Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 19.1.2005
Svátek má Doubravka
  Výběr z vydání
 >PRÁVO: Litera zákona aneb "Švarcsystém"
 >POLITIKA: Karavana jde dál
 >EVROPA: Národní zájmy jsou mýtem nezorientovaných
 >RODINA A PŘÁTELÉ: O těch mrazech
 >ÚVAHA: Co se stalo mezi pány Grossem a Vikem?
 >PRAHA: Je bláznovstvím zabývat se návratem tramvají na Václavák?
 >POLITIKA: Konec upřímného premiéra
 >PSÍ PŘÍHODY: Iris revíruje Hrad
 >SVĚT: Izraelské a palestinské učebnice - zrcadlový obraz
 >DOPRAVA: Titanic
 >EVROPA: Byl to opravdu Gladio? aneb Jak a čím jsme to vlastně vyhráli?
 >DOPRAVA: Poplatky za dálnice mobilem ihned
 >PENÍZE.CZ: Důchodci na prahu roku 2005
 >BRAZÍLIE 3: Češi a císař
 >POLITIKA: Euforii může následovat zklamání

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
19.1. PENÍZE.CZ: Důchodci na prahu roku 2005
K. Havlíčková L. Řezníčková

Průměrný měsíční důchod vzroste o 412 Kč měsíčně, měl by tak dosáhnout částky 7 687 Kč. O tom, zda je toto zvýšení dostatečné, nebo naopak přehnané, může proběhnout rozsáhlá diskuse. Jiný názor budou zastávat ekonomicky aktivní, z jejichž daní jsou důchody vypláceny, jiný názor pak důchodci sami. Jasné je, že na uvedenou valorizaci důchodů bude třeba vyčlenit částku 13 350 miliónů Kč.

Kolik tedy dostane důchodce přidáno?

Každý důchod se skládá ze dvou položek: základní výměry a procentní výměry. Základní výměra ze současných 1 310 Kč (v této výši platí již od července 1998) vzroste o 90 Kč na 1 400 Kč. Toto zvýšení se bude týkat i všech důchodů, které byly a budou nově přiznávány po 1. 1. 2005.
Procentní výměra je navýšena o 5,4 % (o výpočtu píšeme níže) a týká se všech důchodů – starobních (předčasných i běžných), plně i částečně invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích, které byly přiznány do konce roku 2004. Nově přiznávaných důchodců se toto navýšení netýká.

Jak velkou částku bude u jednotlivých důchodů zvýšení představovat?
dosavadní výše měsíční zvýšení o
3 000 Kč 182 Kč
4 000 Kč 236 Kč
5 000 Kč 290 Kč
6 000 Kč 344 Kč
7 000 Kč 398 Kč
8 000 Kč 452 Kč
9 000 Kč 506 Kč
10 000 Kč 560 Kč
11 000 Kč 614 Kč
12 000 Kč 668 Kč

O zvýšení není nutno žádat, Česká správa sociálního zabezpečení jej provede automaticky a každého důchodce uvědomí oznámením, které obdrží nejpozději při lednové výplatě důchodu.

Bezmocnost k důchodu

Od ledna se zvýšila ještě další dávka, bezmocnost k důchodu. Toto navýšení je určeno těm důchodcům, kteří jsou trvale natolik bezmocní, že potřebují ošetření a obsluhu jinou osobou. Podle zdravotního stavu a rozsahu, v jakém tuto péči potřebují, se pak tato dávka poskytuje ve 3 stupních:

Bezmocnost
1. částečná bezmocnost nyní se zvyšuje o 8 Kč, z částky 464 Kč na 472 Kč
2. převážná bezmocnost zvyšuje se o 16 Kč, z částky 928 Kč na 944 Kč
3. úplná bezmocnost zvyšuje se o 30 Kč, z částky 1 740 Kč na 1 770 Kč

Dávky sociální podpory
Podrobné informace o dalších dávkách státní sociální podpory naleznete v článcích Jak přežít na mateřské, Jak zvládnout porod, vojnu a pohřeb, Jak zvládnout bydlení, Jak zvládnout péči o nechtěné děti, Jak uživit potomky, Jak stát pomáhá nemajetným a Systém sociální podpory přináší změny.

Žádost o dávku, která se vyplácí výhradně důchodcům k jejich důchodu, lze podat na Okresních správách sociálního zabezpečení. Zdravotní stav žadatele je pak prověřen posudkovou komisí a pokud splní stanovená kritéria, je dávka přiznána Českou správou sociálního zabezpečení.
Tato dávka má přímou souvislost také s příspěvkem při péči o blízkou nebo jinou osobu, přiznání zvýšení důchodu pro bezmocnost je totiž v některých případech konkrétní podmínkou pro nárok na příspěvek. Více se dočtete v článku Jak zvládnout péči o příbuzné.

Novinky pro čerstvé důchodce

Pro ty, kteří se do důchodu teprve chystají, je důležitou změnou nejen zvýšení základní výměry, ale také zvýšení hranic redukce vyměřovacího základu (u zaměstnanců je vyměřovacím základem hrubá mzda). První hranice (redukce na 30 %) se zvýšila o 12 % na 8 400 Kč, druhá (redukce na 10 %) pak o 6,8 % na 20 500 Kč.

Váš důchod!

Víte, jaký důchod máte šanci získat? Kolik Vám stát přispěje a kolik si budete muset zajistit sami? Vyzkoušejte si naši kalkulačku!

Důchodci "nováčci" mají důchod určen podle procentní výměry. Její výpočet je uveden v následující tabulce, vysvětleme si, jak tato čísla získat.
Osobní vyměřovací základ se vypočítá jako průměrný vyměřovací základ za odpracovanou dobu od roku 1985, přičemž se vyměřovací základ za každý jednotlivý rok vynásobí koeficientem kopírujícím růst mezd.
Výpočtový základ získáme tak, že se osobní vyměřovací základ do výše první redukční hranice počítá celý, nad první a do druhé redukční hranice se započítá 30 % a z příjmu nad druhou redukční hranici se započítá 10 % osobního vyměřovacího základu.
Procentní výměra důchodu je 1,5 % výpočtového základu za každý započítaný celý rok. Započítána je jak doba skutečně odpracovaná, tak doby náhradní. U náhradních dob se pouze některé započítávají plně (vojenská služba, péče o dítě do 4 let, o blízkou bezmocnou osobu), u jiných se započítává pouze 80 % (nemoc, nezaměstnanost, studium atd.). Existují i další limity a redukce pro započítání náhradních dob.

Celkový důchod je pak součtem procentní a základní výměry.

Jak velkou částku bude u jednotlivých důchodů zvýšení představovat?
Osobní vyměřovací základ Výpočtový základ Procentní výměra* Základní výměra Nový důchod celkem Náhradový poměr**
4 000 4 000 2 400 1 400 3 800 95,0
5 000 5 000 3 000 1 400 4 400 88,0
6 000 6 000 3 600 1 400 5 000 83,3
7 000 7 000 4 200 1 400 5 600 80,0
8 000 8 000 4 800 1 400 6 200 77,5
10 000 8 880 5 328 1 400 6 728 67,3
15 000 10 380 6 228 1 400 7 628 50,9
20 000 11 880 7 128 1 400 8 528 42,6
25 000 12 480 7 488 1 400 8 888 35,6
30 000 12 980 7 788 1 400 9 188 30,6
50 000 14 980 8 988 1 400 10 338 20,8
100 000 19 980 11 988 1 400 13 388 13,4
150 000 24 980 14 988 1 400 16 388 10,9
200 000 29 980 17 988 1 400 19 388 9,7
250 000 34 980 20 988 1 400 22 388 9,0
Zdroj dat:
Vysvětlivky:
* - Předpoklad 40 započítaných let
** - Poměr nového důchodu a osobního vyměřovacího základu v %

Je podle vás nárůst důchodů dostatečný, nebo naopak přehnaný? Jak by se důchody měly valorizovat podle vašeho receptu?
Další články tohoto autora:
K. Havlíčková L. Řezníčková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku