Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 14.1.2005
Svátek má Radovan
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Migrační i jiné bonbónky
 >FEJETON: Blonďák z bistra
 >GLOSA: Země mužů, strana žen
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Postižení lidé
 >NÁZOR: Šakalův dotazník
 >POLITIKA: Strach z referenda o e-ústavě
 >LITERATURA: Dopis znalcům Ezopových bajek
 >PSÍ PŘÍHODY: První moucha
 >CHTIP: Hotelové mýdlo
 >HISTORIE: Tarnopolský ústup 1917 (3/3)
 >PENÍZE.CZ: Škromachova tradiční péefka
 >EKONOMIKA: Koruna nejsilnější za dva roky
 >BRAZÍLIE 2: Další plusy a minusy v Riu
 >PRÁVO: Absurdistánské Mlýny také melou
 >EVROPA: Hrozí nám nepřijetím Evropské ústavy vyloučení z EU?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Evropa  
 
14.1. Jan Zahradil je nadále dlužníkem
(eff)

Ve středečním Psu vyšel článek stínového ministra zahraničí Jana Zahradila Jeden Astonův dluh. Nebudu psát o svých údajných dluzích, o nich dost napsal Jan Zahradil. Konstatuji jen, že ani v tomto článku nenapravil dva svoje, respektive vedení ODS dluhy.

První dluh
Vyzýval jsem, aby ODS jasně sdělila voličské veřejnosti, jaká konkrétní nebezpečí hrozí České republice, pokud bude přijata ústavní smlouva.
Jan Zahradil píše: "Například pan Novák a paní Procházková, na které se autor odvolává, bezpečně poznají, co zlého se jim přihodilo, až jim budou přistávat na hlavě další desítky zbytečných směrnic a regulací, otravujících život jim a jejich okolí, které z popudu Evropské rady vypracuje Evropská komise a posvětí Evropský parlament. " Toto nevnímám jako věcný argument. Pan Novák a paní Procházková jsou denně zavalováni směrnicemi a regulacemi z české dílny. Jak ví Jan Zahradil, že směrnice a regulace z Bruselu budou zbytečné a otravné? On ví dopředu, že vše co z Bruselu vzejde je a bude špatné a zároveň se brání označení "euroskeptik". Je informován o "francouzsko - německém scénáři", podle něhož je střižen i návrh ústavy. V čem konkrétně ohrozí Francouzi a Němci naše národní zájmy? To se ptám a na to Jan Zahradil neodpovídá.
Hitlerovo německo ohrožovalo naše národní zájmy. Ukradlo nám kus území, takřka vyhladilo naše romské a židovské spoluobčany, vraždilo a věznilo naše vlastence a chystalo germanizaci "českomoravského prostoru."
Komunistické Rusko skrze svoje poskoky ovládlo naši zemi, způsobilo ve všech ohledech rozvrat a úpadek a zavinilo, že se musíme drát zpátky, tam, kde jsme bezproblémově byli.
Toto jsou příklady evidentního ohrožení národních zájmů. Ptám se tedy znovu: čím a jak konkrétně nám hrozí Francie a Německo? Chce zničit naši ekonomiku? Chce nás utiskovat jazykově, kulturně? Co nám chce skrze Unii vyvést? Já to nevím. Jan Zahradil to, obávám se, taky neví a proto se omezuje na obecné strašení.
Dokument "5 důvodů proč říci NE ústavě EU" je vystaven na webové stránce Hynka Fajmona. Přečtěte si ten dokument a sami posoudíte, zdali je to konkrétní odpověď na otázku, co zlého nám Francie s Německem, případně celá Unie, vyvedou. Stručně oněch pět důvodů:
1. K přijetí evropské "ústavy" neexistoval mandát, říká Fajmon. Zpochybňuje vznik dokumentu, avšak dopadů se tento bod netýká. Neodpovídá na otázku, jaké nebezpečí nám hrozí.
2. Evropská "ústava" je neúspěch, konstatuje Fajmon ještě dřív, než smlouva začala fungovat. Smlouva je podle něho složitá, špatně se čte a ujednání z Nice bylo lepší. Lze o tom diskutovat, avšak dopadů se tento bod netýká. Neodpovídá na otázku, jaké nebezpečí nám hrozí.
3. Evropská "ústava" je cestou k evropskému státu, říká Fajmon. Zde je konkrétnější , píše: "Ústava" principálně mění politický charakter i právní základ EU, definuje symboly EU jako jsou vlajka, hymna, heslo, měna a "státní svátek", zavádí funkce "prezidenta" a "ministra zahraničí" EU a zaručuje, aby EU na mezinárodní scéně vystupovala de facto jako stát." Zde jsou vypočítány formální maličkosti, ale i zásadní věci. Především měna. Ta existuje bez té smlouvy. Pana Nováka a paní Procházkovou bude především zajímat, kolik eur budou mít na výplatní pásce. To závisí na výkonnosti ekonomiky, nikoli na ústavní smlouvě. Diskutabilní je ministr zahraničí EU a evropská zahraniční politika. V tomto bodu předvídám velké spory a konflikty v budoucnosti - to ovšem nebude žádné české specifikum. Tento bod představuje možné problémy, nikoli však zásadní hrozbu.
4. Evropská "ústava" omezí suverenitu ČR, píše se v dokumentu. Suverenitu omezil sám vstup ČR do EU, to jsme všichni věděli a proto se konalo referendum. Evropský soudní dvůr může už dnes pronikat do národních právních soustav členských států. Děje se to i u nás. Zaplať pánbůh! Naši občané se mohou odvolávat a činí to a vyhrávají žaloby na naši neschopnou justici. V tomto bodu 4 se vypočítávají další prvky nadřazenosti unijních rozhodnutí: v oblasti zahraničí a bezpečnostní politiky, v oblasti boje proti organizovanému zločinu a terorismu a v oblasti rozpočtové, kde ztrácíme právo veta. Soudně uváženo: je to skutečně hrozba občanům ČR, že naše reprezentace v EU nemá právo veta nad rozpočtem Unie?
5. Přijetí evropské "ústavy" je pro ČR nevýhodné, je poslední bod. Fajmon dovozuje, že se mění způsob hlasování v Radě EU a že váha našich hlasů klesá o třetinu - oproti způsobu stanovenému smlouvou v Nice, dodávám já, nepíše on. "V případě přijetí "ústavy" se tedy bude o čím dál větším počtu otázek rozhodovat v Bruselu a nikoliv v ČR," končí tuto pasáž. Mlčky se zde předpokládá, že naši zástupci v Bruselu budou k ničemu, bez vlivu, bez efektivity. Ale i kdyby tomu tak bylo, ony direktivy, směrnice, eventuálně zákony v Bruselu vznikající nebudou specificky pro Českou republiku. Budou celounijní, tudíž budou platit všude, v Česku jako v Dánsku, Rakousku, Portugalsku atd. Jaké by to měly být směrnice a zákony, které budou ohrožovat národní zájmy specificky České republiky?

Dokument 5 důvodů proč říci NE evropské ústavě vyjadřuje výhrady, některé i oprávněné, avšak žádnou z nich nelze nepředpojatě brát jako varování před hrozbou pro národní zájmy České republiky.

Druhý dluh
Vyzýval jsem, aby ODS seznámila veřejnost se svou představou scénáře událostí, jaké nastanou, když ústava nebude přijata v důsledku českého odmítnutí. "Nedávno to potvrdil v Londýně jeden z představitelů EU J. Solana, když řekl, že případné britské NE euroústavě by neznamenalo vyloučení Británie z evropské rodiny. Platí-li to pro Británii, pak pro Českou republiku to musí platit také," píše Jan Zahradil. Jinými slovy - nestane se nic, pojede se dál podle smlouvy z Nice, která je pro nás výhodnější. Jinde připouští, že se změní struktura EU a přemění se v "dvojrychlostní Evropu". Tvrzení,že se nestane nic, je absurdní. Pravděpodobná je ta dvojrychlostní Evropa. Pakliže si toto Jan Zahradil myslí, pak dluží občanům scénář, jak bude vypadat postavení České republiky v této dvojrychlostní Evropě. Bude se mít pan Novák a paní Procházková lépe, nebo hůře, v Evropě, kde bude Česko, evidentně, tím "pomalejším" státem?

Konstatuji tedy, že z dílny ODS vzešly jen námitky s různým stupněm závažnosti, avšak žádná nemá takovou váhu, aby ODS opravňovala zahájit politickou akci, aniž by měla jasou a přesnou a variantní představu o jejích důsledcích.
Není schopna hrozby přesvědčivě specifikovat a není schopna doložit, co republiku čeká, pokud se jí podaří přijetí ústavní smlouvy znemožnit.
Aston


Další články tohoto autora:
(eff)

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku