Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 20.1.2005
Svátek má Ilona
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Ruská ruleta v sociální demokracii
 >USA: Znovuzvolení prezidentů
 >GLOSA: Právo na výhru
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Vybrané lahůdky evropské ústavy
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Ještě máte stromeček?
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Restituční revoluce aneb Všechno zpátky
 >SVĚT: V kaňonech Utahu (7)
 >SPOLEČNOST: Školský zákon neprospívá školákům
 >PSÍ PŘÍHODY: Pejskové na náledí
 >EKONOMIKA: Všichni dluží a dlužit budou...
 >DOKUMENT: NBÚ odmítl zveřejnit Pracovní řád
 >SPOLEČNOST: Potěš Aštar!
 >PENÍZE.CZ: Trestuhodně neprůhledná charita
 >EKONOMIKA: Americké korporace zveřejňují výsledky
 >PRÁVO: Litera zákona aneb "Švarcsystém"

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
20.1. ŠAMANOVO DOUPĚ: Vybrané lahůdky evropské ústavy
Jan Kovanic

Už to tak bývá, že když se tvoří nějaký důležitý dokument, že se naplňuje krásnými slovy. Třeba zrovna nová evropská ústava. Úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát, lidská práva, pluralismus, tolerance, spravedlnost, solidarita...

Je to až nepřirozené číst tolik pěkných slov. Ale nebojte se. Ústava zná i slova ošklivá. Tedy alespoň v informačním textu, kde jsou principy eustavy pro zvídavé evropské občany zhuštěny na pouhé 32 strany. Zhuštěny a komentovány, jest tu stručně vysvětlen smysl ústavy podle eukomisních hodnostářů. Ono při tom zhutnění nejspíš muselo zmizet hodně vaty, která zakrývá mnohá šídla v pytli. Sám se tentokrát komentáře zdržím, jen opíšu vybrané lahůdky, včetně původního zvýraznění:

"V zájmu zachování určité míry pružnosti systému je Rada prostřednictvím tzv. doložky o pružnosti oprávněna zaplnit případnou mezeru v oblastech pravomocí Unie, pokud se ukáže, že činnost Unie je nezbytná pro dosažení některého z cílů vymezených v ústavě. V takových případech Rada po obdržení souhlasu Evropského parlamentu rozhoduje jednomyslně."

"Evropská rada může po obdržení souhlasu Evropského parlamentu (rozhodující dvoutřetinovou většinou) jednomyslně (bez účasti členského státu, o kterém se jedná) přijmout rozhodnutí, v němž se konstatuje, že dotyčný členský stát závažně a trvale porušuje hodnoty Unie. Rada poté může kvalifikovanou většinou rozhodnout o pozastavení práv dotyčného členského státu."

"Vytvoření funkce ministra zahraničních věcí je jednou z nejdůležitějších novinek, které ústava přináší. Tato funkce by měla přispět k větší soudržnosti zahraničních aktivit Unie, jak na politické, tak na hospodářské úrovni. Ostatní země budou díky ní moci snáze rozpoznat hlas Unie. ...(ministr zahraničních věcí) bude předsedat Radě ministrů zahraničních záležitostí a bude zajišťovat ucelenost jednání Unie v oblasti zahraničních vztahů... Bude například oprávněn zastupovat Unii v Radě bezpečnosti OSN."

"V určitých případech však budou existovat zvláštní zákony přijímané pouze Radou samotnou, nebo, a to méně častěji, samotným Evropským parlamentem. Ústava stanoví, že Rada přijímá rozhodnutí většinou hlasů, s výjimkou případů, pro něž ústava vymezuje jiný postup, například jednomyslné hlasování."

"Revize bude zpravidla provádět Konvent, pokud se nebude jednat o změny s velice omezeným dopadem. Konvent pak bude muset na základě konsenzu přijmout doporučení pro mezivládní konferenci, která o navrhovaných změnách rozhodne vzájemnou dohodou. Takové změny vstoupí v platnost teprve poté, až je ratifikují všechny členské státy podle svých příslušných ústavních pravidel. Některé změny, například rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou na další oblasti, bude možno provádět pružnější metodou. Pro takové změny bude stačit jednomyslný souhlas Evropské rady a schválení Evropským parlamentem."

Šamanovy poznámky:

á) Evropskou radu tvoří hlavy států nebo předsedové vlád. Díky volebnímu cyklu jsou to většinou přednostové stran, které mají v dané chvíli menšinu oproti "svým" evropským poslancům.

bé) Konvent nepatří do institucionálního rámce Unie, je v ústavě zmiňován jen vágně. Má být "složený ze zástupců vnitrostnátních parlamentů, hlav států nebo předsedů vlád členských států, Evropského parlamentu a Komise." Přičemž diskusi vede a podklady předkládá - prezidium Konventu. Například prezidium Konventu, které připravilo tuto ústavu, bylo vedeno trojicí zkušených politiků (předsedou byl Valéry Giscard d´Estaing, místopředsedy pak Guilian Amato a Jean-Lucem Dehaen). Dále se skládalo ze "zástupců vlád tří členských států, které během zasedání Konventu zastávaly předsednictví Rady, dvou zástupců vnitrostátních parlamentů, dvou zástupců Evropského parlamentu a dvou zástupců Komise (komisařů Barniera a Vitoriniho). K účasti na zasedáních byl přizván i zástupce slovinského parlamentu" Toto třináctičlenné prezidium vytvořilo návrh, který nemohl neschválit Konvent, pak nezbylo nic jiného, než aby ho schválili lídři pětadvaceti států a my teď prý nemáme jinou možnost, než tuto ústavu "odsouhlasit" v referendu.

bué) Doložka o pružnosti, jednomyslné rozhodování bez přítomnosti toho, o kom se rozhoduje, ucelenost jednání, zvláštní zákony... To mě opravdu vylekalo. Jestli jsem dříve psal, že jsem spíše pro evropskou ústavu, tak nyní musím dodat, že ne pro TUTO ústavu.

Psáno v Praze dne 19. ledna 2005

PS: Pro dnešek jsem se spokojil s citací z "Průvodce pro občany") Jde o "Informační dokument vypracovaný Komisí. Tento dokument nemá právní hodnotu a není pro orgány EU závazný". Někdy příště se tedy podívám po stopách oněch hrozivých frází přímo do hlubin poskytnutých oficiálních dokumentů.

Zde můžete nahlédnout do origoš evropské ústavy sami.

PPS: Omluva -zjištěno při kontrole linků: "Průvodce pro občany" z uvedené strany prostě zmizel. V minulém mém článku ještě odkaz na http://europa.eu.int/futurum/documents/guide_070904_cs.pdf fungoval. Teď vás to hodí bez diskuse rovnou na diskusní stránku http://europa.eu.int/constitution/futurum/. Ten text byl asi až příliš srozumitelný.


Další články tohoto autora:
Jan Kovanic

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku