Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 21.1.2005
Svátek má Běla
  Výběr z vydání
 >SVĚT: Palestinci a Izraelci - větší podpora dohodě a míru
 >POLITIKA: ČSSD - ukročit nebo se rozkročit?
 >PRÁVO: Rej neodpovědnosti kolem "Mlýnu"
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Auta 2
 >MÉDIA: Novinářskou bajkou k válce s Íránem
 >REAKCE: Infantilní soudy Ondřeje Čapka
 >PSÍ PŘÍHODY: Věru divná zima
 >KNIHA: Strach na Kvaře – nebo o Zemi a o nás?
 >CHTIP: Vskutku není...
 >DOKUMENT: Prohlášení občanských sdružení OSP, SD a K 213
 >PENÍZE.CZ: Smlouva o stavebním spoření nekončí automaticky
 >EKONOMIKA: Kurz koruny a zahraniční obchod
 >POLITIKA: Ruská ruleta v sociální demokracii
 >USA: Znovuzvolení prezidentů
 >GLOSA: Právo na výhru

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
21.1. PRÁVO: Rej neodpovědnosti kolem "Mlýnu"
Martin Stín

Postoj moci výkonné k aféře "Mlýn" je zpupný a neodpovědný. Tíha vysvětlování neleží na původci pohoršení, tedy na bývalém ministrovi vnitra Stanislavu Grossovi, ale na jeho nástupci, jenž dle zveřejněných zpráv z jeho různých veřejných vystoupení sám v některých podrobnostech tápe. Je zřejmé, že předseda vlády klidně nechává svého nástupce tahat za sebe horké kaštany z ohně a ani se neobtěžuje, aby mu z vlastní iniciativy poskytl úplné a pravdivé vysvětlení celé věci. A ministr Bublan patrně rovněž nebere věc na těžkou váhu, protože se po choulostivých okolnostech ani nepídí. Např. si neověřil pravdivost informace, že Stanislav Gross přebíral zprávy od členů týmu při schůzkách v hotelích. Přitom si mohl na prstech jedné ruky spočítat, že na takovou přímo pikantní podrobnost se ho určitě někdo zeptá. Působí to dojmem, jako by se ministr Bublan předsedy vlády bál. Není divu, že na zasedání výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny PČR dne 19.1.2005 zažíval horké chvilky. Shodně se svým bývalým šéfem se k povinnosti informovat volené zastupitele národa a celou veřejnost otočil zády také policejní prezident: Policejní prezidium zasedání výboru bez omluvy ignorovalo. Vrcholní představitelé exekutivy tak jako jeden muž dávají poslancům, sdělovacím prostředkům a jejich prostřednictvím celé veřejnosti zcela bezostyšně najevo, že jim jejich mínění může být klidně ukradené, protože za daného složení poslanecké sněmovny se nemusí obávat svržení. Je zřejmé, že nikdo z nich nepomýšlí na to, že by nabídl svůj úřad, a všichni hodlají vypít až do dna ty poslední doušky moci, které jim ještě do voleb zbývají - a po volbách nechť přijde potopa. Doufají, že vytrvalým mlžením a matením pojmů utahají své karatele, takže jejich postavení po skandálu bude stejné jako před jeho vypuknutím, a bohužel se asi nemýlí. Řídí se zásadou: zatloukej, zatloukej, zatloukej… Chovají se jako malí kluci, kteří rozbili okno a nehlásí se k povinnosti přijmout za to trest.

Předseda vlády i policejní prezident svou neochotou vystavit se otázkám poslanců hodili sněmovně rukavici. Ta by ji měla zvednout a ukázat jim, že jsou pouze dočasní státní úředníci, kteří se vůli sněmovny musí podrobit, nebo jít.

Podezření, že Stanislav Gross překročil svou pravomoc do té míry, že lze jeho jednání považovat za nezákonné, je vážná věc. Veřejnost má právo žádat, aby bylo prošetřeno standardními postupy jako každé jiné podezření na trestný čin, a aby měla okamžitý přístup k dostupným informacím, a to přesto, že z uveřejněných poznatků zatím nelze bez pochybností jednoznačně vyvodit, že došlo k trestnému činu. Nelze to ovšem ani vyvrátit. Současně je ale oprávněný požadavek, aby média informovala střízlivě a věcně a nehledala senzace tam, kde nejsou. Česká televize např. uveřejnila 19.1.2005 zprávu, že podezření bude prošetřovat policie, protože spolek Šalamoun podal 18.1.2005 na bývalého ministra Grosse trestní oznámení. To je ale nesmysl, žádné trestní oznámení spolku Šalamoun neexistuje. Skutečnost je taková, že jeden z členů spolku bez dohody s ostatními podal státnímu zastupitelství jako soukromá osoba již 11.1.2005 "…podnět k prověření podezření ze spáchání tr.č. zneužívání pravomoci veřejného činitele dle §158 tr.z. a/nebo tr.č. poškozování cizích práv dle §209 tr.z., kterých se mohl dopustit podezřelý v době svého působení ve funkci ministra vnitra tím, že nechal shromažďovat policejními orgány informace o blíže neurčených osobách mimo rámec trestního stíhání, a v r. 2002 za tím účelem zřídil specielní policejní tým "Mlýn", který přímo podřídil své pravomoci..etc." Správnou informaci uvedla naproti tomu TV Nova, která se ovšem před vysíláním spojila s panem Johnem Bokem, předsedou spolku Šalamoun, jenž věc uvedl na pravou míru. Neprofesionalita ČT, která zprávu uveřejnila bez ověření, je vzhledem k vážnosti situace zarážející. Nejtrapnější ovšem na věci je, že ČT se nechala zmást nejvyšší státní zástupkyní Mgr. Marií Benešovou, která o údajném trestním oznámení spolku Šalamoun hovořila na kameru. Pokud tedy paní nejvyšší státní zástupkyně nerozlišuje mezi oficielním dokumentem občanského sdružení, vybaveným odpovídajícími náležitostmi, jako podpisem předsedy a hlavičkou organizace, a soukromým podáním se zřetelným vyznačením oznamovatele, nelze se pak divit, že jí občas uniknou i náročnější věci.

Je samozřejmě správné, že bude zahájeno policejní vyšetřování, a že se skandálem začal zabývat parlamentní výbor. Pro větší objektivitu jednání výboru by bylo vhodné zapojit do jeho vyšetřovací činnosti také občanská sdružení, která se zabývají justiční a bezpečnostní problematikou. Nelze však očekávat, že tato aféra bude nevysychajícím pramenem skandálních poznatků. Patrně bylo řečeno vše, co podezřelý ústavní činitel a jeho spolupracovníci chtěli národu sdělit, a ani média již mnoho novinek samostatným pátráním nezískají. Zásadně nové poznatky přinese až policejní vyšetřování a zkoumání věci parlamentním výborem pro obranu a bezpečnost, která samozřejmě nebudou probíhat na očích veřejnosti . Média by si tedy měla zatím najít jinou hračku a umožnit kompetentním orgánům, aby v klidu konaly svou práci - a to až do chvíle, kdy by vzniklo podezření, že vyšetřování probíhá nestandardně ve prospěch nebo naopak ke škodě podezřelého.

Nicméně mediální hluk kolem aféry má svou dobrou stránku: ukazuje, jak daleko jsme došli od Listopadu 1989. Kterýkoli předlistopadový ministr vnitra by texty, v nichž by se hovořilo o významném představiteli "strany a vlády" jako o podezřelém (ve smyslu vymezení pojmu trestním řádem) začal sbírat i s autory možná už před zveřejněním. Opatrnosti ovšem není nikdy dost: nedáme-li si dobrý pozor na vlivné představitele současné exekutivy, kteří projevují neodolatelnou chuť nechat policii hlouběji pronikat do našeho soukromí a občas ji použít pro své blíže neobjasněné potřeby, můžeme se zítra znova probudit v předlistopadové realitě bezmocnosti občanské společnosti a neomezené moci stranických sekretariátů a represních orgánů.

Martin Stín, Praha
Psáno jako jubilejní 40. "sloupek" pro Politikon 20.1.2005


Další články tohoto autora:
Martin Stín

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku