Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 24.1.2005
Svátek má Milena
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Je rozdíl mezi komunismem a fašismem?
 >VZPOMÍNKA: Jim Stine, altruistický kapitalista
 >LIDÉ: Summers a feministky
 >ARCHITEKTURA: Ještě k tramvajím, přednášky a jiné
 >RODINA A PŘÁTELÉ: První sníh a procházka v ZOO
 >ZVĚROKRUH: Vodnář (1)
 >CHTIP: Stresstest
 >PSÍ PŘÍHODY: Když svolává gong
 >JEDNOHUBKY: Největší Čech na Smíchově
 >ÚVAHA: Nadějí na přežití je nejvyšší osobní adaptabilita
 >HUDBA: Koncertní smršť aneb 4WALLS a mnoho dalších
 >PENÍZE.CZ: Společně zdanit, či spolupracovat?
 >PRÁVO: Patenty na software (4)
 >GLOSA: Pro stromy není vidět nic
 >MOBY DICK: Proč České Textárny zeštíhlely až na kost

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
24.1. PENÍZE.CZ: Společně zdanit, či spolupracovat?
Kateřina Havlíčková

Základní informace o společném zdanění manželů, které bude aktuální při podávání daňového přiznání za rok 2005, jste si již mohli přečíst v článku Podnikatelé, děti, daně a rok 2005. Dnes se podívejme, za jakých podmínek je společné zdanění pro manžele výhodnější než spolupráce a naopak, kdy bychom se této možnosti radši měli vzdát. V čem konkrétně se tyto systémy odlišují, uvádíme níže v článku, nejprve se věnujme tomu, co je třeba zvážit a jaká jsou hlavní úskalí těchto forem. Zdánlivě totiž vypadají dost podobně.

Výše důchodu

Výše důchodu je první problematickou oblastí. V případě, že je jeden z manželů "v domácnosti" - tedy s dítětem starším než čtyři roky - nezapočítává se mu tato doba do důchodu. Většinou to bývá žena. Pokud se věnuje rodině a dětem, můžou jí po případném rozvodu zbýt v důchodu jen oči pro pláč. Pokud pracuje a věnuje se zároveň rodině na úkor vlastní kariéry, bývá její příjem podstatně nižší než manželův. Má sice odpracované roky, ale podstatně nižší vyměřovací základ pro výpočet důchodu - tedy i nižší důchod.

Na druhé straně je tato asymetrie nevýhodná i pro manžele žijící v trvale harmonickém svazku. Důchod, počítaný z vyššího příjmu, je díky redukčním hranicím pro výpočet důchodu (viz článek Vyplatí se vám státní důchodové pojištění? II.) krácen v poměru k příjmu více, než důchod z příjmu nižšího. Spolupráce, při níž se příjmy dělí na poloviny, je tedy zároveň optimální strategií pro získání nejvyššího součtu důchodu obou manželů.

Příklad:
Manžel má osobní vyměřovací základ pro výpočet důchodu 35 tisíc, manželka 5 tisíc Kč. Oba mají započítáno 40 let. Starobní důchod manžela bude 9 488 Kč, manželky 4 400 Kč. Pokud bude manžel část svého příjmu převádět na spolupracující manželku, a vyměřovací základ obou tak bude 20 tisíc, budou oba důchody 8 528 Kč. Společně tedy budou mít o 3 168 Kč měsíčně více než v případě bez spolupráce. Společné zdanění by naproti tomu na výši jejich důchodů nemělo žádný vliv.
Pokud se vám zdá, že vyměřovací základ 5 000 Kč je nereálně nízký, bylo by dobré připomenout, že minimální vyměřovací základ OSVČ je v letošním roce 4 024 Kč (pojistné 1 192 Kč bez nemocenského pojištění) a značná část OSVČ platí právě toto minimální pojistné. Důchod pod 5 000 Kč se pro tyto lidi může stát tvrdou realitou.

Flexibilní možnost nastavení dělby příjmů u spolupráce

Jakkoli je rozdělení příjmu na polovinu pro účely zdanění optimální, nemusí to být pro rodinu vždy výhodné. Tento paradox je způsoben nastavením podmínek pro přiznávání sociálních dávek, zejména přídavků na děti. Může se totiž stát, že manželé ušetří na daních, ale na přídavcích přijdou o více, než na daních ušetřili, protože o pár korun překročí rodina "limit" pro určitý stupeň přídavků. Tyto limity jsou dány násobkem životního minima rodiny a jsou ve výši 1,1násobku pro zvýšené přídavky, 1,8 pro základní a 3,0násobku pro snížené přídavky. I v případě, že pro ně společné zdanění bude přesto výhodné, může být spolupráce výhodnější - tady je totiž možné rozdělit příjmy podle potřeby až při podávání daňového přiznání a tím skutečně optimalizovat rodinné příjmy právě i s ohledem na výši přídavků. (Použijte naši kalkulačku pro výpočet životního minima.)

Příklad:
Manželé se třemi dětmi ve věku 11, 16 a 17 let. Součet příjmů po odpočtu výdajů (základ daně) 364 000 Kč. V případě společného zdanění činí jejich daň z příjmu 46 640 Kč a na děti získají slevu ve výši 18 000 Kč (viz článek Podnikatelé, děti, daně a rok 2005). Jejich roční čistý příjem tedy bude 335 360 Kč.
Životní minimum této rodiny je 185 880 Kč. Hranice příjmu pro nárok na základní přídavky na děti je 1,8násobek životního minima, tedy 334 584 Kč. Protože příjmy manželů tento limit o 776 Kč překročily, budou mít po celý následující rok nárok pouze na snížené přídavky. Základní přídavky jsou 24 360 Kč, snížené pak poloviční. Celkový roční příjem rodiny tedy bude 347 540 Kč.
Pokud by místo společného zdanění zvolili formu spolupráce a rozdělili si příjmy v poměru 35 a 65 %, byla by jejich daň z příjmu 47 635 Kč a čistý příjem po slevě na děti 334 365 Kč, to znamená pod limitem pro základní přídavky. Celkový roční příjem rodiny by v tomto případě byl 358 725 Kč. Díky dani z příjmu vyšší o 995 Kč získají celkově o 11 185 Kč víc.

Srovnejte si
Společné zdanění manželů Spolupracující manželé
 • Můžete jej uplatnit také v případě, že jeden z manželů pobírá podporu v nezaměstnanosti, je dlouhodobě nemocný nebo na mateřské dovolené, tedy v situacích, kdy nemůžete mít žádné vlastní příjmy.
 • Jestliže jeden z manželů nemá žádné vlastní příjmy a nemá nárok na nemocenskou, na mateřské dávky, ani na podporu v nezaměstnanosti, doba společného zdanění se mu nezapočítává do důchodu, ať už starobního nebo invalidního. Výjimkou je případ, kdy je na rodičovské dovolené a pečuje tedy o dítě do 4 let (o postižené dítě do 18 let) nebo o bezmocnou osobu.
 • Výše případné podpory v nezaměstnanosti, invalidního důchodu, nemocenských dávek (pokud je OSVČ přihlášena k nemocenskému pojištění) je počítána pouze z vlastních příjmů, i když pro účely daně z příjmu mají manželé vyměřovací základ stejný.
 • Lze uplatnit odčitatelnou položku na manžela/manželku bez vlastních příjmů nebo s příjmy do 38 040 Kč ročně.
 • Manžel/ka bez vlastních příjmů si musí platit minimální zdravotní pojištění (letos 970 Kč měsíčně), pokud nemá dítě do 7 let nebo alespoň dvě děti do 15 let. Platit musí rovněž, pokud dítě chodí do jeslí či školky.
 • Pro daňové účely se sčítají všechny příjmy, tedy i ze zaměstnání, z pronájmu atd. Výše daně z příjmu je tedy v případě společného zdanění nejnižší možná.
 • Spolupracující manžel/ka je považován/a rovněž za OSVČ, tedy za osobu se zdanitelnými příjmy. Má tedy nárok na nemocenské či mateřské dávky, také na podporu v nezaměstnanosti, pokud nemá vlastní příjmy a druhý manžel svou činnost ukončí.
 • Spolupracující osoba je povinna platit minimální pojistné na zdravotní a sociální pojištění a minimální daň, pokud je spolupráce její hlavní činností.
 • Oběma manželům se doba spolupráce započítává jako odpracovaná do důchodu, bez ohledu na věk dětí.
 • Výše případné podpory v nezaměstnanosti, invalidního důchodu, nemocenských dávek (pokud je OSVČ přihlášena k nemocenskému pojištění) je každému z manželů počítána z příjmů po rozdělení.
 • Na spolupracujícího manžela je možné převést nanejvýš polovinu příjmů ze samostatné činnosti. Z ostatních příjmů nikoli.
 • Příjmy ze samostatné činnosti si manželé mohou rozdělit v jakémkoli poměru podle vlastního uvážení. Nikoli tedy pouze na poloviny, jako u společného zdanění. Platí pouze to, že podíl spolupracujícího manžela nesmí být vyšší než podíl podnikajícího manžela a nesmí překročit 40 500 Kč za jeden měsíc spolupráce.

Chtějí-li manželé být spolupracujícími osobami celý rok a pro spolupracujícího manžela je spolupráce hlavní činností, je třeba se nejpozději do 8. února zaregistrovat u správy sociálního zabezpečení a do stejného data zaplatit zálohu na pojistné za leden minimálně ve výši 1 192 Kč. Rovněž je třeba oznámit zahájení spolupráce zdravotní pojišťovně a zvýšit platbu na zdravotní pojištění z 970 Kč (pro osoby bez vlastních příjmů) na 1 143 Kč (minimální výše pro OSVČ).

Výňatek ze zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění v platném znění týkající se vedlejší a hlavní samostatné výdělečné činnosti naleznete zde.
Pokud to někdo nestihne v tomto termínu, nejde o žádnou tragédii. Spolupráci je možné zahájit kdykoli během roku, pouze se snižuje maximální částka, kterou je na spolupracující osobu možné převést (40 500 Kč za každý měsíc spolupráce).

Naléhavější je ale opak, tedy případ, kdy manželé v minulém roce byli spolupracujícími osobami, ale pro tento rok dávají přednost společnému zdanění. Pak je nezbytné ve stejném termínu oznámit ukončení spolupráce. Pokud tak neučiní spolupracující osoba, pro kterou je spolupráce hlavní činností, nebude s největší pravděpodobností společné zdanění za tento rok možné. Podle novely zákona o dani z příjmu se spolupráce a společné zdanění navzájem vylučují (přičemž zákon neobsahuje bližší upřesnění).

Chybí "rada nad zlato"

Univerzální návod zda vybrat společné zdanění či spolupráci bohužel neexistuje. Do hry vstupuje příliš mnoho faktorů - nejen příjmy manželů, ale i jejich zdravotní stav, počet a věk dětí, plány pro budoucnost a další. V jednom případě může být výhodné, že při spolupráci jsou nemocensky pojištěni oba manželé (bod pro spolupráci), v jiném případě mohou být naopak výhodné vyšší nemocenské dávky manžela, který rodinu živí (bod pro společné zdanění). Jinak je třeba situaci posuzovat v době, kdy je žena na mateřské dovolené, jinak v době, kdy jsou děti starší než čtyři roky. Je tedy třeba situaci zvažovat vždy individuálně.

Je skutečně škoda, že zároveň se společným zdaněním manželů nebyla zavedena možnost společného důchodového pojištění na stejném principu, a to pro OSVČ i pro zaměstnance. Alespoň touto formou by mohl být zmírněn handicap matek s dětmi oproti bezdětným ženám a mužům.

Týká se vás společné zdanění či spolupráce? Pro co se rozhodnete a proč? Vítáte tuto novou úpravu?
Další články tohoto autora:
Kateřina Havlíčková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku