré šance pro diplomacii". Tvrdím, že jde o argumenty věcné a že pro jejich pochopení není ani třeba žádné speciální vzdělání v problematice EU. Například pan Novák a paní Procházková, na které se autor odvolává, bezpečně poznají, co zlého se jim přihodilo, až jim budou přistávat na hlavě další desítky zbytečných směrnic a regulací, otravujících život jim a jejich okolí, které z popudu Evropské rady vypracuje Evropská komise a posvětí Evropský parlament. Českým představitelům bude pak houby platné, že se proti takovým nařízením budou v Evropské radě stavět, protože podle euroústavy nebudou mít dost sil na to, aby je zablokovali a všechno tam pěkně poběží podle francouzsko-německého scénáře, podle něhož je ostatně střižen i onen euroústavní návrh.

Jestliže někdo jedná emotivně a nevěcně, jsou to naopak zastánci euroústavy, kteří českou veřejnost vytrvale a hystericky zastrašují apokalyptickými scénáři v případě nepřijetí euroústavy: prý se bez ní buď EU zhroutí, nebo vyloučí tzv. kverulanty (ano, tak se o nich mluví) ze svých řad. A jsme u poslední Astonovy výtky - ODS prý dluží občanům vysvětlení, co se stane, pokud řeknou euroústavě NE.

Nuže, pokud je EU demokratickým společenstvím rovnoprávných států, české NE nebude a nemůže mít pro nás žádné fatální následky. Protože evropské smlouvy se mohou měnit jen jednomyslně, bude to znamenat, že české NE je NE pro všechny a tedy NE euroústavě jako takové, která potom nevstoupí v platnost. Ostatně, nedávno to potvrdil v Londýně jeden z představitelů EU J. Solana, když řekl, že případné britské NE euroústavě by neznamenalo vyloučení Británie z evropské rodiny. Platí-li to pro Británii, pak pro Českou republiku to musí platit také. Nebo snad ne?

Ovšem pokud EU není demokratickým společenstvím rovnoprávných států, pokud je společenstvím, kde se jedná mocensky a silově, kde "neposlušní" mohou být trestáni politickým a ekonomickým tlakem a kde se různým státům měří různě, v závislosti na jejich velikosti a síle - pak je možné samozřejmě všechno, včetně toho, že uvedené prostředky budou použity i proti České republice.

Ale do takové EU jsme přece nevstupovali? Nebo snad ano? Tady zase dluží odpověď zastánci euroústavy, včetně Astona, všem ostatním.

Webová stránka Jana Zahradila


Další články tohoto autora:
Jan Zahradil

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku