Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 18.1.2005
Svátek má Vladislav
  Výběr z vydání
 >BRAZÍLIE 3: Češi a císař
 >POLITIKA: Euforii může následovat zklamání
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Jak sestřelit dopravní letadlo – řešení mistrů
 >MÉDIA: Guardian - lži o Iráku
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Muž, který má proti sobě čísla
 >NÁZOR: O (ne)korupčních mechanismech mezi policií a soudy
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Zloději, zloději, ve dne v noci jezdějí
 >ARCHITEKTURA: Tramvaje na Václavské náměstí?
 >PSÍ PŘÍHODY: Dvojitá pochvala
 >GLOSA: Věčné téma - známkovat, nebo hodnotit?
 >DROGY: Válka proti drogám je fašismus
 >REAKCE: Turecko - mýty a realita
 >JEDNOHUBKY: Zlaté české ručičky
 >MEJLEM: Tsunami v duši
 >PENÍZE.CZ: Světové penzijní fondy, co ne(z)krachují

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Evropa  
 
18.1. REAKCE: Turecko - mýty a realita
Jaroslav Teplý

Marcela Cupalová reagovala na můj článek o migračních bonbónkách ze 14.1. pod shora uvedeným titulem. Mám pocit, že se lišíme v tom, co považujeme za mythus neboli mýt a co za realitu.( Její názory jsou v dalším kursivou.)

Chtěla bych se však zastavit nad jiným problémem, a totiž že odpůrci integrace Turecka do EU ve svých argumentech okamžitě "sklouznou" do problémů s imigranty a jejich začleněním. Ale copak je otázka vstupu Turecka jen o tomto?

Otázka vstupu Turecka je hlavně o tomto. Vyplývá to z názoru značné většiny obyvatel EU, kteří by ochotně přiřkli Turecku bez dlouhých cavyků tzv.statut privilegovaného partnerství, což je maximální hospodářská podpora, ale bez možnosti daší imigrace Turků do EU a bez možnosti přímého ovlivňování politiky EU. Turecko se potácí v trvalé hospodářské krisi jen kvůli rychlému růstu počtu obyvatel. Jediným možným řešením této krise je ten růst zastavit. Do toho se Turecku moc nechce a nebude chtít, dokud k tomu nebude nuceno. Dosud považuje pochopitelně stále za výhodnější ty přebytky vyklápět v Evropě

Tady je ovšem třeba zdůraznit, že např. Turci žijící v Německu (ale i jiné muslimské menšiny v ostatních zemích) jsou zvláštní menšina, která se neintegrovala do společnosti a má sociální problémy, proto se také radikalizovala. Toto ovšem nelze vztahovat na všechny Turky.

To, že Turci emigrovali ve velkém počtu např. do Německa a většinou se neintegrují do tamní společnosti ( jsou také z Turecka vyzýváni, aby si zachovali tureckou identitu), je obrovským nebezpečím pro hostitelské státy. Odskočme si na okamžik do Ameriky. "Západní politici odmítají vzít v úvahu následky populační explose v chudých zemích, kdežto tyto země vidí unikátní příležitost zmocnit se západního bohatství jednoduše přestěhováním svých enormních populačních přebytků do Ameriky a Evropy." To je věta z mého dopisu redakci časopisu Business Week, který jej otiskl pod názvem "Hispanic America: Two cultures - or a new culture" v rubrice Readers Report 5.dubna 2004.(Bližší v plném znění dole) V Americe jde o hlavně o katolické Mexičany. Mexický president Fox se oficiálně považuje za presidenta stovky(?) milionů Mexičanů doma v Mexiku a asi dvaceti milionů (nebo více) v USA a jeho ministerstvo zahraničí vydalo veřejně nedávno brožuru pro Mexičany, kteří se chtějí dostat ilegálně do USA. Nemohu si přát zřetelnějšího potvrzení správnosti svého názoru.

Obavy z přílivu muslimů jsou podle mého názoru přehnané. Obavy z přílivů migrantů se objevovaly pravidelně při všech rozšířeních o chudší země a vždy se prokázalo, že odhady byly značně nadhodnocené.

Toto je oblíbený, ale nesmyslný turecký argument občas přejímaný jejich západními sympatisanty. Žádná z posledních do EU přijatých zemí netrpí populační explosí, spíš naopak.Proto se "staré" EU země už neobávají nějakého přílivu, ale spíš hledají způsob, jak nějaké migranty z těch zemí přilákat.

Turecko je nyní sekulárním státem a je s určitými výhradami také státem demokratickým. To však nemusí trvat věčně. Jak se také vyjádřil Jacques Chirac, když prohlásil, že "odmítnout Turecko z etnických nebo náboženských důvodů by prospělo těm, kdo si přejí čelní střet civilizací" .....M.C.:Kromě toho odmítnout členství jediné sekularizované islámské zemi, která navíc leží na hranicích EU, by mohlo být osudné nejen pro sekulární Turecko, ale i pro EU samu.

Jacques Chirac by mohl být kandidátem na "Mnichovskou" medaili. Tehdy si nechaly demokratické státy přerůst přes hlavu nacistické Německo. Za našich časů si zase nechali díky svým politicky korektním slepým politikům přerůst přes hlavu muslimské imigranty. Když se vracel Daladier z potupné konference v Mnichově 1938, jásali a tančili lidé na letišti, že zachránil mír a uspořádali mu ovace před nějakým tím pařížským palácem. On jim kynul z okna a procedil skrz zuby pro sebe:"Idioti".

Snažil jsem se reagovat jen na to nejdůležitější z článku Marcely Cupalové. Velmi bych ocenil, kdyby si našla v archivu mé články na toto téma a snažila se tam najít něco, co jsem opomněl nebo co se jí nelíbí. Na to bychom se mohli eventuálně příště zaměřit.

17.01.05

Business Week Online

APRIL 5, 2004
READERS REPORT

"Hispanic America" (Cover Story, Mar. 15) asks: "Is America ready?" No, it is not ready at all. Western politicians refuse to take into consideration the consequences of the population explosion in poor countries, whereas those countries see a unique opportunity of taking possession of Western fortune simply by moving the enormous excess of their population to America and Europe.

The highest interest of America is to remain one nation speaking one language. About 30 years ago, the second generation of immigrants were full Americans. Nowadays, naturalization doesn't automatically mean integration. You can reckon on naturalized but nonintegrated immigrants in the third or even later generations.

In view of the very high Hispanic birth rate, there is a serious risk that within two or three generations the U.S. might be split in two ethnic groups with two different languages and opposite interests with inevitable consequences for the international position of the U.S. Has anybody learned his lesson from the Kosovo case? I don't think so.

Jaroslav Teply


Další články tohoto autora:
Jaroslav Teplý

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku