Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 17.1.2005
Svátek má Drahoslav
  Výběr z vydání
 >SVĚT: Jaká práva?
 >EVROPA: O evropské ústavě trochu jinak
 >USA: Školství ve Spojených státech 3 - Učňák nebo průmyslovka?
 >SPOLEČNOST: Není demokracie jako demokracie
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Evropské informační středisko
 >SPOLEČNOST: Hurá, Kristýnka utřela hubu!
 >EVROPA: Turecko - mýty a realita
 >PRÁVO: Prohnilí a prohnilejší!
 >PSÍ PŘÍHODY: Sto dílků k blaženosti
 >EVROPA: Nadšenci pro Ústavu EU jsou neštěstím pro ČR
 >SPOLEČNOST: Kdo nese zodpovědnost za vznik islámu?
 >FEJETON: Jsem nepoučitelný
 >PENÍZE.CZ: (Z)krachují světové penzijní fondy?
 >PRÁVO: Dopis prezidenta Klause premiéru Grossovi ve věci odposlechů
 >ÚVAHA: Co je horší než kouření?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Evropa  
 
17.1. EVROPA: Nadšenci pro Ústavu EU jsou neštěstím pro ČR
Edmont Dante

Vím, že Ústavy již zde na NP bylo dost a mnozí prohlásíte, že už toho máte až nad hlavu. Ale domnívám se, že stále ještě nebylo vše vyřčeno a jsou zde uváděné scestné argumenty.

Dne 14.1.05 zde na NP zazněl argument na podporu přijetí Ústavy který je pro příznivce Ústavy typický. Zlepšení práce na poli práva zlepší evropský soudní dvůr tím, že může zasahovat do naší neschopné justice.

Kardinální omyl

Článek vyznívá jako by přijetím zákonů EU šlo o proces polidštění opice, ale není tomu tak. V případě, že by u nás platily zákony z prvobytně pospolné společnosti tak to ano, ale pouhé převzetí práva naprosto nic neřeší a ESD (evropský soudní dvůr) je pouze kompetentní k interpretaci práva ES.

To znamená, že nepořádky v naší justicí nejsou zapříčiněny tím, že jsme sto let za opicemi a musíme přijmout určité právní a společenské normy jako slézt ze stromů, začít jíst příborem a podobně.

Nepořádek je v lidech, to je v soudcích, soudních znalcích, nesmyslné organizaci soudní praxe. Ale bylo by strašným omylem domnívat se, že tenhle nepořádek za nás někdo vyřeší, třeba ESD!

A zde je to neštěstí!

Právě v této filozofií spočívá zrůdnost myšlenkových pochodů nadšenců pro Ústavu. Pořád žijí v přesvědčení, že všechno za nás udělá někdo jiný a oni budou pouze poslouchat příkazy zhora, nepřemýšlet, na povel zvedat ruku a za to se jim dostane ........................

Vycházejí z filozofie, že budou sice poskoky, ale pořád se budou mít poměrně dobře. Proto se tak ochotně zbavují svých práv a chtějí se podřídit. Teoreticky by zde mohla navazovat věta: Při čemž by mohli poroučet. Ale není tomu tak.

Češi ve své historií snad nikdy nechtěli zotročit nějaký národ, naopak stali se poskoky jiného národa, ale většina se nikdy se svým postavením nesmířila. Vydrželi, jsou zde a chtějí opět pouze zachování svých práv a dodejme ne na úkor někoho jiného!

Nyní jsme znovu na rozcestí, stát se pláštěm ve větru? Kam vítr tam plášť nebo uplatnit své názory a zájmy?

Jaký je cíl občanů ČR?

Náš cíl všech, to je odpůrců i nadšenců přijetí Ústavy je stejný, srovnat krok s vyspělými státy a tím se mít celkově lépe. Zásadní rozdíl mezi odpůrci a nadšenci vidím v tomto:

Nadšencům pro Ústavu schází sebedůvěra a domnívají se, že tím, když přijmou něco, stanou se ihned tím, co si předsevzali.

Odpůrci nespoléhají na svoji podřízenost a pasivitu, ale na to, že svým podílem na rozhodování jsou schopni dosáhnout stejného cíle a navíc neztratí svoji identitu.

ODS nechce žádnou Ústavu?

Není pravda, že by ODS řekla my chceme zachovat „status quo“, nic se nebude měnit. Oni pouze řekli, že se jim Ústava, tak jak je nyní zpracována, nelíbí a takovou nepodpoří.

A že hlasují proti Ústavě s komunisty? Když někdo vyřkne fakt, že 1+1=2, a protože já ho bytostně nesnáším, proto musím prohlásit v rozporu se zdravým rozumem, že 1+1=1,9 ?

Připomínka k Ústavě

Už to zde mnozí přede mnou nakousli a já jejích argument použijí jako modelový příklad. Mnichovská dohoda by nemohla vzniknout, kdyby tenkrát se nerozhodovalo o nás bez nás.

V Ústavě postrádám takovou záchrannou brzdu v rozhodování většinovým způsobem. Bude-li se rozhodovat o věci, která se bezprostředně dotýká některého státu, a to zásadním způsobem, měl by mít tento stát právo veta.

Další připomínka k Ústavě

Určitě víte, co je to endemizmus, je to výskyt rostlin nebo živočichů pouze na určitém místě. Použiji tento termín obecně.

Když jsem se vracel ze služebních cest, měl jsem po cestě vytipované restaurace, kde jsem se stavil třeba na „česnečku“ a další jídla, která byla pro jednotlivé podniky typická, nebo mi zrovna tam chutnaly.

Po přijetí norem EU jsem se opět zastavil ve známé restauraci a tam mi řekli, že hovězí polévku vylili, protože norma EU nedovoluje, aby ji skladovali déle, než nějakou dobu. Ale mně nejvíc chutnala, když byla den uleželá.

Lidé pozdě, ale přece pochopili, že je třeba chránit rostliny a živočichy, zvláště vyskytují-li se pouze na jednom místě na světě. Proč tohle nepochopili, že stejně je třeba chránit jazyk, zvyky, jídla a nevím co ještě i u lidí?

A další nepravda od EU

Budeme rozhodovat doma o svých věcech? Naopak, různými nařízeními se EU snaží zničit všechny odlišnosti. Jak je možné, že regiony musí „bojovat“ za udržení nějaké své speciality a jejího názvu odvozeného od místa vzniku? Proč naopak tyhle snahy nepodpořit?

Nejsem pro Ústavu a nemám také proč

Euronadšenci chtějí po odpůrcích argumenty, ale míč je na jejich straně, jsou to oni, kdo přichází z něčím novým, tak je jejich povinností nás přesvědčit o své pravdě. A když tvrdí, že Ústava je pouze shrnutí stávajících norem a není to nic nového, tak nechápu proč opakovaně přijímat to samé a ještě vynakládat horentní sumy na přesvědčování lidí?

Dosud jsem neslyšel žádný rozumný argument proč Ústavu podpořit, pominu-li vyhrůžky, že budeme vyloučení z EU, dostaneme se na druhou kolej a vypukne u nás cholera! A s tou druhou kolejí, není se čeho bát, k čemu máme v čele vlády „mašinfíru“!
Další články tohoto autora:
Edmont Dante

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku