Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 13.1.2005
Svátek má Edita
  Výběr z vydání
 >BRAZÍLIE 2: Další plusy a minusy v Riu
 >PRÁVO: Absurdistánské Mlýny také melou
 >EVROPA: Hrozí nám nepřijetím Evropské ústavy vyloučení z EU?
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Tři zapomenuté filmy mého dětství
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Loučení se starým diářem
 >SVĚT: V kaňonech Utahu (6)
 >POLITIKA: Vykořisťování člověka člověkem či naopak?
 >PSÍ PŘÍHODY: Výsledek bohatého dne
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Tak už i Antonín Sova...
 >EVROPA: Federace, suverenita a několik mýtů
 >NÁZOR: Lidsky důstojné a efektivně fungující zdravotnictví...
 >VÝSTAVA: 52 výtvarníků 8 dobrých let galerie ArtForum
 >EVROPA: Je vrahem zahradník nebo Zahradil?
 >EKONOMIKA: Americká výsledková sezóna začíná
 >PENÍZE.CZ: Podnikatelé, děti, daně a rok 2005

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Šamanovo doupě  
 
13.1. ŠAMANOVO DOUPĚ: Tak už i Antonín Sova...
Jan Kovanic

Posledně jsem tu přepsal jednu bojovou báseň neznámého českého aktivisty z dob protektorátu. Přitom jsem povzdechl: "Ty básničky, co se psaly o Sovětském svazu, byly mnohem kvalitnější, profesionálnější, přesvědčivější - možná je ještě máte vy nebo vaši rodiče v knihovně. Však byly od kvalitních básníků." Mezi těmito klasiky jsem jmenoval i Antonína Sovu. Jedním z komentátorů jsem byl vyzván, abych "uvážil zařazení A. Sovy do jedné řady s autory, kteří (většinou ovšem v jedné ze svých životních etap) jednoznačně podporovali Sovětský svaz včetně jeho režimu." Tak jsem si tu Sovovu báseň "Lenin" opět po dlouhé době přečetl, tentokrát v klidu a pozorně, odděleně od jiných "Leninů" a "Leninií". Doporučuju to i vám:

..................................................

LENIN

Ten, v nové učení jenž zasvětí,
v mystickém drží světy zajetí.
Má sílu tragickou, hrůz násilí,
neb jeho ruce tvoří tam, kde zabily.

A vyšvih´ se a v Gogolovskou trojku sed´,
prásk´, přes lesy a stepi, pláně, vody,
prásk´, koňů-tahounů on uzdy pevně ved´
a neštítil se prohánět je v krve brody.

Hle, vypasený bárin skulil se jak měch,
hle, inteligent za ním sražen rozměklý,
jen Němec po boku zbyl a žid povzteklý
z pogromů dávnou mstou, tak jedou Ruskem v spěch,

v svět celý, velkolepý humbug opičí
se věsí na trojku, všech národů tříšť za ní,
jež chce se svésti lacino a bez námah
již přijít k hotovému, po evropské pláni
se řítí šíleně, až zdvihá nad vším prach...

A s druhy po boku, jak světy zabírá,
co v tvář mu plivají, znesvětit chtějí druzí,
on řítí se, z mystické sladkých věcí hrůzy
vojsk za něj bojující církev umírá.

Zas po staletích Mstitel, zbědovaných Pán,
chce Tvůrcem být, dům k domu, ze všech vjíždí stran.

Dav náročných, všech nespokojených se hnul.
Již za ním spiklenecký každý mžourá stůl,
kout každý s mládeží, již pohoršili otci
mamonem opilí, když jako vepři krotcí

v lovišti zlata svého chrochtají.
V dějinné sugesci vše svádí potají:
čí srdce změnu chtí, se kolem sesedla,
msta pro ráj příští rudla tam a nebledla.

A s trojkou řítil se, spal u všech, jed´a pil
a třeba popřen - vysmán - on tu byl,
otcovským domům mládež odloudil.

Těm jedněm strašný hřbitov, druhým sladký řád,
jenž rozplameňuje, z tolika hříchů živý...
Však v jaké peklo sřítí se, jak hrozný pád,
až nespokojenci procitnou, vystřízliví...!

........................................................

Ona je to vpodstatě protisovětská básnička, kde se píše o Leninovi, že zabíjel boháče a inteligenty, a Němci a Židé mu v tom pomáhali... Básník má nejspíš něco proti Internacionále, ve které se chce každý lacino svézt na Leninově úspěchu - nazývá totiž mezinárodní dělnické hnutí "velkolepým humbugem opičím"...

Nejdřív to vypadá, že básník Leninovi fandí. "Zas po staletích Mstitel, zbědovaných Pán..." Vždyť strašný hřbitov je tu jen pro starou generaci, válející se prasecky ve zlatě - svedenou mládež, která touží po změně, čeká "sladký řád"...

Nebo nefandí? Ví, že onen "příští ráj" je pouze představou, ze které jednou lidé vystřízliví. (Jak kdo. Někdo nevystřízlivěl ani osmdesát let po vzniku této básně. V Sovět... pardon, v Rusku stále na náměstích stojí sochy masového vraha Lenina.)

Tato báseň je protisovětská, ale její antisovětismus editorovi sbírky dr. Bedřichovi Václavkovi v roce 1936 nevadil, když ji zařadil mezi jiné básně, ve kterých se SSSR nábožně opěval. (Václavek pouze podotkl, že na "tragické visi" Antonína Sovy "zřejmě ulpěly stopy pomlouvačských kampaní..." O antisemitismu nepíše, mezi původními revolučními vůdci byli skutečně i Židé - tady jen připomenu, že i mezi jejich obětmi. Totéž platí o Němcích.) Zde pramení můj omyl - opisoval jsem jména autorů z jinak chvalozpěvného sborníku.

Takže: Ano, Sova psal o SSSR, ale omlouvám se mu za svůj dojem, že se tak dělo oslavně.

(Text básně opsán ze sbírky "SSSR v československé poezii", vydala LIDOVÁ KULTURA jako třetí svazek Lidové knihovny, vytiskl V. Palán v Praze 1936)

Psáno v Praze dne 12. ledna 2005


Další články tohoto autora:
Jan Kovanic

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku