Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 22.1.2005
Svátek má Slavomír
  Výběr z vydání
 >PRÁVO: Patenty na software (4)
 >GLOSA: Pro stromy není vidět nic
 >MOBY DICK: Proč České Textárny zeštíhlely až na kost
 >BODYPAINTING: Před svatbou
 >POLITIKA: Gross postrádá charisma, sociální demokracie procenta
 >LITERATURA: Bajky aneb Další kratičká rozprávka o nich
 >CHTIP: Citáty z pohřebních obřadů
 >POEZIE: První je Bůh a druhý...
 >SVĚT: Palestinci a Izraelci - větší podpora dohodě a míru
 >POLITIKA: ČSSD - ukročit nebo se rozkročit?
 >PRÁVO: Rej neodpovědnosti kolem "Mlýnu"
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Auta 2
 >MÉDIA: Novinářskou bajkou k válce s Íránem
 >REAKCE: Infantilní soudy Ondřeje Čapka
 >PSÍ PŘÍHODY: Věru divná zima

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politický cirkus  
 
22.1. Děti nejen na víkend
(eff)

Ústavní soud v Brně zrušil rozhodnutí obvodního soudu Prahy 8 ve věci sporu rozvedených manželů o režimu návštěv osmiletého synka u otce. Jádro rozhodnutí je v tom, že otec, podle názoru Ústavního soudu, má právo stýkat se s dítětem i jindy, než o víkendu. Obvodní soud byl jiného názoru. Stanovil víkend proto, že dítě v tu dobu nechodí do školy. Návštěvy v jiný den by podle tohoto názoru mohly narušit školákům pracovní režim.

Případ není zcela uzavřen, protože obvodní soud se jím bude muset zabývat znovu a buď svoje rozhodnutí lépe vyargumentuje, nebo se bude muset podřídit verdiktu Ústavního soudu. V tomto státě, kde platí právní positivismus, tedy zdravý rozum a bohužel i lidskost jsou z řízení vyloučeny a hledí se jen na literu práva, i Ústavní soud našel oporu v právním dokumentu. Je to Úmluva o právech dítěte, rozsáhlý dokument schválený Valným shromážděním OSN v roce 1989 a akceptovaný i u nás od roku 1991. Navazuje na řadu obdobných dokumentů přijatých dříve, až do roku 1924. Bylo by poučné, kdyby někdo dal dohromady statistiku, kolik dětí bylo za těch osmdesát let zavražděno, umučeno, ukradeno, zavlečeno, prodáno, nahnáno do armády, uvězněno, odsouzeno k analfabetismu a hladu. Což samozřejmě nic nevypovídá o kvalitě dokumentu jako takového.

Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, píše se zde už v třetím článku. Každá takto šalamounsky formulovaná zásada může mít různý výklad. Co je to zájem dítěte a kdo ho určí? Právě způsob posledního výkladu Ústavního soudu je podstatný pro další vývoj, bez ohledu na to, k jakému rozhodnutí v tomto konkrétním případu dojde obvodní soud v Praze 8. Až dosud se jaksi automaticky předpokládalo, že malé dítě má spadat především do výchovného okruhu s matkou v jeho středu. Otec byl vnímán jako cosi vedlejšího, méně důležitého. S postupující emancipací ženy muselo nutně dojít k revizi tohoto pojetí. Jestliže je žena ve všem všudy rovna muži profesně a společensky, musí být muž roven ženě společensky a rodinně. Přibývá otců s kočárky v parcích, vidíme otce v mininkovských poradnách a rodičovská sdružení také nejsou výlučně dámský klub. Tak je to dobře a Ústavní soud šel - správně - v duchu tohoto proudu. Jistě není daleká doba, kdy se svých práv domohou i jiní otcové, kteří až dosud marně buší na soudní vrata v naději, že jim úřad usnadní cestu k dítěti.

Což je jistě správná, avšak i to je správné - připomenout slova ředitelky Nadace Naše dítě Zuzany Baudyšové, která na okraj tohoto případu připomněla důležitost dohody rozvedených rodičů, kteří by si měli uvědomit, že soudní tahanice, ať dopadnou jakkoli, znamenají těžkou zátěž pro dětskou psychiku.

Aston


Další články tohoto autora:
(eff)

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku